-->

Miyerkules, Nobyembre 4, 2015

Serye ng Koordinadong Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng BHB

Pahayag sa Media
Nobyembre 4, 2015

Apat (4) na matataas na kalibre ng baril, nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan sa inilunsad na koordinadong bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa labing walo (18) iba’t-ibang tipo ng taktikal na opensiba ng mga pamprobinsyang kumand sa ilalim ng Romulo Jallores Command (RJC) laban sa elemento ng 9th Infantry Division sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol.

Isa itong serye ng koordinadong bigwas na sumikad simula Oktubre 25 at umabot nagtapos noong Nobyembre 02, 2015. Umabot sa siyam (9) ang napatay at siyam (9) naman ang malubhang nasugatan sa hanay ng kaaway.

Taktikal na opensibang bigwas sa pagkukumahog na maihabol sa target ng 9th Infantry Division, Philippine Army na maideklarang Manageable Conflict Area ang Masbate at Sorsogon bago sumapit ang eleksyong 2016. Habang patuloy na pinopokusan ang ilang bayan sa ikatlong Distrito ng Albay, Libmanan sa Camarines Sur at Labo, Camarines Norte. Pampulitikang bigwas din ito laban sa pinakamagastos at pinakamagarbong pasikat sa dayuhang paghahanda sa pulong ng APEC sa Nobyembre 16-18, 2015. Higit sa lahat, isang alay pagpupugay at parangal ito para sa mga magigiting na kasamang nabuwal sa depensibang labanan sa brgy Tinago, Juban, Sorsogon noong Oktubre 21, 2015.

Probinsya ng Masbate:

Oktubre 31, 2015 – Alas-8:00 ng gabi, hinaras ng isang tim ng mga pulang mandirigma ang detatsment ng 9th Infantry Battalion na nakabase sa Brgy. Danao, San Jacinto, Isla ng Ticao Masbate. Kasabay nito, bandang alas-12:00 ng hatinggabi, hinaras din ng isang yunit ng BHB ang Headquarter ng Battalion Recon Company sa Sityo Catindong, Brgy. Maingaran, Masbate City. Isang sundalo ang napatay at isa ang sugatan mula sa hanay ng kaaway.

Samantala, alas-2:30 ng madaling araw, hinagisan ng granada ng BHB ang Brgy. Hall ng Brgy. Dayao, Mandaon, na hinihimpilan ng isang seksyong ng militar na nagwardiya sa Hitone Construction Company, na nagpapatrabaho sa kalsada. Dalawa (2) ang agarang namatay at isa (1) ang malubhang nasugatan sa hanay ng militar.

Nobyembre 01, 2015 -Alas-12:00 ng umaga, matagumpay na naidikit at napasabog ng Command Detonated Explosive ng isang tim ng pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ang safe house ng 18 kataong myembro ng 9th IBPA sa Brgy. Poblacion, San Jacinto Isla ng Ticao Masbate. Matapos na pumutok ang bomba, sabay-sabay na pinaputukan ng BHB ang nasabing safehouse ng 9th IBPA. Apat (4) ang naiulat na patay habang di mabilang ang naging kaswalti sa hanay ng tropa ng militar.

Probinsya ng Sorsogon:

Nobyembre 2, 2015 alas-2:45 ng hapon inambus ng Celso Minguez Command (CMC) ang PNP Patrol ng Gubat, Sorsogon sa baranggay Marinas papasok sa nasabing munisipyo. Limang (5) pulis ang sugatan at dalawa (2) ang patay matapos ang nasabing ambus. Kinilala ang mga nasugatang tropa ng PNP na sina SPO1 Ronald Din, PO3 Aris Hasal, PO1 Gerry Gabuyo, PO2 Dennis Garbida at PO2 Sheryl Marbella.
Probinsya ng Albay:

Nobyembre 01, 2015 – Alas-8:30 ng umaga, hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command (SBC) ang detatsment ng 2nd Infantry Battalion, Philippine Army na nakabase sa Brgy. Bascaran, Daraga, Albay. Kasabay din nito, sa magkahiwalay na operasyon, inilunsad ng BHB ang operasyong demolisyon sa Brgy.Villahermosa, Daraga, Albay laban sa myembro ng Provincial Public Safety Company (PPSC) na nakabase sa nasabing lugar.

Probinsya ng Camarines Sur:

Oktubre 25, 2015– Alas-9:00 ng gabi, matagumpay naman hinaras ng isang tim ng Edmundo Jacob Command ang detatsment ng 22nd Infantry Battalion sa Brgy. San Pedro, Iriga City na matagal nang namumugad at nang-aabuso sa nasabing lugar.

Oktubre 28, 2015-Alas 8:00 ng umaga: Inisparo ng tropa ng Norben Gruta Kumand-BHB si Private First Class Edmol Rey C. Caceres, mula sa tropa ng Charlie Company na nakadistinong gwardiya sa mga proyektong kalsada para sa dayuhang pagmimina at eko-turimo ng pamahalaan sa probinsya sa Pag-oring, Libmanan. Nasamsam ng BHB ang ripleng M16 samantalang walang nagawa ang tropang kinabibilangan nito. Sa parehong petsa, isinagawa ang operasyong haras ng BHB laban sa isang yunit ng 42nd IBPA na humihimpil sa baranggay hall at loob ng baryo sa Brgy. Bilwang sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.

Oktubre 31, 2015 muling inulit ang panghaharas ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ang tropang nagsasagawa ng patrulya mula sa brgy San Pedro, 22nd IB Detachment sa Iriga City. Kasabay ng nasabing bira, hinaras naman ng yunit ng Norben Gruta Command ng BHB ang isang yunit ng 42nd IBPA na mag-iisanglinggo nang humihimpil sa mga kabahayan at brgy Hall ng baryo Calabnigan at Villa Socorro sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tugon ito sa reklamo ng mga taumbaryo laban sa tropang nagsasagawa ng PDT dahil nakakaistorbo sa pribadong aktibidad ng mamamayan, nakaabala sa gawaing produksyon at naghahasik ng takot sa posibleng abusong likhain ng kanilang pananatili sa baryo.

Probinsya ng Camarines Norte:

Oktubre 31, 2015 – Alas-11:00 ng gabi nireyd ng isang platun ng Armando Catapia Command (ACC) ang tropa ng 49th Infantry Batallion na nagsisilbing gwardiya sa patrabahong tulay ng EUS Construction sa brgy Daguit, Labo, Camarines Norte. Sa nasabing labanan, nasamsam ang dalawang (2) M14 at isang (1) M16 riple mula sa tropa ng mga kaaway. Napatay sina Pvt. Reymark Camila Regore ng 49th Infantry Battalion at Anthony Aceron mula sa Civilian Armed Auxiliary 22nd IB habang sugatan si Pfc. Jhelor Caranzo sa nasabing labanan.

Hindi maiibsang balon ng mga pulang mandirigma at kadreng militar ang malawak na kanayunan sa paglulunsad ng mga taktikal na opensibang magpapahina sa naghaharing sistemang nang-aapi at nagsasamantala sa mamamayan. Sa bawat pagkabuwal ng ilang mga kasamang nag-aalay ng buhay ay maraming mamumulat at magpapasyang humawak ng armas dahil nagdudumilat ang katotohanan na naghahari ang kasakiman ng Imperyalismong US-Aquino at mga tagapagtaguyod na narco-politician sa rehiyon. Ang Asia Pacific Economic Cooperation ay isa lamang moro-moro para bigyan ng daan ang neoliberal na programa ng US sa Pilipinas at Asya Pasipikong matagal nang nangdadambong sa likas na yaman at lakas ng mamamayan. Lulupigin ang mga bayarang opisyal at sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tagapagtanggol ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador sa bansa.

Mabuhay ang Rebolusyon!

Ka Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front -Bicol


Lunes, Nobyembre 2, 2015

Sabayang Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte

Matagumpay na magkasabay na bira ng dalawang pamprobinsyang kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Romulo Jallores Command (RJC) inilunsad bago sumapit ang pag-ala-ala ng UNDAS.

Oktubre 31, 2015 8:00 ng umaga- Inisparo ng Norben Gruta Command (NGC) ang tropa ng 42nd IBPA sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.  Ang nasabing mga tropa ng kaaway ay nagsasagawa ng operasyong PDT at kaalinsabay nagbibigay proteksyon sa proyektong kalsadang pinopondohan ng World Bank at pamahalaang pamprobinsya ni Gobernador Migz Villafuerte na magbibigay daan sa pandarambong ng likas yaman ng kabundukan ng Tangcong Vaca sa Libmanan. Pumanaw si PFC Edmhol Rey C. Caceres at nasamsam ang kanyang M16 Riple habang walang nagawa ang kanyang mga kasamahan. Tugon ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isinasagawang panggugulo ng mga tropang nagsasagawa ng PDT Operasyon laban sa mga mamamayan sa klaster na baryo ng Calabnigan, Villa Socorro, Cawayan, Malinao, Pag-oring Nuevo at karatig na baryo.

Samantala, sa parehong petsa ng Oktubre 31, 2015, 12:00 ng Gabi - naglunsad ng opensiba ang tropa ng Armando Catapia Command (ACC) ng BHB laban sa tropa ng 49th IBPA na nagsisilbing pribadong gwardiya sa proyekto ng EUS Construction sa Daguit, Labo, Camarines Norte. Nakasamsam ng dalawang M14 at isang M16 sa nasabing pangyayari ang mga kasama.  Napatay sa labanan sina PFC Patrick Camila at Regore Anthony M. Aceron habang nasugatan naman ang ilang sundalo.  

Babala ito sa mga construction company na gumagamit ng Philippine Army bilang gwardiya sa mga proyekto na target ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan.  

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol 
 
 

Hinabing Kasinungalingan ni Captain Marjorie Panesa, Pantakip sa Pagkatalo sa Labanan

Pinabubulaanan ng National Democratic Front (NDF-Bikol) na walang kasapi ng Norben Gruta Command-Bagong Hukbong Bayan ang nahuhuli sa alinmang tsekpoinyt matapos ang matagumpay na isparo nitong Oktubre 31, 2015 sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.

Ang sinasabi ni Captain Marjorie Panesa na nahuli ay ang dalawang tropa ng budol-budol na nag-oopereyt sa lugar mismo ng Cambalidio kung saan nakapwesto ang kanilang 49th Bravo Company Detatsment.

Hindi maipagkakaila, simula nang magtayo ng detatsment ang Philippine Army (PA) sa magkalapit na baryo ng Cambalidio at Malinao naging talamak ang pagpasok ng droga, holdapan at pagkaimbwelto ng kanilang tropa sa masaker ng pamilyang Bico noong 2011.
 
Matatandaan din noong Marso 13, 2015 matapos maambus ang tropa ng Philippine Army at Philippine National Police (PNP) sa Pag-oring Nuevo nagsagawa ito ng ilang araw na operasyon at binalingan patayin ang mga nagkokopras na si Sonny Talay sa lugar.  

Pagpasok ng Oktubre 2015, nagdagdag ng malaking bilang ng sundalo ang 42nd IBPA upang magsagawa ng operasyon PDT matapos makapasok sa mga baryo ang mga kontra-insurhensyang programa ng KALAHI, 4P's at PAMANA. Kaalinsabay nito, nagsilbing gwardiya sa proyektong pagsasaayos ng kalsada mula San Isidro hanggang Bahao. Pinopondohan ito ng World Bank at Gobyernong Probinsyal ni Gobernador Migs Villafuerte sa ilalim ng Philippine Rural Development Program (PRDP) ng opisina ng Presidente.  Nagsisilbi ang nasabing proyekto para sa Wind Mill Farm Project sa balangkas ng programang Eko-Turismo na magwawasak sa 5,000 ektaryang kalupaan sa bundok tangkong vaca.  Ang pakinabang na kuryenteng malilikha ay mapupunta sa San Miguel Energy Corporation (SMEC) na pag-aari ng mga Cojuangco at mga malaking burgesya komprador sa rehiyon.
  
Sa sinasabing proyektong pangkaunlaran, madadambong ang likas na yaman ng pampublikong lupain na pinagyaman ng mga magsasaka sa matagal na panahon. Mawawasak ang kagubatan, natural na daloy ng tubig at mga sakahang bumubuhay sa mga magsasaka.  Ito ang kaunlarang sinasabi ng mga 9th ID Philippine Army na kanilang ipagtatanggol laban sa pagtutol ng mamamayan.  

Tigas sa paghahabi ng kasinugalingan si Panesa upang pagtakpan ang interes ng mga gahamang dayuhan, malalaking burgesya komprador at ng mga "narco-politician" na ngangunguyapit sa poder sa probinsya at rehiyon.

Sa ganitong kalagayan, makatarungan ang maglunsad ng digma laban sa mga mapang-api, gahaman at mapagsamantala uri. Makatarungang wakasan ang paghahari ng Imperyalismo US at sinumang hahawak na tuta na pinagtatanggol ng mersenaryong armadong pwersa. 

Mabuhay ang rebolusyon! 
Mabuhay ang NPA!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol