-->

Huwebes, Marso 14, 2013

Pagpaparusa ng BHB kay Ferdinand Bantal


Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area

Pinarusahan ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ng BHB ang sagadsaring kriminal at espiya ng militar at pulis na si Ferdinand Bantal sa isang bilyaran sa sityo Odiongan, Brgy. Turague, Sagñay, Camarines Sur noong Marso 14, 2013 bandang ala 1:30 ng hapon.

Matagal ng hinihiling ng mamayan sa mga bayan ng Rinconada at Partido na pagbayarin si Ferdinand Bantal sa kanyang mga krimen sa ordinaryong sibilyan at mga magsasaka na pinaghihinalaang konektado sa Rebolusyonaryong Kilusan. Tulad ni Ernesto Babor, si Bantal ay dating CAFGU at aktibong asset ng militar at pulis. Siya ay lehitimong target ng operasyong militar ng BHB. Ilan sa mga mabibigat na krimen ni Bantal sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ang mga sumusunod:

1.Walang habas na pamamaril sa tatlong magsasakang nagpapahinga sa isang kubo na inabutan ng tropa na kinabibilangan ni Bantal habang nagsasagawa ng operasyong SOT (Special Operation Team) sa Brgy. Antipolo, Iriga noong 2007. Nakatakbo ang mga magsasaka kaya hindi sila tinamaan.

2.Pananakot at pandarahas sa napakaraming mamamayan sa mga  bayan ng Sagñay, Iriga at Baao bilang aktibong CAFGU at giya sa SOT noong mga taong 2006 hanggang 2007. Bilang espiya ng militar at pulis patuloy ang pananakot at panghaharas ni Bantal sa mga pinaghihinalaang “poste” ng BHB para makakuha ng impormasyon.

3.Pagnanakaw ng kalabaw at baka ng mga magsasaka sa lugar.

Ang pagparusa kay Ernesto Babor ay ikinagagalak ng mamamayan lalo na ang kanyang naging mga biktima. Isang hakbang ito sa pagkakamit ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayan na malaon nang sinusupil ng reaksyonaryong estado at biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagsisilbi rin itong babala sa mga abusadong kasapi ng AFP, PNP at CAFGU at masasamang loob sa lugar na tumigil na sa kanilang kontra-mamamayang aktibidad.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!


Para sa Bayan,
Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB

Lunes, Marso 4, 2013

Hinggil sa Pananambang ng BHB Kay Ernesto Babor

Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area

Tinambangan at napatay ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ng BHB-Rinconada ang sagadsaring kriminal at espiya ng militar at pulis na si Ernesto Navarro Babor sa Bgy. Iyagan, Baao, Camarines Sur nooong Marso 3, 2013 bandang alas 8:30 ng umaga.

Labis na kinamumuhian ng mamamayan sa mga bayan ng Rinconada si Ernesto Babor dahil sa kanyang mga krimen sa mamamayan at paglabag sa mga karapatang pantao. Si Babor ay dating kasapi ng CAFGU at aktibong kasapi ng Barangay Intelligence Network (BIN) ng militar at pulisya. Ito ay lehitimong target-militar ng taktikal na opensiba ng BHB. Ilan sa mga pangunahing krimen nito sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ay ang mga sumusunod:

1. Pagdukot, pagpapahirap at brutal na pagpaslang sa dalawang menor-de-edad na kabataan na pinaghinalaang kasapi ng BHB noong 2007 sa Bgy. Tapol, Baao, Camarines Sur. Galing noon sa pamamasyal sina Edwin Tadeo Deloces at Gilbert Ramos nang masalubong ang tropa ng militar na nagsasagawa ng operasyong SOT (Special Operations Team). Pinahirapan ang dalawang kabataan bago pinatay at pinugutan pa ng ulo ang isa.

2. Pagpaslang kay Jesus Bustinera noong taong 2006 sa Bgy. Caranday, Baao, Camarines Sur. Si Bustinera ay kasapi ng Anakpawis Partylist.

3. Pananakot, panghaharas at pagbabanta sa buhay ng mga sibilyan habang kalahok at giya sa operasyong SOT ng 42nd Infantry Battalion sa mga barangay ng Del Pilar, Iyagan, Caranday, Viga, Tapol at iba pang barangay sa bayan ng Baao at sa katabing mga barangay ng Iriga City sa panahon ng malupit na Oplan Bantay Laya ng nakaraang rehimen ni Macapagal-Arroyo.

4. Pagnanakaw ng kalabaw ng mga magsasaka.

5. Pasimuno ng pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga magsasaka upang kikilan sila ng malaking halaga kapalit ng pag-areglo ng kaso.

Ang pagparusa kay Ernesto Babor ay ikinagagalak ng mamamayan lalo na ang kanyang naging mga biktima. Isang hakbang ito sa pagkakamit ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayan na malaon nang sinusupil ng reaksyonaryong estado at biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagsisilbi rin itong babala sa mga abusadong kasapi ng AFP, PNP at CAFGU at masasamang loob sa lugar na tumigil na sa kanilang kontra-mamamayang aktibidad.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!


Para sa Bayan,

Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB