-->

Martes, Pebrero 16, 2016

Kasinungalingan, Ang Bintang ng PA at PNP na NPA ang Pumatay kay Bing Obias sa Bayan ng Caramoan

Pebrero 16, 2016
Pahayag sa Midya

Mariing pinasisinungalingan ng National Democratic Front-Bicol ang mga nilubid na pahayag na ipinalabas ng tropa ng 9th Infantry Division, Philippine Army at ng Philippine National Police-Caramoan hinggil sa pagpaslang kay Bing Obias nitong Pebrero 13, 2016. Ayon sa kanilang mga naunang pahayag,"si Obias ay aktibong miyembro umano ng CAFGU na nakabase sa Bgy. Pili, Tabiguian,Caramoan,  Camarines Sur na walang awang pinagbabaril daw ng pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan".

Sa panimulang ulat na ipinaabot  ng Tomas Pilapil Command (TPC-NPA) sa upisina ng NDF-Bicol,  walang kinalaman ang Bagong Hukbong Bayan-Caramoan sa pagpaslang kay Bing Obias. Si Obias ay mula sa uring magsasaka, may asawa, at lehitimong residente ng brgy Tabiguian, Caramoan, Camarines Sur.   Sa pagkakaalam ng rebolusyonaryong kilusan sa lugar hindi kailanman naging kasapi ng CAFGU si Obias, wala itong nagawang mabigat na krimen laban sa masa at rebolusyon para maging target ng pamamarusa ng BHB. Bagkus, ito ay kasapi ng Pambansang Katipunan ng Magsasaka (PKM) na isang rebolusyonaryong organisasyon sa nasabing baryo at aktibo sa pagtataguyod ng mga programang pangmagsasaka. Matibay na batayan para sabihin na malayo sa hinagap at katotohanan ang nasabing pambibintang sa BHB ng mga kaaway.

Sa datos na lumabas sa media at panimulang paabot ng mga kasama, nakita ang bangkay ni Obias noong Pebrero 13, 2016 ilang metros lamang ang layo mula sa Detatsment ng 22nd IB-Cafgu na may tama ng bala ng baril sa ulo. Nababahala ang rebolusyonaryong kilusan sa nagaganap na pursigidong pagtarget ng mga berdugo sa mamamayan mismo.

Kung gayon, mariing kinokondena ng National Democratic Front-Bicol ang malaking porsyento na 22nd IBPA ang tunay na responsable sa pagpatay kay Bing Obias.   Kinokondena ng NDF ang arbitraryong pagbibintang ng PA at PNP upang bigyan ng hustipikasyon ang pamamaslang at ituro agad ang NPA na sya ito diumano ang may gawa ng krimen.  Ito  ay isang lamang sa mga disperadong aksyon-tugon ng 9th IDPA na pagbalingan ang sibilyan dalawang araw matapos ang operasyong haras ng BHB sa nasabing detatsment noong Pebrero  11, 2016.

Ayon sa paabot ng TPC-NPA magsasagawa sila ng agarang imbestigasyon sa lugar ng nasabing pangyayari  upang papanagutin ang tunay na responsable sa krimen. Tinitiyak ng NDF-Bicol na nabibigyan din ng matamang pagsubaybay ang nasabing kaso sa abot ng makakaya para makamit ang hustisya para kay Bing Obias at iba pang biktima ng pamamaslang at masaker.

Hustisya para sa mga Biktima ng mga Masaker at Ektra Hudisyal na Pamamaslang !
Parusahan ang mga CAFGU, tropa sa ilalim ng 9IDPA at iba pang makinarya sa panunupil ng naghaharing rehimeng US-Aquino!
Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
Website: www.ndfpbicol.blogspot.com
www.ndfbicol.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/mariarojabanua’
Email: mariarojabanua@gmx.com
    ndfpbicol@gmail.com

 http://ndfpbicol.blogspot.jp/2016/02/kasinungalingan-ang-bintang-ng-pa-at.html

Biyernes, Pebrero 12, 2016

Putok Pagpupugay para sa dalawang Martir sa Bato, Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Pebrero 11, 2016


Putok pagpupugay bilang parangal para kay Ka Abet at Ka Randy ang isinagawang taktikal na opensiba ng New People's Army (NPA)  sa dalawang probinsya ng Albay at Camarines Sur.  

Si Ka Abet at Ka Randy ang binawian ng buhay matapos ang ilang minutong labanan sa operasyong kubkob ng 2nd Infantry Batallion sa pamumuno ni 1st Lt Estariz noong Pebrero 3, 2015 sa San Isidro, Bato, Camarines Sur.  Sa kabila na depensiba ang laban, buong-giting na nakihamok ang mga kasama na nagresulta sa pagkalagas ng dalawang tauhan sa bahagi ng 2IB Philipine Army.

Putok-Pagpupugay ang mga angil ng punglong pinaputok sa kaaway  ng Santos Binamera Command at Norben Gruta Command nitong Pebrero 05, 2015 at Pebrero 10, 2015 sa magkahiwalay na opensibang taktikal laban sa kaaway. 

Hinaras ng Santos Binamera Command ang detatsment ng 22nd IB (CAFGU) sa Brgy. Coyaoyao, Pioduran, Albay noong Pebrero 05, 2016.

Inisparo naman ng Norben Gruta Command ang sakay sa motor na opisyal ng 22nd IBPA CAFGU-Cadre na nakabase sa brgy Pag-oring Nuevo. Nakasakay sa nasabing motor sina Sgt. Rodel Rala at Jovito Arias na patungo sana sa brgy San Isidro, Libmanan.  Agad binawian ng buhay si Sgt. Rodel Rala habang itinakbo naman ni Jovito Arias dala ang serbis na Ingram na baril.   Ilang tama ng bala sa paa at katawan ang tinamo ni Arias na syang ikinamatay nito matapos madala sa ospital.   Ang operasyong partisano ng NGC sa tropa ng kaaway sa Pag-oring Nuevo ay bahagi ng Putok-Pagpupugay at pagpaparusa sa mga tropang pansekyuriti ng kaaway sa proyektong Wind Mill Energy Farm Project, Citronela Farm Project at World Bank-PRDP-Provincial Government na nagkukumuplaheng proyektong pangkaunlaran subalit bahagi ng winawasiwas na Oplan Bayanihan sa Tangcong Vaca.

Durugin ang Pasista at Mersenaryong Hukbo ng AFP!
Isulong ang rebolusyon hanggang tagumpay!

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

 http://npabikol.blogspot.com/2016/02/putok-pagpupugay-para-sa-dalawang.html

Huwebes, Pebrero 11, 2016

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET
pix

BUHAY AT PAKIKIBAKA NI KASAMANG ABET
(1966-1986/2016)

Nakilala ng mga kasama at masa sa rebolusyon bilang Ka Arboy, Audie, Alex, Chan, Mandy, Tacio o Abet si Elmer Lolo, 50 taong gulang. May asawa, apat na anak na babae at nag-iisang anak na lalaki. Sumampa sa hukbo sa edad na 20 taong gulang makalipas ang dalawang taong pagkilos sa grupong pang-organisa ng kabataan hanggang komiteng pang-organisa sa baryo. Ipinanganak siya noong Agosto 19, 1966. Siya ay anak ng mag-asawang Bartolome at Elizabeth na parehong nagmula sa uring maralitang magsasaka sa isang baryo sa Pilar, Sorsogon.

Nanindigan siyang rebolusyon ang solusyon sa pagsasamantala at pang-aapi sa kanyang uring pinagmulan na kasama ang iba pang uri. Ito ang humubog at nagpanday sa matibay na paninindigang ibahagi ang 30 taon ng kanyang buhay sa pakikibaka na lilikha ng lipunang dala ang interes ng nakakarami. 11 taong siyang naging mahusay na kadreng militar na humubog sa kanya para sa isang espesyalisadong gawain, 3 taong nagsilbi sa rebolusyon sa gawaing istap at ang huling 16 na taon ay iginugol niya para sa teritoryal na gawaing masa. Ibinahagi niya ang talino, kakayahan at panahon sa tiwalang iniatang sa kanya ng organisasyon. Armado ng wastong linyang masa at sa gabay ng Partido ay sumabak ng walang pag-aalinlangan sa iba’t ibang trabaho sa mga larangang gerilya sa rehiyon. Sa loob ng tatlong dekada, ilang ulit ding sinubok ang katatagan sa harap ng kaaway at krisis sa usaping pang-organisasyon subalit matagumpay na nalampasan sa pamamagitan ng mahigpit na pagtangan sa ideolohiya at masikhay na paglangoy sa praktikal na kilusan.

Isang tampok na katangian ni Ka Abet ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, matamang tagapakinig sa mga tindig ng kasama, at maagap sa pagpapaabot ng mga ‘di kanais-nais na tendensya sa hanay ng mga kasama. Pinatunayan niya ang pagiging huwarang komunista sa pagsusumikap na matuto sa istilo at pamamaraan ng paggawa at pamumuno sa kabila ng mga limitasyon sa pagiging maramdamin.

Hindi maitatangging kawalan para sa mamamayan at sa buong rebolusyon ang pagkamatay ni Ka Abet sa isang labanang naganap sa San Isidro, Bula, Camarines Sur noong Pebrero 03, 2016 habang nasa pag-aaral ang mga kasama ng ika-47 taong anibersaryong pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Subalit ang ibinahaging panahon ni Ka Abet sa pakikibaka sa piling ng kasama at masa ay mga binhing patuloy na tutubo at lalago sa diwa ng masa. Ang kanyang mga karanasan ay buhay na aral na magiging gabay sa patuloy na pagsulong. Sa kanyang pagkabuwal, libu-libong pulang mandirigma at kadre ang babangon at patuloy na lalaban. Isa kang huwarang kadreng militar at kadre ng Partido.


Lagaslas


Nakikihalakhak ang mga hagimit
Tumatanaw sa iyo at sa sapang
Pinaliliguan mo at ng iyong mga kasama
Nakikipaglaro ang iyong
Banayad na tawa
Sa lagaslas ng tubig
Habang nakamasid ang nasisiyahang langit
Maging ang sapa’y galak na galak
Sa inyong pag-iisa
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Ikaw ay malaya


Lumipas ang panahon
Ikaw ay nakahanap
Ng mas malalim na sapang
Sasalubong sa iyong nakahahawang halakhak
Ipinagpatuloy mo ang pagsisid
Sa piling ng masa
At sa bawat pag-ahon mo’y
Kasabay ang kanilang kamalayan
Hindi ka nakuntento
Sa iyong kakayahang lumangoy
Tinuruan mo rin silang
Sumisid sa pusod ng rebolusyon
At umahon dala ang bawat tagumpay
Ng makauring paglaban
Naintindihan nilang
Ang tunay na paglaya
Ay hindi makukuha sa pagpapalutang-lutang
Sa agos ng buhay
Kundi sa paghawak ng armas
At sa pagsagupa sa baha ng reaksyon
Nilang mga gahaman
At noon pa man
Batid mo nang sa bawat pagsisid at pag-ahon
Kayo ay unti-unting lumalaya


Ngayon
Lumuluha ang mgapuno ng hagimit
Tumatanaw sa iyong bumagsak na katawan at sa sapang
Dinadaluyan ng iyong dugo
Sumisigaw ang sapa
Nalulumbay sa pagkawala
Ng kanyang kaibigan
Ng matapat na maninisid
Ng katotohanan at ng paglaya
Maging ang langit ay hindi napigilan
Ang pagbuhos ng kanyang luha
Sa iyong pagkawala


Mamaya lang ay titigil na ang ulan
Sa muling paglinaw ng tubig
Kami ay lalangoy para sa pagpapatuloy..


 https://ndfbicol.wordpress.com/2016/02/10/lagaslas/

Pagpupugay sa mga Martir ng Bayan!

parangal banner
Dalawang tao, magkaibang mundo
Isang nagsisimula pa lamang sa paglalakbay
At isang nasa dapithapon na ng buhay
Pinag-ugnay ng iisang mithing
Lumaya at magpalaya
Dalawang tao, iisang digma
Magkasabay na lumaban


Sabay ninyong tinanaw
Ang kabuuhan ng bundok ng Buhi
Kinabisado ninyo ang bawat
Tarik at lalim
Kinilala ninyo ang mga bato
Ang mga punong nakikipagsalimbayan
Sa bulong ng hangin
Ang sanga-sangang sapa
Nagdudugtong ng mga buhay
Mga saksi sa pakikipaglaban
Para sa kalayaan
Noon, ngayon at bukas


Noon
Ang miminsang pagningas ng isang diklap
Ay nagluwal ng hindi maaapulang apoy
Sa puso ng mga indios
Matagal na panahong piniit
Ng polo y servicios
At ng doctrina christiana
Ng mga kolonyalistang Espanyol
Sila’y lumaban at kinanlong ng
Kagubatang sa inyo rin ay tahanan
Ngayon


Naka-buhi
Nakawala, nakalaya
Noon pa lamang alam ninyo nang
Katumbas ng Buhi
Ang paglaya nila noon
At ang paglaya natin ngayon
Kung kaya’t walang oras kayong pinalagpas
Inialay ang inyong natatanging buhay
Sa pagpapatuloy ng paglalagablab
Ng apoy ng makauring digma


Dalawang magkaibang tao
Buong tapat na tumugon
Sa panawagang magbalikwas
Kayo man ay nabuwal
Nakaukit na sa mga haligi ng Buhi
At sa puso ng mamamayan
Ang inyong dakilang ambag


Mamayang gabi
Muling isusukbit ang bag
Amopawts at baril
At sa kadiliman
Lalakbayin namin ang
Buhi


 https://ndfbicol.wordpress.com/2016/02/10/pagpupugay-sa-mga-martir-ng-bayan/