-->

Sabado, Abril 22, 2017

TANGKANG PAGKUBKOB NG AFP SA CAMARINES SUR, BIGO

Pahayag sa midya
Abril 22, 2017

Bigo ang tangkang pagkubkob ng 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) sa isang yunit ng Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur, noong Abril 20 sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

Bandang alas syete ng umaga, Abril 20, sinalakay ng 92nd DRC ang pansamantalang baseng itinatayo ng yunit ng NGC habang naghahanda ito sa paglulunsad ng pagsasanay-militar. Dahil sa mahusay na pagdepensa, walang napatay o nasugatan sa hanay ng NPA. Sa kabilang
banda, tinatayang hindi bababa sa dalawa ang nasugatan sa hanay ng AFP. Ayon sa mga residente, dalawang beses na bumalik ang helikopter ng AFP sa lugar pagkatapos ng labanan.

Ayon sa mga kaibigan sa midya, may naunang ulat ang 9th ID, AFP na sampung elemento ng NPA ang nasugatan sa labanan; ito rin diumano ang unang ipinaabot sa Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. Subalit binawi din agad ito at naglabas ang 9th ID ng bagong opisyal na pahayag.

Ang pangyayaring ito ay malaking sampal sa 9th ID; sa kabila ng paglulunsad ng operasyon, sila pa ang nadehado. Nananawagan ang Norben Gruta Command na patuloy na maging mapagbantay ang mamamayan sa mga pakana ng 9th ID. Dahil sa huling kabiguang ito, maaaring ang mga residente naman ang muli nitong pagbalingan, katulad sa mga naunang pekeng engkwentro kung saan mga sibilyan ang biniktima nito. Nalantad na sa masa, at maging sa midya, ang kinagawian nang pagsisinungaling ng AFP. Patuloy na suriing mabuti ang ilalabas pa nitong mga pekeng balita at mga pekeng pahayag ng paghina ng pwersa ng NPA sa rehiyong Bikol.

Sa gitna ng ginaganap na usapang pangkapayapaan, patuloy ang mga mapanlinlang na pakana ng mga militarista sa hanay ng AFP na siraan o paliitin ang katayuan ng rebolusyonaryong kilusan sa negosasyon. Sa kabilang banda, buo ang suporta ng Bagong Hukbong Bayan sa usapang pangkapayapaan. Hinihimok ng Norben Gruta Command ang mamamayan na magkaisa sa pagsuporta dito habang patuloy na isinusulong ang digmang bayan upang makamit ang tunay na kapayapaang nakabatay sa kaunlaran at katarungan.

Michael Robredo

Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

 http://npacamsur.blogspot.com/2017/04/tangkang-pagkubkob-ng-afp-sa-camarines_21.html
------------
Press statement
April 22, 2017

AFP’S STRIKE OPERATION, FOILED BY THE NPA
 
A unit of the the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur foiled a strike operation attempted by the 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) last April 20 in Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

At around 7:00 am, April 20, the 92nd DRC raided the temporary base being built by the NGC unit for its military training. Due to skillful defense, no NPA elements were wounded nor killed. On the other handed, no less than two were wounded on the the side of the AFP. According to the residents, an AFP helicopter went back to the site twice after the encounter.

According to friends from the media, an earlier report from the 9th ID, AFP stated that ten NPA elements were wounded during the said operation; this was allegedly the report first received by the Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. However, it was immediately recalled and the 9th ID released a new official statement.

This is another huge blow for the 9th ID. Even though they initiated the operation, in the end, they were placed at a disadvantage. The Norben Gruta Command calls on the people to continue to be vigilant against the schemes of the 9th ID. It is likely that the residents will be the ones to bear the brunt of the 9th ID’s recent loss, as evidenced by the previous fake encounters where civilians were victimized. The masses, even the media, are now aware of the habitual
lies of the AFP. Continue the critical analysis of future fake news and fake statements from the AFP regarding the supposedly weakening of NPA forces in the Bicol region.

Amidst the ongoing peace talks, AFP militarists continue their devious schemes to besmirch or belittle the revolutionary movement’s standing in the negotiations. On the other hand, the New People’s Army extends its full support to the peace talks. The Norben Gruta Command encourages the people to unite in supporting the peace talks while advancing the people’s war to achieve genuine peace based on progress and justice.

Michael Robredo

Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur