-->

Linggo, Hulyo 30, 2017

Pahayag: Hinggil sa Pagpaslang kay Andres Hubilla, Mga Kasama at Masa sa Casiguran, Sorsogon

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command-NPA Rinconada sa Camarines Sur ang labanang naganap sa pagitan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Sorsogon at tropa ng 903rd IB ng Philippine Army, sa baryo ng Trece Martires, Casiguran, probinsya ng Sorsogon ngayong Hulyo 28, 2017. Madaling araw, alas-3:00 ng umaga, kinubkob ng kaaway ang pinagbabasehang bahay ng kasama, nadakip nang buhay ang mga kasamang mandirigma, idinamay pati ang masa. Pinaslang sila ng mga berdugong pasistang militar bandang alas-4:00 ng umaga.

Ito ay pagpapakita ng bangis at katrayduran ng rehimeng Duterte at ng AFP sa mabilis na pagtalikod nito sa usapang pangkapayaan. Kahit sa maagang yugto pa lamang ng negosasyon at sila ay nagdeklara ng unilateral ceasefire, tuluy-tuloy naman ang kanilang operasyon at paglabag sa karapatang pantao sa mga sibilyan at pinaghihinalaang mga sumusuporta sa BHB. Makikita ang kawalan ng kaseryosohan ng GRP na pag-usapan at bigyan ng kalutasan ang mga pundamental na suliraning pang-ekonomya at pampulitika na ugat ng armadong tunggalian, bagkus ang layunin lamang nito ay maitali ang CPP-NPA sa isang bilateral na tigil-putukan na pangunahing maglalaman ng pagpapasuko sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. 

Ang pagpaslang sa mga Pulang mandirigma at kumander na sina Andres Hubilla (Ka Magno) at tatlo pang mga kasama ay hindi kailanman magpipigil sa agos ng paglakas at pagsulong ng rebolusyunaryong kilusan sa buong rehiyon ng Bikol. Sa gitna ng papatinding krisis, ang nagpupuyos na galit ng masang anakpawis sa kahirapan at pagsasamantala ang matabang lupa para magpunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Buong-lugod natin silang bigyan ng mataas na pagpaparangal at pagpupugay sa ipinamalas nilang kagitingan at katapangan na sa gitna ng labanan at kalagayang nahawakan ng kaaway, sila ay naging matatag na humarap sa kaaway at di maipahamak ang masa at ang buong rebolusyunaryong kilusan sa probinsya ng Sorsogon.
 
Pagpupugay kay Kasamang Andres at mga kasamang martir ng Sorsogon!
Kundenahin at pagbayarin ang mga pasistang militar ng 903rd IB!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mamamayan, lumahok sa digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s ArmyWalang komento:

Mag-post ng isang Komento