-->

Linggo, Hulyo 30, 2017

Pahayag: Hinggil sa Pagpaslang kay Andres Hubilla, Mga Kasama at Masa sa Casiguran, Sorsogon

Kinukundina ng Edmundo Jacob Command-NPA Rinconada sa Camarines Sur ang labanang naganap sa pagitan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Sorsogon at tropa ng 903rd IB ng Philippine Army, sa baryo ng Trece Martires, Casiguran, probinsya ng Sorsogon ngayong Hulyo 28, 2017. Madaling araw, alas-3:00 ng umaga, kinubkob ng kaaway ang pinagbabasehang bahay ng kasama, nadakip nang buhay ang mga kasamang mandirigma, idinamay pati ang masa. Pinaslang sila ng mga berdugong pasistang militar bandang alas-4:00 ng umaga.

Ito ay pagpapakita ng bangis at katrayduran ng rehimeng Duterte at ng AFP sa mabilis na pagtalikod nito sa usapang pangkapayaan. Kahit sa maagang yugto pa lamang ng negosasyon at sila ay nagdeklara ng unilateral ceasefire, tuluy-tuloy naman ang kanilang operasyon at paglabag sa karapatang pantao sa mga sibilyan at pinaghihinalaang mga sumusuporta sa BHB. Makikita ang kawalan ng kaseryosohan ng GRP na pag-usapan at bigyan ng kalutasan ang mga pundamental na suliraning pang-ekonomya at pampulitika na ugat ng armadong tunggalian, bagkus ang layunin lamang nito ay maitali ang CPP-NPA sa isang bilateral na tigil-putukan na pangunahing maglalaman ng pagpapasuko sa mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. 

Ang pagpaslang sa mga Pulang mandirigma at kumander na sina Andres Hubilla (Ka Magno) at tatlo pang mga kasama ay hindi kailanman magpipigil sa agos ng paglakas at pagsulong ng rebolusyunaryong kilusan sa buong rehiyon ng Bikol. Sa gitna ng papatinding krisis, ang nagpupuyos na galit ng masang anakpawis sa kahirapan at pagsasamantala ang matabang lupa para magpunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Buong-lugod natin silang bigyan ng mataas na pagpaparangal at pagpupugay sa ipinamalas nilang kagitingan at katapangan na sa gitna ng labanan at kalagayang nahawakan ng kaaway, sila ay naging matatag na humarap sa kaaway at di maipahamak ang masa at ang buong rebolusyunaryong kilusan sa probinsya ng Sorsogon.
 
Pagpupugay kay Kasamang Andres at mga kasamang martir ng Sorsogon!
Kundenahin at pagbayarin ang mga pasistang militar ng 903rd IB!
Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Mamamayan, lumahok sa digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s ArmyCol. John Alden Masagca , 90st IBde at 83rd IBPA , Sinungaling at Desperado! 'Sagca' sa Wastong Proseso sa Pagkilala sa Kalayaang Sibil, 'Sagca' sa Usapang Pangkapayaan!

(Sagot sa Pahayag sa Midya, Hulyo 29,2017)

Pinabubulaanan ng Edmundo Jacob Command–New People’s Army (NPA) ang pahayag ni Col. John Alden Masagca ng 901st IBde sa panayam nito sa isang programa sa radyo, kung saan ay puro kasinungalingan ang pinagsasabi kaugnay sa pagdukot nila sa isang magsasaka at katutubong si Antonio Narvaez noong Hulyo 19, 2017 sa Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay.

Una, iligal ang pagkakaaresto kay Antonio dahil isa itong sibilyan at hindi NPA. Kasalukuyang nagbabantay ito ng inuuling na kahoy nang sabihan ng kapatid na may nagpapakilalang NPA, pinuntahan at dinalhan pa ng tubig ni Antonio. Kinabukasan na ito muling nakita na may tali sa kamay, kasama ng mga Philippine Army na nag-ooperasyon. Hayagan nang buking at inamin na ng 83rd IBPA sa midya na nasa kanilang poder si Antonio at ibibigay daw nila ito sa PNP-Sagnay. Sumunod na araw, binago ang pahayag, naghabi na naman ng panibagong kasinungalingan na NPA pala daw kasi ito at may mga kasamahan pa daw si Antonio na nakatakas. Dinagdagan pa nitong huli ng nilubid na kasinungalingan, na may nakuhang cal.45 at mga dokumento kay Antonio na batayan para arestuhin kahit walang warrant of arrest. Ito ay malinaw na paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagbibigay ng proteksyon sa mga batayang karapatang pantao.


Ikalawa, paanong bibisitahin ng pamilya  si Antonio sa kampo ng 83rd IB, gayong ito ay balwarte ng mga militar na tinuturing nga ng pamilya na salarin sa pagkakadukot o iligal na pag-aresto sa kanilang kapamilya? Paano din nila matitiyak na hindi sila ihaharas ng militar sa mismong kampo nito gayong nakaranas nga sila ng panghaharas at panggigipit sa nagdaang mga linggo? Nanggiba ng mga bahay ng masa at sapilitang pinapaamin na sila ay base ng mga NPA na nagtulak sa mga pamilya ni Antonio at iba pang mga masa na lisanin ang kanilang mga tahanan. Nagdulot ito ng matinding trauma sa masa, lalo sa mga bata at matatanda at dislokasyon sa kanilang kabuhayan.


Ikatlo, kasinungalingan din ang sinasabi ni Col. Masagca na “ayaw ni Antonio na iturn-over siya sa kustodiya ng PNP dahil daw natatakot itong bweltahan ng mga NPA"! Ang totoo,  pwersahan nilang ginagamit si Antonio para maggiya sa kanilang operasyon, at pinangakuan ng suportang pagkain at tirahan. Ang ganitong pamamaraan ng militar ay pagsasamantala sa kahirapan at antas ng kultura ng mga katutubong minorya upang imanipula nila ang kaisipan nito at makalikha ng panghahati sa hanay ng masang magsasaka at katutubo. 


Malinaw na ito ay paglapastangan ng yunit ng 901st IBde at 83rd IB ng Phillipine Army sa karapatang-tao at maging sa nakasaad sa CARHRIHL na napagkasunduan sa usapang pangkapayapaan nuong 1998 sa ilalim ng rehimeng Estrada. Patunay lamang ito, ang paglubid ng kasinungalingan ay para ihustipika ang pagtalikod ng rehimeng Duterte sa usapang pangkapayapaan. Tunay na kawalan ito ng kaseryosohan ng reaksyunaryong gobyerno na harapin ang mga batayang kagalingan, kapakanan ng mamamayan at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang pangunahing layunin nito ay patindihin ang todo-gerang kampanya sa ilalim ng Oplan Kapayapaan na nakatuon sa buong rebolusyunaryong kilusan at masang anakpawis na naghahangad ng makabuluhang pagbabago .


Hindi maglulubay ang buong rebolusyunaryong kilusan na ilantad, labanan at pagbayarin ang mga berdugong pasistang militar ng 901st IBde at 83rd IB na may mahabang listahan ng paglabag sa karapatang pantao. Anumang mga OPLAN o kampanyang militar ang ilunsad ng rehimeng Duterte, kagaya sa mga naunang rehimen, tiyak na ito ay mabibigo dahil hindi nito mapipigilan ang pag-agos ng rebolusyunaryong galit ng sambayanang Pilipino.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117676695542547

Pagbayarin ang 83rd IBPA laban sa Tuluy-tuloy at Tumintinding Militarisasyon sa Komunidad ng mga Katutubo sa Bayan ng Sagnay, Buhi at Syudad ng Iriga!

Buwan ng Hunyo at Hulyo 2017, tuluy-tuloy ang operasyon ng armadong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng todo-gyerang kampanya nito na “Oplan Kapayapaan” na sumaklaw sa maraming baryo sa mga bayan ng Sagnay at Iriga City sa probinsya ng Camarines Sur. Gamit nito ang mga tropa sa detatsment ng 22nd IBPA sa San Pedro Iriga City at Minadongjol, Sagnay na kinukumbinahan ng tropa mula sa headquarters ng 83rd IBPA.

Ang Oplan Kapayapaan, sa esensya, ay pagpapatuloy ng Oplan Bayanihan ng nakaraang rehimen ni Noynoy na itinulak ng US na may layunin daw na gapiin ang BHB, wasakin ang PKP at mga demokratiko at anti-imperyalistang organisasyon ng masa.


Likas na katangian ng mga Oplan ay kaliwa’t kanang paglabag ng mga yunit ng AFP sa karapatang-tao sa mga direktang operasyong militar kahit ang mga operasyong tinaguriang “peace and development” na kalakhan ay nakatuon sa mga sibilyan.


Sa ilalim ng rehimeng Duterte, walang awat ang pananalanta ng reaksyunaryong tropa laban sa magsasaka at katutubo sa kanayunan, gayundin sa mga nagtataguyod ng karapatang-tao. Ang mga pambobomba, pamamaslang, pagdukot, iligal na pag-aresto at iba pang pandarahas ay patuloy na hinahasik ng estado upang supilin ang mamamayan.


Taliwas sa laging bukambibig nito na “Kapayapaan at Pagbabago", patuloy na nagpapakat ang mga armadong sundalo sa gitna ng mga sibilyang komunidad sa kanayunan, gamit ang kung anu-anong pangangatwiran kagaya ng pag-escort sa mga bisita o upisyal ng gubyerno, anti-droga o paghahatid serbisyong medikal habang naglulunsad ng mabangis na operasyon para takutin ang taong baryo. Isa-isang pinapatawag ang mga pinaghihinalaang may kakilala o kapamilya sa kilusan upang imbestigahan at takutin. Dinadala sila sa safehouses at kampo, kasabwat ang mga baranggay officials sa mga baryo sa Danao ng Buhi.


Nito lamang nakaraang Hulyo 19, 2017, sa may Sityo Catduce, Barangay Turage, Bayan ng Sagnay, Camarines Sur, may 8 na militar na nagpanggap na mga NPA at sapilitang dinukot at ginapos ang isang magsasaka at isang katutubo na si Antonio Narvaez, na pinagbintangang isang NPA at may baril daw na nakuha sa kanya. Sapilitan itong kinuha ng mga militar habang ito ay nagbabantay ng kanyang inuuling. Ginamit na giya ito upang sapilitang ipaturo ang mga pinaghihinalaang base ng mga NPA. Ang asawa at mga maliliit na anak nito ay kagagaling pa lamang sa pagkakasakit at nakakaranas din ng trauma. Sinaklaw ng operasyon ang 13 kabahayan sa magkakatabing sityo ng mga baranggay, kinontrol ang pagbili ng pagkain at normal na aktibidad ng mga kababaihan at bata.


Sa simula, hindi nila inaamin na hawak nila si Antonio Narvaez hanggang mabuking at napilitang aminin sa programa sa radio na hawak nila ito. Tulad ng dati, gumawa ng hinabing kasinungalingan matapos ipasailalim sa ilang araw na pisikal at sikolohikal na tortyur ng 83rd IBPA ang nasabing katutubo.


Sa ngayon, nasa kamay pa rin ng army sa kampo ng 83rd IB Mabalud-balud si Antonio Narvaez, ginagamit na rin syang panakot sa kapamilya para isurender ang mga kapatid nitong mga lalaki. Giniba din ng pasistang militar ang mga kubo ng mga masa at ang karamihan ay sapilitang lumikas dahil sa matinding takot. Ilang araw din ang pananatili at pagdaragdag ng tropa ng militar sa maraming baryo ng Sagnay at Iriga na naglikha ng takot sa mga sibilyang masa, gayundin sa pagkaabala sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang isinagawang operasyon, ilang hayop na ng masa ang kasabay na kinatay, katulong ang kanilang lokal na mga aset sa Brgy, Tambo at Burucbusoc. Kilala ng mga masa na ang imbwelto ay tropa mula sa detatsment ng San Pedro pero walang magawa, bagay na nagdudulot ng perwisyo sa kabuhayan ng masa.

Kinukundena ng Edmundo Jacob Command-NPA ang asal-hayop na operasyong militar na isinasagawa ng 83rd IB ng Philippine Army sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Mahaba na ang listahan nito ng paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan sa Bikol kahit noong SOT sa rehimen ni Arroyo.Lantaran ang paglabag nila sa karapatang-pantao at tuluy-tuloy na pandarahas sa masa. Ang kanilang kontra-insurhensyang hakbangin ay lubos na nakakapinsala sa kaligtasan at kabuhayan ng maraming mamamayan na sa araw-araw ay nagbabanat ng buto para may makain lamang.


Subalit ang lahat ng mga kontra-rebolusyunaryong kampanya ng mga nakaraang rehimen ay nabigo dahil ang hangad nitong gapiin na adhikain ng mamamayan para sa isang makabuluhang pagbabago ay isang makatwirang adhikain at pakikibaka. Kaya mas lalong nagpupuyos ang damdamin ng masa upang isulong at suportahan ang adhikain ng pambansa-demokratikong kilusan na naglalaman ng pasusulong ng kanilang interes at kahilingan para sa lupa, kabuhayan at karapatan.


Para sa rehimeng Duterte, dapat wakasan na nito ang mapanupil at mapandigmang operasyon sa utos ng US at mga nakapaligid ditong heneral ng AFP na kilalang mga berdugo sa mamamayan.


Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa tampok na mga suliraning pang-ekonomya at panlipunan, laluna ang malawak na kawalan at pang-aagaw ng lupa sa kanayunan,malawakang disempleyo, mababang sahod na tuwirang humahagupit sa magsasaka, manggagawa at iba pang batayang sektor.


Dapat na gawin ng sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang kapwa armado at di-armadong paglaban sa lahat ng anyo ng pang-aapi at pagsasamantala. Dapat na puspusang isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon upang maging batayan ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.


EDMUNDO JACOB COMMAND
Distrito 5, Camarines Sur, New People’s Army

https://web.facebook.com/eloisa.parker.7/posts/117645908878959

Huwebes, Hulyo 20, 2017

Aktibong Depensa ng NPA Laban sa Paggalugad ng 9th IB sa Camarines Sur, Matagumpay!

Pahayag sa midya
Hulyo 19, 2017

Isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng NPA at ng 9th IB ng 9th ID, PA noong Hulyo 19, bandang alas-singko ng hapon, sa Bgy. Salvacion, Ragay, Camarines Sur. Sa labanang tumagal ng 30 minuto, isa ang napatay sa hanay ng AFP. Walang kaswalti sa hanay ng NPA, taliwas sa pahayag ng 9th ID na isang NPA diumano ang napatay.

Alas dos ng umaga noong Hulyo 18, na-monitor na ng Norben Gruta Command (NPA-West Camarines Sur) ang pagpasok ng tatlong pormasyon ng AFP sa Bgy. Baya, Bgy. Napolidan at Bgy. Cawayan sa Ragay. Matiyagang sinubaybayan, sinuri at pinaghandaan ng NGC ang galaw ng kaaway. Kinabukasan ng hapon, namataan na ng isang yunit ng NGC ang mga elemento ng Alpha Company ng 9th IB na pumasok sa Bgy. Salvacion mula sa Bgy. Baya. Hinintay ng mga Pulang mandirigma ang paglapit ng mga ito, at sa unang bugso ng putok, napatay ang isang elemento ng 9th IB.

Walang ibang dapat sisihin ang 9th ID kundi ang sarili nito. Habang patuloy ang paggamit nito sa ilang midya upang paggandahin ang sariling imahe sa gitna ng sunod-sunod na paglabag nito sa mga karapatang pantao, at upang siraan ang rebolusyonaryong kilusan, patuloy rin ang pagpasok at paggalugad nito sa mga sonang gerilya bilang pagsasakatuparan ng all-out-war nito laban sa kilusan. Patunay ito na sila mismo ang naghahanap ng “gulo”, taliwas sa ibinibintang nitong kaguluhang mula sa NPA.

Ang matagumpay na pagdepensa ng NGC ay patunay din ng suporta ng masa sa kanilang tunay na hukbo. Hindi katulad ng AFP na kailangan pang manakot o magbigay ng pabuya sa makakapagturo sa NPA, lubos ang tiwala ng NPA sa masa. Sa pamamagitan ng suporta ng masa, naisasapraktika ang taktikang gerilyang “papasukin ang kaaway sa kailaliman”, kung saan nagmimistulang bulag at bingi ang kaaway.

Sa gitna ng muling pagpapatigil ni Duterte sa usapang pangkapayapaan at plano nitong patagalin pa ang batas militar hanggang Disyembre, makakaasa ang masa na magpapatuloy ang Norben Gruta Command sa pagdepensa para sa kanilang kapakanan. Tumatalima ang NGC sa panawagan ng Communist Party of the Philippines (CPP) na maglunsad ng mga kontra-aksyon at opensiba upang labanan ang batas militar at all-out-war.

Tuloy ang laban para sa tunay at matagalang kapayapaan!

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

Miyerkules, Hulyo 5, 2017

Misengkwentro sa pagitan ng BHB sa Caramoan, Walang Katotohanan

Mariing kinukundena ng NDF-Bikol ang walang patumanggang pagpapakalat ng 9th IDPA at mga kasabwat nito sa kapulisan ng mga pekeng balita upang pagtakpan ang kabiguan nilang pahinain ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan. Pinatutunayan ng sunud-sunod nilang kasinungalingan na wala silang ni katiting na respeto at pagkilala sa kakayahang magsuri ng midya at madla. 

Pekeng Balita ng Misencounter sa Caramoan, Camarines Sur

Hinugot sa hangin ang napabalitang engkwentro sa pagitan ng dalawang tropa ng NPA-Bikol sa pagitan ng Brgy. Hanopol at Brgy. San Roque, Caramoan noong Hulyo 1, 7:30 ng gabi. Walang naganap na labanan at walang presensya ng mga kasama sa naturang lugar sa panahong nabanggit. Gagamitin lamang ng kasundaluhan ang pekeng balitang ito upang manggulo sa mga komunidad ng Caramoan at libreng makapanggalugad sa kanayunan nito.

Pekeng Balita Hinggil sa mga Command Detonated Explosives (CDX) ng rebolusyonaryong kilusan

Ipinagyayabang ngayon ng 9th IDPA ang gagawin nilang disposal sa tatlong CDX na nasamsam umano nila sa nakaraang labanan sa Ligao, Albay noong Hunyo 12. Walang kapaguran ang kanilang mga upisyales at tagapagsalita sa pagpapaulit-ulit na delikado ang naturang mga CDX dahil sensitibo umano ito sa iba't ibang trigger at kung gayon ay maaaring aksidenteng mapaputok at makapinsala sa mga sibilyan. Ngunit narito ngayon ang dibisyon at ipinamamalita ang gagawin nilang disposal at detonation sa nabanggit na mga CDX. 

Hindi tumutugma sa nauna nilang mga pahayag na bigla na lamang sasabog ang mga CDX sa pinakamaliit at pinakamahinang mga trigger ang sinasabi nila ngayong kinakailangan pang isailalim sa proseso ng disposal ang hawak nilang mga pampasabog. Lumipas na ang halos isang buwan ngunit wala ni isa sa sinasabing hawak nilang mga CDX ang aksidenteng sumabog. Walang ibang pinapatunayan ang kanilang palabas na disposal kundi ang mataas na kalidad at abanteng teknolohiyang nakalakip sa bawat likhang CDX ng pulang hukbo.

Kahiya-hiyang matapos pagbuhusan ng panahon ng kasundaluhan ang pagpapalaki ng isyu ng CDX at paninira rito ay matatalisod lamang sila sa sarili nilang mga salita. Tunay ngang habang lalong nagiging pasikut-sikot ang kasinungalingan ay lalo rin itong nagiging mahirap pangatawanan.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa 9th IDPA na tigilan na ang malisyosong pagpapakalat ng mga pekeng balita para lamang may mailabas na datos. Nananaginip nang gising ang kasundaluhan kung inaakala nilang mayroon silang mapaniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Mataas ang respeto ng rebolusyonaryong kilusan sa angking talino ng mamamayan. May kakayahan ang masa at ang midya na suriin ang bawat panig at matalinong bumuo ng opinyon batay sa obhetibong kalagayan. 

Hanggat walang lubay ang pagsulpot ng mga pekeng balita pinasisimunuan pa mismo ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, nariyan ang hamon sa lahat na maging mapanuri. Gayundin, ngayon higit kailanman kinakailangang tupdin ng mga alagad ng midya ang mandatong maghatid ng patas at balansyadong pagbabalita sa taumbayan. Kaisa ng mamamayan ang buong kilusan sa pagtupad sa tungkuling ito. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat ang CPP-NPA-NDFP sa paglilingkod sa sambayanan.

https://web.facebook.com/maroja.banua/posts/149796025593701