-->

Lunes, Hulyo 15, 2013

Intel ng 42nd Infantry Battalion, Pinarusahan ng New People’s Army-Camarines Sur

Pahayag sa Media
Hulyo 15, 2013
Ipinataw ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang parusang kamatayang ihinatol ng Pamprubinsyang Hukumang Bayan ng Camarines Sur kay Jaime Orcelada ng Brgy. Pugay, Baao, Camarines Sur. Isinagawa ang pagparusa nitog Hulyo 14, 2013, alas dose ng tanghali sa Brgy. Pugay. Kabilang sa malulubhang krimen ni Orcelada ang sumusunod:
1.       Pagiging intel ng Philippine Army mula pa noong dekada 80, at partikular bilang ahente sa paniktik ng 42nd IB;
2.       Pagpapakubkob noong 2006 sa yunit ng NPA nina Ka Zandro, Ka Tony, at Ka Ian na nakabase sa Sitio San Jose, Brgy. Pugay;
3.       Pagpapakubkob noong 2007 sa parehong yunit ng NPA sa parehong barangay ng Pugay, Baao.
Maliban pa sa kaniyang malulubhang krimen, nagsilbing masigasig na lider din si Orcelada ng kontra-insurhensyang grupong Bantay Bayan mula dekada 80 hanggang 2007. Masugid din siyang rekruter ng mga CAFGU upang supilin ang paglaban ng mamamayan sa Baao. Ang nabanggit na mga aktibidad ni Orcelada ay umani ng matinding pagkasuklam mula sa mamamayan ng Baao.
Nakumpiska mula kay Orcelada ang isang shotgun.
Samantala, nanlaban naman ang anak na sundalo ni Orcelada na si Jaime Jr., kaya’t naobliga ang NPA na magdepensa. Napatay din si Jaime Jr. at nakuha sa kanya ang isang kalibre .45 na pistola.
Nananawagan ang Eduardo Olbara Command sa mga indibidwal na elemento ng AFP-PNP-CAFGU na tumiwalag sa kanilang mga yunit at pumanig na sa hanay ng mga mahihirap at inaapi.  Tatanggapin din ng EOC ang anumang impormasyon mula sa mamamayan, gayundin mula sa mabubuting elemento ng AFP-PNP-CAFGU, upang magsilbing mga batayan sa paglaban sa mga masugid at di-nagwawastong kaaway ng mamamayan.
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang hukbo ng mamamayan!

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

Linggo, Hulyo 7, 2013

Mapulang Pagpupugay sa Walong Rebolusyonaryong Martir ng Calmayon

 Eduardo Olbara Command
NPA-Camarines Sur
6 Hulyo 2013

Ipinapaabot ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang mapulang pagpupugay sa walong nasawing kasama sa isang depensibang labanan sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4.

Nakikiramay kami sa lahat ng pamilya, kaibigan at nagmamahal kina Ka Greg Baňares,ang tagapagsalita ng NDF-Bicol; Ka Nel, ng Public Information Bureau ng NDF; at sa kanilang mga kasamahan na sina Ka Jay, Ka Gary, Ka Kevin, Ka Miloy, Ka Rey at Ka Nene. Bagama’t malaking dagok ang kanilang pagkawala, kaming mga pulang mandirigma at kumander sa ilalim ng Eduardo Olbara Command ay nagpapahayag ng mas matatag na pagnanais na isulong ang rebolusyon upang hindi mawalan ng saysay ang kahalintulad na pag-aalay ng mga nasawing kasama. Apat sa walong nasawi ay nagmula o kaya nama’y kumilos sa prubinsya ng Camarines Sur. Sinasaluduhan namin kayo, mga kasama. Tunay ngang ang isang rebolusyonaryo, kahit saan makarating ay walang pagtatangi sa kanilang pagsisilbi, hangga’t may masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Si Frankie Joe Soriano na mas kilala bilang Ka Greg Baňares sa hanay ng mga kaibigan nating nasa midya at mga tagapakinig, ay tubong Camarines Sur. Lumaki siya sa bayan ng Libmanan, sa pag-aaruga ng kanyang byudang ina na isang titser. Kahit sa kakarampot na sweldo, sinikap ng kanyang ina na mabigyan siya ng magandang edukasyon. Pumapasok noon si Ka Greg sa eskwelahan na halos pamasahe lang ang baon. Nagtapos  siya ng kolehiyo sa Ateneo de Naga University.  Bilang isang estudyante, ipinamalas na niya ang talas ng kanyang pagsusuri sa kanyang lipunan kung kaya’t isa siya sa mga naging militanteng aktibistang kasapi ng League of Filipino Students. Pagkatapos nuon ay buong panahon na siyang kumilos bilang organisador ng mga pesante sa prubinsya ng Camarines Sur. Hanggang sa buong panahon na rin siyang sumampa sa NPA. Naging mahusay din siyang instruktor ng mga pag-aaral sa Partido Komunista. Ikinararangal ng Eduardo Olbara Command si Kasamang Greg dahil sa kanyang dedikado, at tuluy-tuloy na pagsisilbi sa namamanwaang Bikolnon, laluna sa pagbibigay boses sa kanilang totoong kalagayan at mga karaingan.

Si Ted Palacio o kilala sa ngalang Ka Gary/Jay/James at Pale ay galing din sa prubinsya ng Camarines Sur. Lumaki siya sa isang pamilyang peti-burges sa Naga City na may kakayahang bigyan siya ng komportableng buhay at pag-aralin sa St. Joseph Academy hanggang hayskul at sa Ateneo de Naga University sa kanyang kolehiyo. Sa Ateneo din siya nagtrabaho bilang isang guro sa isang kurso sa kompyuter. Bagama’t hindi niya naranasan ang lubhang paghihirap ng karaniwang masang anakpawis, si Ka Gary ay likas na mapanuri at hindi nagpapakasapat sa kanyang natututunan sa loob lang ng eskwelahan. Mas pinili niyang lumubog, makipamuhay at tuklasin ang totoong kalagayan ng mga manggagawa bilang isang aktibista. Naging buong panahong organisador si Ka Gary sa hanay ng masang manggagawa. Hanggang sa napagpasyahan na rin niyang sumampa sa NPA, at doon ay ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa tamang paggamit ng kompyuter at iba pang elektronikong kagamitan sa mga kasama. Isa rin siyang mahusay na rebolusyonaryong instruktor at mang-aawit. Minsan na rin siyang nahuli ng kaaway ngunit hindi yun naging hadlang upang kagyat siyang bumalik sa armadong pakikibaka matapos siyang lumaya. Saludo kami sa iyo Ka Gary, sa iyong katatagan at kapasyahang mag-ambag ng iyong talino at kakayahan para isulong ang rebolusyon.

Si William Valenzuela Jr naman  o Ka Jay ay tubong bayan ng Pasaco sa Camarines Sur. Galing siya sa isang pamilyang magsasaka. Bago pa man siya sumampa sa NPA, si Ka Jay ay kabilang sa organisadong mga kabataan sa kanilang baryo sa ilalim ng Kabataang Makabayan. Madalas niyang nakakasalamuha ang mga kasama, at nabibigyan siya ng mga rebolusyonaryong pag-aaral na naging inspirasyon niya upang sumampa na rin sa NPA pagtuntong niya sa tamang edad. Matapos ang ilang panahong nasubok siya sa mga gawain, laluna sa gawaing militar, inilipat siya sa prubinsya ng Sorsogon. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Ka Jay ang atas sa kanya kahit nangangahulugan pa iyon ng pagkakalayo sa sariling lugar at sa mga mahal niya sa buhay. Ikinararangal ka namin Ka Jay, sa iyong walang piling pagsasakripisyo para sa rebolusyon.

Si Christine Puche, o Ka Nel/ Abby/ Lara ay ilang taon ding kumilos sa Camarines Sur bilang instruktor sa mga pag-aaral sa loob ng Partido Komunista ng Pilipinas at treynor sa rebolusyonaryong pangkulturang pagsasanay, laluna sa pagsusulat. Galing sa Legazpi City,  Albay at nag-aral sa University of the Philippines-Diliman ng kursong Journalism, kinagigiliwan at malalim na nirerespeto si Ka Nel ng masa at kasamang kanyang nakasalamuha saan man siya magpunta dahil sa kanyang talas, malawak na pag-unawa at pasensya, at determinado at pursigidong aktitud. Hindi biro ang layo ng mga bundok at lugar na kailangang lakarin upang abutin ang masang magsasakang nagiging estudyante niya ngunit hindi sumusuko si Ka Nel sa kabila ng kanyang kahinaan sa paglalakad, malabong paningin at ilang ulit nang pagkaka-opera sa kanya dahil sa panganganak. Sinasaluduhan ka namin Ka Nel. Isa kang tunay na rebolusyonaryong ina, asawa at makabagong babae na lumalaban hindi lang para sa kanyang pamilya at mga anak, kundi para sa paglaya ng lahat ng aping mamamayan.
Mabuhay ang alaala ng walong martir sa Calmayon, at lahat ng martir ng makabagong rebolusyong Pilipino.


Ramona Caceres

Tagapagsalita