-->

Martes, Mayo 6, 2014

Parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina at ang kanyang mga tauhan sa 42nd IB!

Parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina at ang kanyang mga tauhan sa 42nd IB!

Pahayag sa Midya
Mayo 5, 2014

Dapat parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina, commanding officer ng 42nd Infantry Battalion, at ang kanyang mga sundalo sa 42nd Infantry Battalion na tila mga asong ulol sa walang-pakundangang pamamaril kay Ginoong Romeo S. Franco ng Sityo Baliwag, Barangay Burabod, Lagonoy, Camarines Sur nitong Abril 29, 2014.

Agad na nagkumahog sa media ang pangunahing pasista ng 42nd IB matapos ang kanilang krimen upang ipakalat ang kasinungalingan na mga mandirigma umano ng Tomas Pilapil Command ang nakabaril kay G. Franco. Dapat mabatid ng mamamayan na ang mga sundalo ng 42nd IB ang umatake sa yunit ng TPC noong alas-5:30 ng umaga ng Abril 29 at siyang nakabaril kay G. Franco.

Sa panahong umatake ang mga sundalo ni Lt. Col. Lelina ay pansamantalang nakikipamuhay ang mga mandirigma ng hukbong bayan sa mga magsasaka sa Brgy. Burabod at nakikipagkonsultahan hinggil sa kanilang problema sa kawalan ng lupang masasaka. Dahil mahigpit ang pagsunod ng New People's Army sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagtitiyak sa seguridad ng mga sibilyan sa gitna ng nagtutunggaliang mga pwersa ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines, nagmaniobra papalayo ang yunit ng TPC upang hindi madamay ang mga sibilyan sa paligid, at upang makapagdepensa nang mahusay laban sa umaatakeng kaaway.

Sa kabila nito ay tila mga asong ulol ang mga sundalo ni Lelina at walang habas na pinagbabaril ang mga bahay ng sibilyan. Hindi maitatago ni Lelina ang katotohanang makailang ulit na nagsisigaw si G. Franco at nagpakilalang sibilyan siya, ngunit patuloy pa ring pinaputukan ng mga utak-pulburang militar, hanggang sa masugatan na nga si G. Franco.
 Lahat ng ito ay naganap habang nakalayo na ang mga mandirigma ng Tomas Pilapil Command.


Dapat labanan ng mamamayan ng Partido Area, maging ng may mabubuting kalooban sa iba pang panig ng rehiyon, ang matinding paglabag na ito ni Lelina at ng kanyang 42nd IB sa mga probisyon ng CARHRIHL. Kailangang mabatid ng mamamayan na nasa disenyo ng kontra-insurhensyang kampanyang Oplan Bayanihan ng AFP ang magpakalat ng kasinungalingan kakumbina ng todo-todong paghahasik ng terorismo sa hanay ng mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit mabilis pa sa alas-kuwatro ang pagkaripas ni Lelina papunta sa media upang magsasatsat ng kanilang kasinungalingan.

Hinihikayat din ng Tomas Pilapil Command ang mga ng tauhan ng media, laluna yaong mga naging biktima ng pagsisinungaling ni Lelina, na puntahan ang Sityo Baliwag, Brgy Burabod sa Lagonoy, at kapanayamin ang mga residente doon upang lumitaw ang kasinungalingan ng 42nd IB. Hinihikayat din namin ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na interbyuhin si G. Franco matapos siyang magpagaling sa Bicol Medical Center. Lubhang kailangan ni G. Franco ng mga karamay ngayon laluna't dumaranas siya ng post-traumatic stress disorder matapos ang pamamaril ng militar.

Hindi palalampasin ng Tomas Pilapil Command ang krimeng ito ni Lelina at ng kanyang 42nd IB. Nasa pinakamahusay na katayuan ngayon ang Tomas Pilapil Command upang bigwasan ang mga nagpapahirap sa mamamayan at magkamit ng mga tagumpay sa digmang bayan.


Pagbayarin si Lt. Col. Lelina at ang kanyang 42nd IB!
Mabuhay ang mamamayan ng Partido Area!
Isulong ang rebolusyon sa mas mataas na antas!


Kasamang Baldomero Archangel
Tagapagsalita
Tomas Pilapil Command
NPA-Partido Area
Prubinsya ng Camarines Sur