-->

Linggo, Disyembre 27, 2015

GLOBAL AND PHILIPPINE CRISES GENERATE REVOLUTIONARY RESISTANCE

Message of the Central Committee of the Communist Party of the Philippines
on the 47th Anniversary of its Reestablishment
December 26, 2015


 http://www.ndfp.org/global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance/
  http://philippinerevolution.net/statements/20151227_global-and-philippine-crises-generate-revolutionary-resistance

Introduction

On the 47th anniversary of its reestablishment under the guidance of Marxism-Leninism-Maoism on December 26, 1968, the Communist Party of the Philippines celebrates with the Filipino people its accumulated and current ideological, political and organizational victories and is determined more than ever before to advance the Philippine revolution along the general line of the people’s democratic revolution through protracted people’s war. 

As the advanced detachment of the proletariat, the Party leads the current stage of the revolution and the consequent stage of socialist revolution. On this day, we salute and honor the tens of thousands of Party cadres and members, the thousands of Red commanders and fighters of the New People’s Army, the tens of thousands of people’s militia members, the hundreds of thousands of self-defense unit members and the millions of mass activists who have achieved the victories through their arduous struggle, hard work and sacrifices. We accord the highest honor to the revolutionary heroes and martyrs and we strive to honor them best by following their inspiration and by waging an ever fiercer struggle for national liberation and democracy.


Sabado, Disyembre 12, 2015

Ika-67 Taon ng Madugo at Brutal ang rekord ng US-Aquino sa Pananalasa ng Panunupil sa MamamayanDisyembre 10, 2015 muling ginugunita na naman ng mamamayang Pilipino ang ika-67 Pandaigdigang Araw ng Deklarasyon sa Karapatang Pantao. Iniluwal na kasunduan ito ng mga bansang kasapi ng United Nations matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig noong 1948 nakamtin ang pagtataguyod ng pangkalahatang paggalang sa karapatang pantao at naghawan ng landas na pag-usapan sa mga pundamental na usapin sa armadong tunggalian. Sa paglipas ng ilang mga dekada, marami pang batas at kasunduan ang dumaan na lumundo sa paglulunsad ng Usapang Pangkapayaan sa pagitan ng Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front. Ito ay pag-uusap batay sa hustisya para sa pangmatagalang kapayapaan na naglatag ng balangkas, kasunduan at adyenda ng pag-uusap. Sa panunungkulan lamang ni Aquino, nahinto sa hiwalay na dulo ng mga pinagkaisahang balangkas ng usapan Pangkapayapaan at proteksyon ng JASIG sa mga negosyador ng NDF. 

Buong kayabangan at pagmamatigas ang tindig ng rehimeng Benigno Simeon Aquino na di tahakin ng bansa ang pagbibigay wakas sa pagpapatuloy ng armadong tunggalian. Sa halip, matindi ang paggamit ng dahas laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Pinortipika ang patakarang panseguridad sa loob ng bansa na nakalangkap sa Oplan Bayanihan ang paggamit ng dahas at panlilinlang. Mabangis at teroristang sinasalakay ang mga komunidad ng mamamayan sa tabing ng pinaketeng saywar ng Peace and Development Operation kaalinsabay ng mga sistematikong hinabing kasinungalingan at panlilinlang sa mamamayan.

Pinakakonsentrado at maigting ang karahasan ng reaksyunaryong estado sa Mindanao na tinataya ng AFP na pinakamalakas ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) habang sa rehiyon ng Bicol ay hibang sa target na maideklarang Conflit Manageable Area ang anim (6) na probinsya ng rehiyon sa pagtapos ng termino ng rehimeng US-BSA. Laganap ang militarisasyon ng mga komunidad, okupasyon ng mga paaralan at mga imprastrukturang sibilyan, pagkontrol sa galaw ng mga tao at komersyo at pagboblokeyo sa pagkain. Laganap ang pang-aabuso, pananakot at iba pang akto ng terorismo na nagresulta sa sapilitang pagbabakwit ng libu-libo mula sa kanilang mga komunidad.

Sa limang (5) taong panunungkulan ni Aquino, nagtala ang mga grupo sa karapatang-tao ng halos 300 kaso ng mga pampulitikang pamamaslang na 69 nito ay mula sa Bikol. Naganap ang 15 masaker, kung saan 54 ang napatay na 8 masaker ay sa Bikol. Katuwang ng militar sa mga masaker at pamamaslang ang mga bandidong grupo at mga paramilitar na binuo, pinondohan at inarmasan ng estado at malalaking kumpanya ng mina. Sa rehiyong Bikol, nagtala ng rekord na 1,818 ang mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao, hinuli at sinampahan ng mga gawa-gawang kaso ang 41 katao kabilang na ang hayagang panggigipit sa mga negosyador ng NDF sa usapang pangkapayapaan.

Sa huling taon nito, lalong naging masinsin at brutal ang panunupil at terorismo ng estado sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Sa pagpakat lamang ng PDT sa Sorsogon, Masbate, Albay habang pabalik-balik na hinahalihaw ang iba pang probinsyang dati nang nilunsaran ng SOT at RSOT ng mga nakaraang rehimen. Agarang naging duguan ang kamay ng 9th Infantry Batallion sa tatlong (3) kaso ng masaker laban sa mga Masbateno sa Ticao Island at Cawaynan simula Marso hanggang Hulyo 2015 lamang. 

Itinuturo ng kasaysayan at kawastuhan na walang makakamtan na hustisya ang mga mamamayan kundi sa pamamagitan lamang ng lubos na pagbigo sa Oplan Bayanihan hanggang lampas sa eleksyong 2016. Ang mga matutunog na taktikal na opensiba sa rehiyon sa ikalawa at ikatlong kwarto ng taong 2015 ay nagsisilbing ambag sa kabuuang hambalos sa pagbigo sa Oplan Bayanihan sa pambansang saklaw. Ang aktibong paglahok ng mga mamamayan at malalaking mobilisasyon ng hayag na kilusan ay dagdag na lakas sa pagpapatalsik at pagpapabagsak sa naghaharing rehimen. Kinokumplemento ito ng mga matalas na bira ng paglalantad sa kabulukan at korapsyon sa gobyerno ng mga progresibong partylist at kaalyadong mga pulitiko na tumungo sa ibayong pagkakahiwalay ng rehimen sa mamamayan.

Higit na itaas ang kapasidad at kapasyahan ng mamamayan at buong rebolusyonaryong kilusan sa pagsusulong ng rebolusyon tungo susunod na yugto ng digmang bayan. 

Mabuhay ang rebolusyon!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol

Miyerkules, Nobyembre 4, 2015

Serye ng Koordinadong Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng BHB

Pahayag sa Media
Nobyembre 4, 2015

Apat (4) na matataas na kalibre ng baril, nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan sa inilunsad na koordinadong bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa labing walo (18) iba’t-ibang tipo ng taktikal na opensiba ng mga pamprobinsyang kumand sa ilalim ng Romulo Jallores Command (RJC) laban sa elemento ng 9th Infantry Division sa iba’t-ibang bahagi ng rehiyong Bikol.

Isa itong serye ng koordinadong bigwas na sumikad simula Oktubre 25 at umabot nagtapos noong Nobyembre 02, 2015. Umabot sa siyam (9) ang napatay at siyam (9) naman ang malubhang nasugatan sa hanay ng kaaway.

Taktikal na opensibang bigwas sa pagkukumahog na maihabol sa target ng 9th Infantry Division, Philippine Army na maideklarang Manageable Conflict Area ang Masbate at Sorsogon bago sumapit ang eleksyong 2016. Habang patuloy na pinopokusan ang ilang bayan sa ikatlong Distrito ng Albay, Libmanan sa Camarines Sur at Labo, Camarines Norte. Pampulitikang bigwas din ito laban sa pinakamagastos at pinakamagarbong pasikat sa dayuhang paghahanda sa pulong ng APEC sa Nobyembre 16-18, 2015. Higit sa lahat, isang alay pagpupugay at parangal ito para sa mga magigiting na kasamang nabuwal sa depensibang labanan sa brgy Tinago, Juban, Sorsogon noong Oktubre 21, 2015.

Probinsya ng Masbate:

Oktubre 31, 2015 – Alas-8:00 ng gabi, hinaras ng isang tim ng mga pulang mandirigma ang detatsment ng 9th Infantry Battalion na nakabase sa Brgy. Danao, San Jacinto, Isla ng Ticao Masbate. Kasabay nito, bandang alas-12:00 ng hatinggabi, hinaras din ng isang yunit ng BHB ang Headquarter ng Battalion Recon Company sa Sityo Catindong, Brgy. Maingaran, Masbate City. Isang sundalo ang napatay at isa ang sugatan mula sa hanay ng kaaway.

Samantala, alas-2:30 ng madaling araw, hinagisan ng granada ng BHB ang Brgy. Hall ng Brgy. Dayao, Mandaon, na hinihimpilan ng isang seksyong ng militar na nagwardiya sa Hitone Construction Company, na nagpapatrabaho sa kalsada. Dalawa (2) ang agarang namatay at isa (1) ang malubhang nasugatan sa hanay ng militar.

Nobyembre 01, 2015 -Alas-12:00 ng umaga, matagumpay na naidikit at napasabog ng Command Detonated Explosive ng isang tim ng pulang mandirigma ng Jose Rapsing Command ang safe house ng 18 kataong myembro ng 9th IBPA sa Brgy. Poblacion, San Jacinto Isla ng Ticao Masbate. Matapos na pumutok ang bomba, sabay-sabay na pinaputukan ng BHB ang nasabing safehouse ng 9th IBPA. Apat (4) ang naiulat na patay habang di mabilang ang naging kaswalti sa hanay ng tropa ng militar.

Probinsya ng Sorsogon:

Nobyembre 2, 2015 alas-2:45 ng hapon inambus ng Celso Minguez Command (CMC) ang PNP Patrol ng Gubat, Sorsogon sa baranggay Marinas papasok sa nasabing munisipyo. Limang (5) pulis ang sugatan at dalawa (2) ang patay matapos ang nasabing ambus. Kinilala ang mga nasugatang tropa ng PNP na sina SPO1 Ronald Din, PO3 Aris Hasal, PO1 Gerry Gabuyo, PO2 Dennis Garbida at PO2 Sheryl Marbella.
Probinsya ng Albay:

Nobyembre 01, 2015 – Alas-8:30 ng umaga, hinaras ng isang tim ng Santos Binamera Command (SBC) ang detatsment ng 2nd Infantry Battalion, Philippine Army na nakabase sa Brgy. Bascaran, Daraga, Albay. Kasabay din nito, sa magkahiwalay na operasyon, inilunsad ng BHB ang operasyong demolisyon sa Brgy.Villahermosa, Daraga, Albay laban sa myembro ng Provincial Public Safety Company (PPSC) na nakabase sa nasabing lugar.

Probinsya ng Camarines Sur:

Oktubre 25, 2015– Alas-9:00 ng gabi, matagumpay naman hinaras ng isang tim ng Edmundo Jacob Command ang detatsment ng 22nd Infantry Battalion sa Brgy. San Pedro, Iriga City na matagal nang namumugad at nang-aabuso sa nasabing lugar.

Oktubre 28, 2015-Alas 8:00 ng umaga: Inisparo ng tropa ng Norben Gruta Kumand-BHB si Private First Class Edmol Rey C. Caceres, mula sa tropa ng Charlie Company na nakadistinong gwardiya sa mga proyektong kalsada para sa dayuhang pagmimina at eko-turimo ng pamahalaan sa probinsya sa Pag-oring, Libmanan. Nasamsam ng BHB ang ripleng M16 samantalang walang nagawa ang tropang kinabibilangan nito. Sa parehong petsa, isinagawa ang operasyong haras ng BHB laban sa isang yunit ng 42nd IBPA na humihimpil sa baranggay hall at loob ng baryo sa Brgy. Bilwang sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.

Oktubre 31, 2015 muling inulit ang panghaharas ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ang tropang nagsasagawa ng patrulya mula sa brgy San Pedro, 22nd IB Detachment sa Iriga City. Kasabay ng nasabing bira, hinaras naman ng yunit ng Norben Gruta Command ng BHB ang isang yunit ng 42nd IBPA na mag-iisanglinggo nang humihimpil sa mga kabahayan at brgy Hall ng baryo Calabnigan at Villa Socorro sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Tugon ito sa reklamo ng mga taumbaryo laban sa tropang nagsasagawa ng PDT dahil nakakaistorbo sa pribadong aktibidad ng mamamayan, nakaabala sa gawaing produksyon at naghahasik ng takot sa posibleng abusong likhain ng kanilang pananatili sa baryo.

Probinsya ng Camarines Norte:

Oktubre 31, 2015 – Alas-11:00 ng gabi nireyd ng isang platun ng Armando Catapia Command (ACC) ang tropa ng 49th Infantry Batallion na nagsisilbing gwardiya sa patrabahong tulay ng EUS Construction sa brgy Daguit, Labo, Camarines Norte. Sa nasabing labanan, nasamsam ang dalawang (2) M14 at isang (1) M16 riple mula sa tropa ng mga kaaway. Napatay sina Pvt. Reymark Camila Regore ng 49th Infantry Battalion at Anthony Aceron mula sa Civilian Armed Auxiliary 22nd IB habang sugatan si Pfc. Jhelor Caranzo sa nasabing labanan.

Hindi maiibsang balon ng mga pulang mandirigma at kadreng militar ang malawak na kanayunan sa paglulunsad ng mga taktikal na opensibang magpapahina sa naghaharing sistemang nang-aapi at nagsasamantala sa mamamayan. Sa bawat pagkabuwal ng ilang mga kasamang nag-aalay ng buhay ay maraming mamumulat at magpapasyang humawak ng armas dahil nagdudumilat ang katotohanan na naghahari ang kasakiman ng Imperyalismong US-Aquino at mga tagapagtaguyod na narco-politician sa rehiyon. Ang Asia Pacific Economic Cooperation ay isa lamang moro-moro para bigyan ng daan ang neoliberal na programa ng US sa Pilipinas at Asya Pasipikong matagal nang nangdadambong sa likas na yaman at lakas ng mamamayan. Lulupigin ang mga bayarang opisyal at sundalo ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tagapagtanggol ng mga dayuhan, panginoong maylupa at malaking burgesya komprador sa bansa.

Mabuhay ang Rebolusyon!

Ka Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front -Bicol


Lunes, Nobyembre 2, 2015

Sabayang Bigwas laban sa 9th IDPA, Inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa Probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte

Matagumpay na magkasabay na bira ng dalawang pamprobinsyang kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Romulo Jallores Command (RJC) inilunsad bago sumapit ang pag-ala-ala ng UNDAS.

Oktubre 31, 2015 8:00 ng umaga- Inisparo ng Norben Gruta Command (NGC) ang tropa ng 42nd IBPA sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.  Ang nasabing mga tropa ng kaaway ay nagsasagawa ng operasyong PDT at kaalinsabay nagbibigay proteksyon sa proyektong kalsadang pinopondohan ng World Bank at pamahalaang pamprobinsya ni Gobernador Migz Villafuerte na magbibigay daan sa pandarambong ng likas yaman ng kabundukan ng Tangcong Vaca sa Libmanan. Pumanaw si PFC Edmhol Rey C. Caceres at nasamsam ang kanyang M16 Riple habang walang nagawa ang kanyang mga kasamahan. Tugon ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa isinasagawang panggugulo ng mga tropang nagsasagawa ng PDT Operasyon laban sa mga mamamayan sa klaster na baryo ng Calabnigan, Villa Socorro, Cawayan, Malinao, Pag-oring Nuevo at karatig na baryo.

Samantala, sa parehong petsa ng Oktubre 31, 2015, 12:00 ng Gabi - naglunsad ng opensiba ang tropa ng Armando Catapia Command (ACC) ng BHB laban sa tropa ng 49th IBPA na nagsisilbing pribadong gwardiya sa proyekto ng EUS Construction sa Daguit, Labo, Camarines Norte. Nakasamsam ng dalawang M14 at isang M16 sa nasabing pangyayari ang mga kasama.  Napatay sa labanan sina PFC Patrick Camila at Regore Anthony M. Aceron habang nasugatan naman ang ilang sundalo.  

Babala ito sa mga construction company na gumagamit ng Philippine Army bilang gwardiya sa mga proyekto na target ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan.  

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol 
 
 

Hinabing Kasinungalingan ni Captain Marjorie Panesa, Pantakip sa Pagkatalo sa Labanan

Pinabubulaanan ng National Democratic Front (NDF-Bikol) na walang kasapi ng Norben Gruta Command-Bagong Hukbong Bayan ang nahuhuli sa alinmang tsekpoinyt matapos ang matagumpay na isparo nitong Oktubre 31, 2015 sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, Camarines Sur.

Ang sinasabi ni Captain Marjorie Panesa na nahuli ay ang dalawang tropa ng budol-budol na nag-oopereyt sa lugar mismo ng Cambalidio kung saan nakapwesto ang kanilang 49th Bravo Company Detatsment.

Hindi maipagkakaila, simula nang magtayo ng detatsment ang Philippine Army (PA) sa magkalapit na baryo ng Cambalidio at Malinao naging talamak ang pagpasok ng droga, holdapan at pagkaimbwelto ng kanilang tropa sa masaker ng pamilyang Bico noong 2011.
 
Matatandaan din noong Marso 13, 2015 matapos maambus ang tropa ng Philippine Army at Philippine National Police (PNP) sa Pag-oring Nuevo nagsagawa ito ng ilang araw na operasyon at binalingan patayin ang mga nagkokopras na si Sonny Talay sa lugar.  

Pagpasok ng Oktubre 2015, nagdagdag ng malaking bilang ng sundalo ang 42nd IBPA upang magsagawa ng operasyon PDT matapos makapasok sa mga baryo ang mga kontra-insurhensyang programa ng KALAHI, 4P's at PAMANA. Kaalinsabay nito, nagsilbing gwardiya sa proyektong pagsasaayos ng kalsada mula San Isidro hanggang Bahao. Pinopondohan ito ng World Bank at Gobyernong Probinsyal ni Gobernador Migs Villafuerte sa ilalim ng Philippine Rural Development Program (PRDP) ng opisina ng Presidente.  Nagsisilbi ang nasabing proyekto para sa Wind Mill Farm Project sa balangkas ng programang Eko-Turismo na magwawasak sa 5,000 ektaryang kalupaan sa bundok tangkong vaca.  Ang pakinabang na kuryenteng malilikha ay mapupunta sa San Miguel Energy Corporation (SMEC) na pag-aari ng mga Cojuangco at mga malaking burgesya komprador sa rehiyon.
  
Sa sinasabing proyektong pangkaunlaran, madadambong ang likas na yaman ng pampublikong lupain na pinagyaman ng mga magsasaka sa matagal na panahon. Mawawasak ang kagubatan, natural na daloy ng tubig at mga sakahang bumubuhay sa mga magsasaka.  Ito ang kaunlarang sinasabi ng mga 9th ID Philippine Army na kanilang ipagtatanggol laban sa pagtutol ng mamamayan.  

Tigas sa paghahabi ng kasinugalingan si Panesa upang pagtakpan ang interes ng mga gahamang dayuhan, malalaking burgesya komprador at ng mga "narco-politician" na ngangunguyapit sa poder sa probinsya at rehiyon.

Sa ganitong kalagayan, makatarungan ang maglunsad ng digma laban sa mga mapang-api, gahaman at mapagsamantala uri. Makatarungang wakasan ang paghahari ng Imperyalismo US at sinumang hahawak na tuta na pinagtatanggol ng mersenaryong armadong pwersa. 

Mabuhay ang rebolusyon! 
Mabuhay ang NPA!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol 
 
 
 

Sabado, Hulyo 18, 2015

Patuloy na Lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan sa Bikol!

Pahayag sa Midya
Hulyo 17, 2015

Mistulang sirang plaka si 9th ID PIO Capt. Marjorie Pamela Panesa sa pagngangawngaw ng gasgas na linya ng mga dating tagapagsalita ng 9th ID na ang umano'y nagaganap na malaganap na mga taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol ay pagpapapansin lamang ng isang desperadong pwersa.

Kapos ang pag-unawa ni Panesa na ang mga aksyong militar na ito sa maraming panig ng rehiyon ay bahagi ng pagpapaigting ng NPA-Bicol ng makatarungang digma at patunay ng paglakas at pag-ani ng suportang masa ng tunay na hukbo ng mamamayan.

Malaking sampal sa 9th IDPA ang mga opensiba ng NPA-Bicol sa kabila ng pagdeklara na “Conflict Manageable And ready for further development” na umano ang mga prubinsya ng rehiyon. Ang tanging napapaniwala nito ay ang mga mapagsamantala't mapang-aping hindi magkamayaw na pumiga sa likas na yaman at lakas-paggawa ng rehiyon.

Hindi mauupos ang rebolusyonaryong diwa ng NPA-Bicol at patuloy itong lalaki at lalakas para mag-ambag sa pagkamit ng estratehikong patas ng digmang bayan. Laging handang mag-alay ng buong panahon at buhay ang NPA-Bicol upang ipagtanggol ang mamamayan at isulong ang kanilang interes na magtatag ng lipunang tunay na malaya, maunlad at makatarungan.

Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 
 

Huwebes, Hunyo 18, 2015

Mapaminsalang Kumpanya sa Mina, Pinarusahan ng Tomas Pilapil Command!Tomas Pilapil Command – Bagong Hukbong Bayan
Partido Area – Camarines Sur
Pahayag sa Midya
Hunyo 18, 2015

Ipinatupad ng isang yunit ng Tomas Pilapil Command - Bagong Hukbong Bayan (TPC - BHB) ang atas ng Demokratikong Gubyernong Bayan na parusahan ang kumpanyang Bicol Chromite And Manganese Inc. sa Brgy. Himagtocon, Lagonoy, Camarines Sur at sirain ang mga kagamitan nito na kinakasangkapan sa pagdambong sa yamang mineral ng bansa at pagsira sa kalikasan. Ino-opereyt ang nasabing kumpanya ng isang Lydia Cu. Ganap na sinira ng mga operatiba ng TPC-BHB ang isang backhoe, isang bulldozer, isang owner-type jeep, at mga generator set. Humigit kumulang 10 milyong piso ang pinsalang tinamo ng mapanirang kumpanya sa mina. Ang pagparusa ay ipinatupad nitong Hunyo 18, 2015 bandang alas-6 ng gabi.

Ang hakbang na ito ay tugon rin sa matagal nang reklamo ng mga residente sa mga bulubunduking barangay ng Himagtocon, Pinamihagan, Del Carmen at Bocogan sa bayan ng Lagonoy, Camarines Sur dahil sa patuloy na pagsira ng naturang kumpanya sa kanilang mga komunidad dulot ng walang-habas na pagmimina na sumisira sa kapaligiran.
Ang kabundukan ng Lagonoy ay isa sa mga lugar sa Rehiyong Bikol na maraming nakaimbak na mineral tulad ng chromite, ginto, manganese at iba pa. Mula pa noong matapos ang ikalawang Digmaang Pandaigdig ay sinimulan na ang pagdambong ng mga dayuhan at pagsira sa mga likas na yaman at rekurso. Nagpalit-palit na rin ang mga dayuhang kumpanya na nagmina rito.

Walang programa ang gubyerno ni BS Aquino III, maging ang mga naunang rehimen, para sa tunay na industriyalisasyon ng bansa. Sa halip na linangin ang mga yamang mineral tungo sa pag-unlad ng lokal na industriya, hinayaan lamang ng mga naghaharing rehimen ang malalaking dayuhang kumpanya na hakutin patungo sa labas ng bansa ang mga hilaw na materyales na magagamit sana sa paglikha ng mga makinarya at kagamitan para sa pambansang industriyalisasyon.

Kabaliktaran sa sinasabi ng gobyerno na ”kaunlaran” at ”maayos na  trabaho” para sa mga lokal na  residente ang ibubunga ng mga dayuhang mining investment, nananatiling pinakamahirap ang nasabing mga baryo sa Lagonoy. Ang bayan ng Lagonoy mismo ay isa sa nananatiling mahirap na bayan sa Camarines Sur at buong Bikol.   

Nananawagan ang TPC-BHB sa mamamayan ng Partido Area sa Camarines Sur na makiisa sa paglaban sa pagpapahintulot ng rehimeng US-Aquino sa walang-awat na pagdambong ng malalaking dayuhang kumpanya sa yamang mineral ng bansa at sa nagreresultang malawakang pagkasira ng kapaligiran.

Ka Baldomero Arcangel
Tagapagsalita

Lunes, Hunyo 1, 2015

Taktikal na Opensiba, Isinagawa ng BHB sa Sorsogon at Camarines Sur !

Pahayag sa Midya
Mayo 31, 2015
Sa loob ng dalawang araw, Mayo 29-30, magkasunod na isinagawa ng BHB sa magkahiwalay na operasyong militar laban sa kaaway sa ilalim ng tropa ng 9th IDPA. Nagresulta ito ng Pagkamatay ng tatlong myembro ng militar at pagkasugat sa labanan ng isa pa.
Sa Prubinsya ng Sorsogon:
Matagumpay na inilunsad ng pulang mandirigma sa ilalim ng Celso Minguez Command- BHB Sorsogon ang operasyong ambus kontra sa tropa ng 31st IBPA na kasalukuyang naglulunsad ng Peace and Development Team (PDT) sa ilang bahagi sa bayan ng Gubat, Sorsogon noong Mayo 30, 2015. Bandang alas-otso ng umaga nang tambangan ng isang tim ng pulang mandirigma ang dalawang myembro ng PDT Team sa Brgy. Benguet, Gubat, Sorsogon. Kinilala ang mga ito na si PFC Ardy Tunge 25 taong gulang at PFC Gerry Gorda na siyam (9) na taon nang nasa serbisyo. Sugatan sa operasyon ng BHB si PFC Tunge at agad namang namatay si PFC Gorda. Habang ligtas na naka-atras sa lugar ang mga pulang mandirigma.
Matagal nang nirereklamo ng mga residente ang presensya ng militar sa lugar dahil sa matinding takot na idinudulot nito sa mamamayang Sorsoganon. Hindi na bago para sa mamamayan Gubatnon ang mapanlinlang na programa na dala ng PDT sa kanilang baryo at ang pagsuot ng magarang maskara ng 31st IBPA upang pilit nang pagtakpan ang berdugong mukha nila at hugasan ang madugong kamay dahil sa sunod-sunod na pagpaslang ng mga magsasakang lumalaban.
Sa Prubinsya ng Camarines Sur:
Nitong Mayo 29, 2015 naman, nang isagawa din ng isang tim ng Norben Gruta Command sa ilalim ng Eduardo Olbara Command-BHB Camarines Sur ang parusang kamatayan kay Cafgu Alan Madrilejos, 39 taong gulang sa Centro ng Casay sa Bayan ng Lupi, Camarines Sur. Ipinataw ang parusang kamatayan ng Hukumang Bayan ng Camarines Sur kay Madrilejos dahil sa pagiging embwelto nito sa Droga at aktibong asset ng militar.
Kasabay nito, bandang alas-10:40 ng umaga isinagawa din ng isang tim ng pulang mandirigma ang parusang kamatayan na ipinataw ng hukumang bayan kay Cafgu Rayno Merando sa Brgy. Panggasuan, Libmanan, Camarines Sur dahil sa mabibigat na kasong nagawa nito laban sa rebolusyonaryon kilusan at mamamayan. Pagiging aktibong asset ng militar at pagiging embwelto din nito sa operasyong kubkub ng 42nd IBPA laban sa BHB noong 2010 at ang huli nitong 2015 sa brgy. Udoc, Libmanan, Camarines Sur na nagresulta sa pagkamatay ng isang magsasaka.
Ang  Operasyon ito ng mga Pulang Mandirigma ay tugon sa  hinahangad ng mamamayang Bikolano laban sa sunod-sunod na pang-aabuso ng tropa ng 9th IDPA. Sagot din ito ng Bagong Hukbong bayan sa Rehiyon para sa Pambansang panawagan ng rebolusyonaryong kilusan na paigtingin ang pagsusulong ng pakikidigmang gerilya upang makamit ang mga rekisitos sa tungo sa Estratihikong Pagkapatas !
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang mamamayang Bikolano!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita-
NDF-Bicol
 
 

Linggo, Mayo 31, 2015

Aktibong Intel ng 42nd IB, Pinarusahan ng BHB!

Pahayag sa Midya
Mayo 30, 2015
Kinumpirma ng Norben Gruta Command-BHB Camarines Sur ang operasyong pamamarusa ng pulang mandirigma sa isang aktibong Cafgu na si Rayno Merado, residente ng Brgy. Camangi, Pasacao, Camarines Sur, nitong Mayo 29, 2015 bandang alas-10:40 ng umaga sa Brgy. Panggasuan, Libmanan, Camarines Sur. Ipinataw ng hukumang bayan ng Camarines Sur ang parusahang kamatayan kay Mercado dahil sa mabibigat na krimen na nagawa nito laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Si Mercado ay isang masigasig na intel ng 42nd IBPA at taong 2010, naging imbwelto sa sunod-sunod na operasyong kubkub na isinagawa ng tropa ng 42nd IB laban sa Bagong Hukbong Bayan sa Prubinsya ng Camarines Sur. Lehitimong target ng operasyon ng BHB ang mga sagad-saring at kontra-rebolusyonaryong intel, myembro ng Cafgu at militar sa Rehiyon.

Nananawagan ang NDF-Bicol sa mga myembro ng Cafgu at mga aktibong asset ng 9th IDPA na huwag maging taksil sa sarili nitong mga uri at tigilan na ang pagpapagamit sa tropa ng militar upang maging instrumento kontra sa rebolusyonaryong kilusan. Kaugnay nito, nais din iparating ng NDF-Bicol sa pamilyang Mercado at Pamilyang Alvaro na maunawaan ang nangyari kay Rayno Mercado kung bakit naging target ito ng operasyon ng kilusan.
Biguin ang Oplan bayanihan!
Isulong ang Rebolusyon!
Mabuhay ang mamamayang Pilipino!
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol
 
 

Huwebes, Mayo 28, 2015

Taktikal na Opensiba, Inilunsad sa Camarines Norte at Camarines Sur

Pahayag sa Midya
Mayo 27, 2015


Ipinatupad ang parusng kamatayan kay Ronnie Habitan ng Armando Catapia Command-New People's Army (ACC-NPA) sa Camarines Norte.  Pinarusahan si Habitan pangunahin dahil sa sindikatong mga negosyo sa droga at pagmimina, maraming kaso ng pagpatay at tangkang pagpatay. Sa tabing ng negosyo sa pagmimina naisasagawa nito ang malawakang pamamahagi ng droga sa probinsya at karatig na mga probinsya sa pamamagitan ng pribadong bayarang armadong pwersa. Pinarusahan si Habitan hindi sa kasong pagkakaimbwelto sa masaker na naganap sa Atimonan noong 2013 kundi sa malalang krimen sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Ang masaker sa Atimonan ay bahagi ng away ng mga sindikatong na kinaimbweltuhan ng mga personalidad mula sa Philippine Army, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno ni Presidente Aquino na syang pinakautak ng garapalan at kainutilan ng kanyang pamumuno.   


Kaalinsabay ng pamamarusa, isinagawa rin ng ACC-NPA ang taktikal na opensiba laban sa 49th Infantry Batallion sa pamumuno ni Lt. Col Medel Aguilar at  Philippine National Police (PNP-Camarines Norte) sa pamumuno ng sinibak na hepe Martin Ngadao, Jr dahil sa nalantad na proteksyong ibinibigay sa mga druglords sa nasabing probinsya.  Hindi maikakaila na mismong ang PDEA ang taga-suplay ng droga ki Habitan katulad din ito ng parusang iginawad ng Celso Minguez Command (CMC) sa Sorsogon kay PDEA Chief Arnel Estellado noong 2014 Marso 22 sa baranggay Tugos, Sorsogn City.   Hindi pa rin natatagalan, pinarusahan din ng Norben Gruta Command (NGC-NPA) sa Ragay, Camarines Sur ang isang retired Philippine Army dahil sa negosyo sa droga noong Mayo 6, 2015.

Hindi pa rin sapat na kabayaran ang naisagawang pamamarusa sa maraming krimeng likha ng mga sindikatong gawain sa droga, holdapan, kidnapan at utang na dugo sa mamamayan ng 49th Infantry Batallion sa iniwanan nitong probinsya ng Sorsogon noong 2012 bago ito nalipat sa Camarines Norte.  Ayon sa ulat ng ACC-NPA, nasamsam ang anim (6) mga baril na gloc 45 at 45 sa posisyon ni Habitan at mga pulis habang nagdulot ng kaswalti sa 49th IB ang blocking force ng mga kasama.

Samantala sinunog naman ng Edmundo Jacob Command sa Distrito 5 ng Eduardo Olbara Command sa Probinsya ng Camarines Sur (EJC_EOC-NPA) ang detatsment ng 22nd IB at 42nd IB sa baranggay Ipil, Buhi, Camarines Sur para wakasan ang mga palalo, mapanlinlang na programa ng PDT at matinding operasyon sa lugar na nagkakait sa mamamayan upang malayang makapaghanapbuhay.  Ayon sa mga mamamayan sa lugar, simula nang dumating ang army sa g lugar naging ligalig ang kanilang hanapbuhay at ang mga dating nahirati sa gawain sindikato ay higit na naging aktibo dahil sa proteksyon ng Philippine Army.    
 
Nananawagan kami sa lahat ng probinsya ng rehiyon higit lalo sa mga probinsyang tinagurian ng Philippine Army na "Manageable Conflict Area" Camarines Sur, Albay at iba pang probinsya sa rehiyon na makipagtulungan upang maparusahan sa kanilang mga saklaw ang mga sagadsaring at pangunahing negosyante sa droga. 
TUmatanggap din ang mga drug lord ng proteksyon mula sa mga pulitiko dahil sa "narcopolitics" o pagbibigay ng pondo sa mga pulitiko sa panahon ng eleksyon at programa sa kontra-insurhensya kaya nagiging target ng rebolusyon.  

Parusahan ang mga Druglord at protektor nitong mga Narco-Politician at bayarang AFP-PNP laban sa krimeng likha ng droga sa mamamayan!
Determinadong isulong ang Rebolusyon hanggang Tagumpay!
Mabuhay ang Rebolusyon!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol 


 http://ndfpbicol.blogspot.com/2015/05/taktikal-na-opensiba-inilunsad-sa.html

Kahibangan, Deklarasyon na “Manageable Conflict Area o MCA ang apat (4) na Probinsya ng Rehiyon

Pahayag sa Midya
Mayo 27, 2015

Kahibangan ang pinaketeng deklarasyon ng 9th Infantry Division na “manageable conflict area o MCA” na daw ang mga Probinsya ng Camarines Norte (Enero 2015), Albay (Abril 23), Catanduanes (December 2014),  at nitong Mayo 25, 2015  ideklara na rin ang probinsya ng Camarines Sur.   Hindi matatabunan ng magarbong motorcade ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa rehiyon at mga kontra-insurhensyang programa ng Kalahi, Pamana at 4P’s ang mukha ng kahirapan habang talamak na kabulukan at korapsyon ng sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang pinaghaharian ng panginoong maylupa, burgesya komprador na naglilingkod sa interes ng kanilang among Imperyalismong Estados Unidos.

Ang pinaliit na bilang na 57 na lang ang NPA sa Camarines Sur, 44 na bilang sa Albay  at  27 na bilang sa Catanduanes ayon sa deklarasyon ng 9th Infantry Division ay mga hibang at wala sa katinuan na panghuhulang pahayag ng kanilang sagadsaring tagapagtaguyod ng korap na Hepe ng Pwersa Armado ng Pilipinas at ganid na among Estados Unidos. Hindi kailanman maiibsan ang balon ng  hukbo ng mamamayan, ang malawak na masa dahil sa malalim na pagkakaugat ng rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon.

Ngiting aso ang mga bayarang opisyal ng Philippine Army sa rehiyon sa pagdedeklarang Manageable Conflict Area ang ika-4 na probinsya ang Camarines Sur sa paniniwalang lubusang makakabig ang mga LGU, Ahensya, Negosyante at Midya sa pagsisilbi sa naisin ng dayuhan sa ilalim ng kontra-insurhensyang programa.  Matalino at matalas ang mamamayan sa rehiyon na suriin ang sistema ang tunay na pinag-uugatan ng tunggalian o conflict sa rehiyon at bansa.

Naitatag ang New Peoples Army sa rehiyon taong 1970 makalipas itatag ito sa pambansang antas noong Marso 29, 1969 dahil tumpak ang batayan para isulong ang demokratikong rebolusyon bayan. Sa ilalim ng pamumuno  ng proletaryado, ang New People’s Army sa rehiyon katulong ang National Democratic Front-Bicol at mga rebolusyonaryong organisasyon na nagbibigkis at determinadong kamtin ang adhikaing itayo ang isang tunay, malaya, makatarungan at progresibong bansa kapalit sa nabubulok nang malakolonyal at malapyudal na lipunan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at rebolusyonaryong kilusang masa.

Pinatunayan sa mayamang aral sa kasaysayan at pakikibaka ng mamamayan, na tanging sa rebolusyonaryong adhikain ng sambayanan lumaya ang bansa laban sa mananakop na Espanyol.  Matapang na sinindihan ng mahigit 200 pag-aaklas na hudyat sa pangangailangang ng pagtatatag ng Katipunan ang pambansang pagsusulong ng pagpapalaya.  Subalit inagaw at ibinenta ng mga kinatawan ng ilustrado ang tagumpay ng rebolusyon sa kamay ng anakpawis.  Nagkaroon muli ng pagbangon sa pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1930 na pinamunuan ang pakikibaka sa pagpapalaya laban sa Hapon at Amerikano. Gumuhit sa panahong ito ang malakas na kilusang manggagawa sa kasaysayan ng Pilipinas na bukal na pinagmulan ng mga proletaryado sa hanay ng manggagawa, magsasaka, kabataan at panggitnang uri.   Sa muling pagkakatatag ng PKP, nalagom ang mga aral mula sa lumang Partido na syang nagpatatag at nagpatibay sa makauring pamumuno upang ang digmang bayan ay sumulong ng paalon-alon batay sa papalawak at papalalim na baseng masa.

Napatunayang lipas na ang sistemang kapitalismo sa mundo kaya sa pagtatatag ng Sosyalismo na syang napatunayang pinakahuli at pinakamaunlad na lipunan sa kasaysayan ng mundo ang syang kaligtasan ng daigdig sa pagsasamantala ng imperyalismo.  Ang panunulsol ng gyera, gyerang interbensyon at mga proxy war ay mga baliw na paghahangad ng imperyalismong makapanatili sa lumang kaayusan.

Palaging nandyan ang batayan para isulong ang rebolusyon sa kabila ng buhos pondo at magarbong kampanya laban sa insurhensya sa ilalim ng US Counter-Insurgency 2009 ng imperyalismong Estados Unidos sa Pilipinas. Tanging sa pagsusulong demokratikong rebolusyong bayan masasagip sa sobrang krisis ang mamamayang Pilipino at makakaranas ng ginhawa mula sa pinagmumulan ng mga matinding kalamidad ng lipunan na pinapanatili ng mga panginoong maylupa, burgesya komprador at ng kanilang among imperyalismong Estados Unidos.

Rebolusyon, Tanging Relip sa Kahirapan!

Determinadong isulong ang Rebolusyon hanggang sa Tagumpay
Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol


Huwebes, Mayo 21, 2015

42nd IBPA, Muling Umiskor ng Garapalang Paglabag sa Batas ng Digmaan at Karapatang-Pantao

Mayo 20, 2015
Pahayag sa Midya


Nais bigyang linaw ng National Democratic Front-Bicol (NDF) ang tunay na pangyayari sa isinagawang kubkob ng magkasamang 42nd Infantry Batallion Philippine Army at PNP Libmanan sa pamumuno ni Lt. Col. Joselito Pastrana at PS Jefferson Araujo noong Mayo 12, 2015.  Nagresulta ang nasabing pangyayari sa pagkapatay kay Eli Aruso Rey, pagkamatay ng dalawang (2) tropa ng 42nd IB Philippine Army, isang (1) tauhan ng PNP-Libmanan at ilang sugatan sa kanilang panig ng kanilang tropa.  Isa sa nasugatan na tauhan ng Philippine Army ay si Joseph Pacon na taga-Beguito sangkot sa holdapan sa Pili noong 2004 nakulong at nakabalik sa serbisyo ngayon pa lamang 2015 Enero.  


Si Eli Aruso Rey naman ay isang lehitimong tanod ng baranggay Udoc, Libmanan, Camarines Sur may asawa at apat (4) na anak na nasalubong lamang ng tinatayang limang (5) tropa ng Philippine Army nagpapanggap na mga kasama. Tinatayang aabutin sa labinglimang (15) ang tropa ng Philippine Army na nakaantabay sa taktikang panlilinlang upang magpanggap na kasama.  Nasalubong si Eli na bumisita sa kanyang pain (litag) ng baboy damo sa di kalayuan na tinatayang isang kilometrong distansya. Nasalubong nito ang limang nagpapanggap na kasama mula sa tropa ng Philippine Army.  Ininteroga, isinama at sapilitang ginawang giya si Eli patungo sa pwesto ng kasama na nasa malapit na lokasyon lang. 

Nakaalerto ang kasama dahil nasa kritikal na oras at walang inaasahang papasok na kasamahang tropa kaya agad nakapamutok sa dumarating na nagpapanggap na kasama mula sa tropa ng Philippine Army. Sa gitna ng putukan ay nagtangkang tumakas si Eli pero binaril sya ng mga kaaway.  Matapos ang labanan, buhay pa ito pero hindi binigyan ng kagyat na lunas at pinatagal ang mga pahinga sa pagdadala sa kanya.  

Hindi maaaring pagtakpan ng tulong pinansya, pagmamalinis at pangbo-blow-out sa taga-midya ang mga isinasagawang pagbalga ng 42nd IBPA sa batas ng digmaan at paglabag sa karapatang pantao ng mga sibilyan.   Ang pag-iwas na sagutin ni Captain Marjorie Panesa sa kanilang programang sa radyo na "Sundalo ng Bayan Ko" ay nagpapatunay ng kanilang pag-iwas sa ihayag ang katotohanan at harapin ang kanilang kalabisan.  Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas nang patayin nila si Sonny Talay na inilista na lamang sa tubig.  Katarungan ang Sigaw ng mahabang listahan ng mga Biktima.

Muli, nananawagan kami kay Mayor Marilyn Jimenez na itigil ng PNP-Libmanan ang direktang paglahok sa kontra-insuhensyang kampanya laban sa mga magsasaka at rebolusyonaryong kilusan. Panindigan ang mga konstituwente niyang pinagpapapatay ng Philippine Army at PNP-Libmanan. Pagsisikapan ng mga kasama bigyang katarungan ang mga kasong ito ayon sa proseso at desisyon ng rebolusyonaryong kilusan   


Maria Roja Banua
Tagapagsalita
NDF-Bicol


http://ndfpbicol.blogspot.com/2015/05/42nd-ibpa-muling-umiskor-ng-garapalang.html#more

Linggo, Marso 15, 2015

MAGKAKASUNOD NA LABANAN NAGANAP SA PAGITAN NG NPA AT PA/PNP SA LIBMANAN, CAMARINES SUR

Pahayag sa Midya
Marso 14, 2015

Nakasagupa ng yunit ng Norben Gruta Command (NGC) ng New People Army (NPA) ang tropa ng Philippine National Police (PNP) na ayon sa report ng radyo ay nagmula sa Libmanan at Gainza bandang alas 5:00 ng hapon ng Marso 13, 2015.  Ang nabanggit na tropa ng PNP ay nagsasagawa ng pagtugis at pagtsek sa nangyaring unang putukan sa mismong detatsment ng Dinumpilan alas 11:25 ng hatinggabi noong Marso 12, 2015.  Kinabukasan, bandang alas-3:00 ng hapon, dumaan ang tropa ng PNP na pumwesto sa mabahay na bahagi ng brgy Pag-oring Viejo.  Pinalampas muna ng mga kasama ang tropa ng PNP; subalit nang bumalik na may nakabuntot nang pwersa ng Philippine Army, nagpasyang isagawa ang opensiba laban sa kanila.  

Muling naulit ang panibagong labanan sa baranggay Malinao sa pagitan naman ng mga NGC-NPA at Philippine Army (PA) na nakabase sa detatsment ng Sitio Dinumpilan bandang alas-7:00 ng gabi matapos ang unang pangyayari. Nasugatan ang apat (4) na tropa mula sa PNP at Philippine Army sa nasabing mga labanan.

Ang taktikal na opensibang ito ay bahagi ng paniningil sa 49th IB sa pamumuno ni Lt. Col. Medel Aquilar sa kanilang mga nagdaang krimen sa Sorsogon, Camarines Norte at sa kasalukuyang pagsaklaw sa ilang  bayan ng Camarines Sur na dating saklaw na bahagi ng 42nd IB.   Sa ilang taon na may presensya ang mga tropa ng Philippine Army sa Tinalmod, Salvacion, Cambalidio, Bical at Sitio Dinumpilan, naganap ang masaker sa pamilyang Bico, paglakas ng operasyon ng mga sindikatong bumibiktima sa mga maliliit na negosyante at pagbibiktima ng mga kababaihan sa lugar.   

Norben Gruta Command
Distrito 2 Probinsya ng Camarines Sur

Sabado, Marso 14, 2015

Inilunsad ang Magkakahiwalay na Taktikal na Opensiba sa Libamana Camarines Sur at Juban Sorsogon

Isinagawa ng New People's Army sa probinsya ng Camarines Sur at Sorsogon ang mga taktikal na opensiba bilang pagharap sa mga isinasagawang operasyon at mapagbalatkayong Peace and Development Team ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino sa Bikol. Naganap ang mga magkakasabay na labanan noong Marso 13, 2015 sa magkakahiwalay na oras at lugar sa Camarines Sur at Sorsogon ayon sa ipinaabot na ulat ng mga kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa National Democratic Front-Bicol.

Sa baranggay Pag-oring Viejo at Malinao kapwa sa munisipyo ng Libmanan,  dalawang magkasunod na labanan ang naganap.  Sa unang labanan, naganap sa pagitan ng Norben Gruta Command-New Peole's Army (NGC-NPA) at Philippine National Police (PNP) Provincial Office, PNP Libmanan, at PNP-Gainza sa Camarines Sur.  Sa pangalawang labanan ay naganap sa pagitan naman ng nagsilbing security force ng PNP mula sa Philippine Army ng detatsment ng Sitio Dinumpilan.  Nasugatan sa  mga nasabing labanan ang apat (4) na tauhan at opisyal ng PNP.  Ang tropa ng PNP ang nagsilbing pampain ng Philippine Army para magresponde sa nangyaring opensibang demolition at harass  ng Norben Gruta Command noong Marso 12, 2015.

Sa baranggay Dolos, Juban, Sorsogon naman, isinagawa ng Celso Minguez Command-New People's Army (CMC-NPA) ang taktikal na opensiba laban sa mahigit 24 tropa ng 31st Infantry Batallion ng Philippine Army na nagsasagawa operasyon sa tabing ng Peace and Development Team.  Isa ang napatay na opisyal at ilan ang nasugatan sa tauhan sa panig ng kaaway sa nasabing labanan.

Nananawagan po ang National Democratic Front-Bicol kay Mayor Marilyn Jimenez ng Libmanan at Mayor Romeo Abilay ng Gainza na huwag gamitin ang Philippine National Police na pang-ayuda sa kontra-insurhensyang operasyon at pansuporta sa Philippine Army upang maiwasang maulit ang nasabing pangyayari. Itigil ang paggamit ng mapagbalatkayo at inutangang pondo ng programang Pamana, Kalahi, 4Ps at proyektong kalsadang ng World Bank na magsisilbi sa dayuhang pagmimina sa Tangkong Vaca.

Biguin ang PDT at OPB!
Ibagsak ang korap, mapanupil at mandarambong na paghahari ng US-BSA!
Ipagtagumpay ang Digma hanggang tagumpay!

Maria Roja Banua
Tagapagsalita
National Democratic Front-Bicol