-->

Linggo, Abril 21, 2013

Pagpupugay sa mga Bayani sa Labanan sa Brgy Antipolo Iriga City

Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area - Camarines Sur


Pinakamataas na pagpupugay kina Ka Tony at Ka George, dalawang pulang mandirigma ng BHB na magiting na nakipaglaban at nag-alay ng kanilang buhay sa engkwentrong naganap sa Brgy Antipolo, Iriga City, bandang alas-tres ng hapon nitong Abril 19.
Si Ka Tony (Jesse Barrameda), isang 19 taong-gulang na kabataan, ay nagmula sa angkan ng mga katutubong Tabangnon (Aeta). Bagamat bagong sampa pa lamang siya sa hukbo, buong-tapang at magiting siyang nakipagbarilan sa pasistang mga sundalo ng 42nd IB. Maagap niyang hinarap ng putok ang sumasalakay na mga sundalo, na may distansya lamang na 5-10 metros mula sa kanyang pwesto, na nasa ibabang bahagi ng bahay na kanilang pinagpahingahan. Sa malapitang-pukpukang labanan, kanyang napatay ang dalawang uma-asolt na elemento ng 42nd IB. Hindi siya umatras hanggat hindi nakakapag-maniobra ang kanyang mga kasamahan.

Sa magiting na pakikipaglaban ng mga pulang mandirigma, nag-alay din ng buhay sa labanan si Ka George (Jerry Jarino), 30 taong-gulang, na nagmula sa pamilya ng mga magsasaka sa Brgy San Pascual, Casiguran, Sorsogon. Naging madali para kay Ka George ang pagiging masinop na P4 (finance officer) sa kanyang yunit dahil sa likas nitong kasipagan kahit noong nagsasaka pa siya. Matiyaga din niyang pinangibabawan ang kahinaan sa pagbabasa at pagsulat dahil kailangan ito sa kanyang tungkulin. Determinadong magpakahusay maging sa mga gawaing hindi niya nakasanayan, nakalahok siya sa nakaraang pagsasanay ng mga instruktor para sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA). Siya ay isang responsable at mahusay na hukbo ng sambayanan na nag-alay ng buhay para sa masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Dahil sa kanilang walang pag-iimbot na pagsasakripisyo ng sarili, nakapagmaniobra at ligtas na nakaatras ang isang iskwad ng BHB at ang mga sibilyan na nasa lugar nang maganap ang pagsalakay sa kanila ng siyam na elemento ng 42nd IB. Bago nagmaniobra ang yunit ng BHB papalayo, tiniyak muna nila na ligtas na nakalabas ng kanilang bahay ang isang pamilyang may dalawang maliliit na anak.  

Nagtamo ng mga kaswalti ang tropa ng 42nd IB sa labanang ito, dalawang sundalo ang namatay at may tatlo pang sundalong sugatan na dinala sa V. Luna Hospital sa Quezon City. Sa pahayag sa media, pilit na itinatago ng 9th ID ang kanilang mga kaswalti. Matapos ang labanan, halos dalawang oras na pinaghintay ang mga upisyal ng barangay bago pinapasok sa lugar ng pinangyarihan. Hinintay nilang dumilim bago inilabas ang kanilang mga kaswalti.

Pinakamataas na pagpupugay para sa mga kasamang sina Ka Tony at Ka George, mga bayani ng sambayanan!

Sila'y mahuhusay na pulang hukbo na naglingkod para sa masa, mga karaniwang tao na naging bayani ng rebolusyon.


Para sa Bayan,
Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB


Website: www.npacamsur.blogspot.com
Email: bhb_cs@yahoo.com