-->

Linggo, Disyembre 27, 2015

GLOBAL AND PHILIPPINE CRISES GENERATE REVOLUTIONARY RESISTANCE

Message of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines
on the 47th Anniversary of its Reestablishment
December 26, 2015


 http://www.ndfp.org/global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance/
  http://philippinerevolution.net/statements/20151227_global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance

Introduction

On the 47th anniversary of its reestablishment under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism on December 26, 1968, the Communist Party of the Philippines celebrates with the Filipino people its accumulated and current ideological, political and organizational victories and is determined more than ever before to advance the Philippine revolution along the general line of the people’s democratic revolution through protracted people’s war. 

As the advanced detachment of the proletariat, the Party leads the current stage of the revolution and the consequent stage of socialist revolution. On this day, we salute and honor the tens of thousands of Party cadres and members, the thousands of Red commanders and fighters of the New People’s Army, the tens of thousands of people’s militia members, the hundreds of thousands of self-defense unit members and the millions of mass activists who have achieved the victories through their arduous struggle, hard work and sacrifices. We accord the highest honor to the revolutionary heroes and martyrs and we strive to honor them best by following their inspiration and by waging an ever fiercer struggle for national liberation and democracy.


Sabado, Disyembre 12, 2015

Ika-67 Taon ng Madugo at Brutal ang rekord ng US-Aquino sa Pananalasa ng Panunupil sa MamamayanDisyembre 10, 2015 muling ginugunita na naman ng mamamayang Pilipino ang ika-67 Pandaigdigang Araw ng Deklarasyon sa Karapatang Pantao. Iniluwal na kasunduan ito ng mga bansang kasapi ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1948 nakamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at naghawan ng landas na pag-usapan sa mga pundamental na usapin sa armadong tunggalian. Sa paglipas ng ilang mga dekada, marami pang batas at kasunduan ang dumaan na lumundo sa paglulunsad ng Usapang Pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay pag-uusap batay sa hustisya para sa pangmatagalang kapayapaan na naglatag ng balangkas, kasunduan at adyenda ng pag-uusap. Sa panunungkulan lamang ni Aquino, nahinto sa hiwalay na dulo ng mga pinagkaisahang balangkas ng usapan Pangkapayapaan at proteksyon ng JASIG sa mga negosyador ng NDF. 

Buong kayabangan at pagmamatigas ang tindig ng rehimeng Benigno Simeon Aquino na di tahakin ng bansa ang pagbibigay wakas sa pagpapatuloy ng armadong tunggalian. Sa halip, matindi ang paggamit ng dahas laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Pinortipika ang patakarang panseguridad sa loob ng bansa na nakalangkap sa Oplan Bayanihan ang paggamit ng dahas at panlilinlang. Mabangis at teroristang sinasalakay ang mga komunidad ng mamamayan sa tabing ng pinaketeng saywar ng Peace and Development Operation kaalinsabay ng mga sistematikong hinabing kasinungalingan at panlilinlang sa mamamayan.

Pinakakonsentrado at maigting ang karahasan ng reaksyunaryong estado sa Mindanao na tinataya ng AFP na pinakamalakas ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) habang sa rehiyon ng Bicol ay hibang sa target na maideklarang Conflit Manageable Area ang anim (6) na probinsya ng rehiyon sa pagtapos ng termino ng rehimeng US-BSA. Laganap ang militarisasyon ng mga komunidad, okupasyon ng mga paaralan at mga imprastrukturang sibilyan, pagkontrol sa galaw ng mga tao at komersyo at pagboblokeyo sa pagkain. Laganap ang pang-aabuso, pananakot at iba pang akto ng terorismo na nagresulta sa sapilitang pagbabakwit ng libu-libo mula sa kanilang mga komunidad.

Sa limang (5) taong panunungkulan ni Aquino, nagtala ang mga grupo sa karapatang-tao ng halos 300 kaso ng mga pampulitikang pamamaslang na 69 nito ay mula sa Bikol. Naganap ang 15 masaker, kung saan 54 ang napatay na 8 masaker ay sa Bikol. Katuwang ng militar sa mga masaker at pamamaslang ang mga bandidong grupo at mga paramilitar na binuo, pinondohan at inarmasan ng estado at malalaking kumpanya ng mina. Sa rehiyong Bikol, nagtala ng rekord na 1,818 ang mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao, hinuli at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso ang 41 katao kabilang na ang hayagang panggigipit sa mga negosyador ng NDF sa usapang pangkapayapaan.

Sa huling taon nito, lalong naging masinsin at brutal ang panunupil at terorismo ng estado sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Sa pagpakat lamang ng PDT sa Sorsogon, Masbate, Albay habang pabalik-balik na hinahalihaw ang iba pang probinsyang dati nang nilunsaran ng SOT at RSOT ng mga nakaraang rehimen. Agarang naging duguan ang kamay ng 9th Infantry Batallion sa tatlong (3) kaso ng masaker laban sa mga Masbateno sa Ticao Island at Cawaynan simula Marso hanggang Hulyo 2015 lamang. 

Itinuturo ng kasaysayan at kawastuhan na walang makakamtan na hustisya ang mga mamamayan kundi sa pamamagitan lamang ng lubos na pagbigo sa Oplan Bayanihan hanggang lampas sa eleksyong 2016. Ang mga matutunog na taktikal na opensiba sa rehiyon sa ikalawa at ikatlong kwarto ng taong 2015 ay nagsisilbing ambag sa kabuuang hambalos sa pagbigo sa Oplan Bayanihan sa pambansang saklaw. Ang aktibong paglahok ng mga mamamayan at malalaking mobilisasyon ng hayag na kilusan ay dagdag na lakas sa pagpapatalsik at pagpapabagsak sa naghaharing rehimen. Kinokumplemento ito ng mga matalas na bira ng paglalantad sa kabulukan at korapsyon sa gobyerno ng mga progresibong partylist at kaalyadong mga pulitiko na tumungo sa ibayong pagkakahiwalay ng rehimen sa mamamayan.

Higit na itaas ang kapasidad at kapasyahan ng mamamayan at buong rebolusyonaryong kilusan sa pagsusulong ng rebolusyon tungo susunod na yugto ng digmang bayan. 

Mabuhay ang rebolusyon!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol