-->

Biyernes, Mayo 5, 2017

Serye ng Kabiguan, Dinanas ng 92nd DRC

Natatalisod sa sarili nitong mga pagsisinungaling at pagmamayabang ang AFP at PNP matapos danasin ang serye ng kabiguan sa ilinunsad nitong operasyong militar laban sa Bagong Hukbong Byan (BHB) sa Brgy. Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur. Sa halip na iulat ang anim nilang nasawi at ilan pang nasugatan, ipinagmayabang nila sa midya na may 10 kasama ang nasugatan nang walang mailabas na patunay maliban sa gasgas nang linyang “may mga bakas ng dugo.”

Abril 20, 7:30 ng umaga, binigo ng mga pulang mandirigma ang nakaambang pagkubkob ng halos isang kumpanyang pormasyon ng 92nd Division Reconaissance Company ng 9th IDPA. Gabi pa lamang ng Abril 19, matapos matanggap ang maagap na ulat at masinop na pag-aralan ang mga datos ng pagpasok sa sonang gerilya ng mga elemento ng militar, agad na ihinanda ng kumand ng BHB ang mga delegado sa ilulunsad sanang pagsasanay militar. Bilang bahagi ng aktibong depensa, kagyat na isinaayos ang pakat ng tropa ng BHB sa mga susing tereyn malapit sa himpilan. Sa halip na nagugulantang na hukbo ang datnan ng mga militar, mga alertadong sinasanay na hukbo ang umasinta sa hanay ng mga pasista. Dalawang elemento ng militar ang naiulat na nasawi sa mahigit isang oras na palitan ng putok. Samantala, ligtas na nakamaniobra palabas sa ilinatag kordon ng kaaway ang laha t ng kasama sa lugar.

Matapos ang pangyayari, tatlong na beses nagpabalik-balik sa lugar ang mga pares ng helikopter mula sa 9th ID at Southern Luzon Command upang mahakot ang kanilang mga nasawi at nasugatan, magbaba ng dagdag na pwersa at maghulog ng mga polyetos para sa saywar. Kagyat na nagpatawag ng pag-iipon ng masa sa baryo sa lugar bilang bahagi ng kanilang operasyong saywar at tabingan ang detalye ng kanilang pagkabigo. Sa midya, tuloy-tuloy na binatikos ang AFP at PNP matapos mailantad na walang batayan ang datos na kanilang ilinalako.

Muling nalagasan ng apat at marami pa ang nasugatan sa gumagalugad na tropang militar nang matambangan ng BHB sa bulubunduking bahagi ng parehong baranggay sa dalawang magkahiwalay na pangyayari noong petsa 21 at 22 ng Abril. Samantalang isang kasama ang nadaplisan, 2 M16 at 1 AK47 ang nakuha ng mga militar habang papaatras ang mga pulang mandirigma matapos ang mga pananambang. Kagyat namang nalapatan ng paunang lunas ng mga medikal ng BHB at ligtas nang nagpapagaling ang kasamang nadaplisan.

Patunay ang mga pangyayaring ito sa di nagmamaliw na mainit at tapat na pagsuporta ng masang Bikolano sa kanilang tunay na hukbo, ang BHB. Hindi man natuloy ang pagsasanay militar, baun-baon ng mga kasama ang mayamang aral ng teorya at praktika ng digmang bayang sumasalig sa malawak na masa. Patunay lamang na ang tiwala ng mamamayan ay isang pwersang nakakapagpatibay sa hukbong bayan higit pa sa pinakamodernong bala’t baril.

Mamamayang api, sumapi sa BHB!
Ipagtanggol ang sambayanang Pilipino!

Michael Robredo, Spokesperson
NPA-West Camarines Sur (Norben Gruta Command)