-->

Lunes, Hulyo 15, 2013

Intel ng 42nd Infantry Battalion, Pinarusahan ng New People’s Army-Camarines Sur

Pahayag sa Media
Hulyo 15, 2013
Ipinataw ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang parusang kamatayang ihinatol ng Pamprubinsyang Hukumang Bayan ng Camarines Sur kay Jaime Orcelada ng Brgy. Pugay, Baao, Camarines Sur. Isinagawa ang pagparusa nitog Hulyo 14, 2013, alas dose ng tanghali sa Brgy. Pugay. Kabilang sa malulubhang krimen ni Orcelada ang sumusunod:
1.       Pagiging intel ng Philippine Army mula pa noong dekada 80, at partikular bilang ahente sa paniktik ng 42nd IB;
2.       Pagpapakubkob noong 2006 sa yunit ng NPA nina Ka Zandro, Ka Tony, at Ka Ian na nakabase sa Sitio San Jose, Brgy. Pugay;
3.       Pagpapakubkob noong 2007 sa parehong yunit ng NPA sa parehong barangay ng Pugay, Baao.
Maliban pa sa kaniyang malulubhang krimen, nagsilbing masigasig na lider din si Orcelada ng kontra-insurhensyang grupong Bantay Bayan mula dekada 80 hanggang 2007. Masugid din siyang rekruter ng mga CAFGU upang supilin ang paglaban ng mamamayan sa Baao. Ang nabanggit na mga aktibidad ni Orcelada ay umani ng matinding pagkasuklam mula sa mamamayan ng Baao.
Nakumpiska mula kay Orcelada ang isang shotgun.
Samantala, nanlaban naman ang anak na sundalo ni Orcelada na si Jaime Jr., kaya’t naobliga ang NPA na magdepensa. Napatay din si Jaime Jr. at nakuha sa kanya ang isang kalibre .45 na pistola.
Nananawagan ang Eduardo Olbara Command sa mga indibidwal na elemento ng AFP-PNP-CAFGU na tumiwalag sa kanilang mga yunit at pumanig na sa hanay ng mga mahihirap at inaapi.  Tatanggapin din ng EOC ang anumang impormasyon mula sa mamamayan, gayundin mula sa mabubuting elemento ng AFP-PNP-CAFGU, upang magsilbing mga batayan sa paglaban sa mga masugid at di-nagwawastong kaaway ng mamamayan.
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang hukbo ng mamamayan!

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

Linggo, Hulyo 7, 2013

Mapulang Pagpupugay sa Walong Rebolusyonaryong Martir ng Calmayon

 Eduardo Olbara Command
NPA-Camarines Sur
6 Hulyo 2013

Ipinapaabot ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang mapulang pagpupugay sa walong nasawing kasama sa isang depensibang labanan sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4.

Nakikiramay kami sa lahat ng pamilya, kaibigan at nagmamahal kina Ka Greg Baňares,ang tagapagsalita ng NDF-Bicol; Ka Nel, ng Public Information Bureau ng NDF; at sa kanilang mga kasamahan na sina Ka Jay, Ka Gary, Ka Kevin, Ka Miloy, Ka Rey at Ka Nene. Bagama’t malaking dagok ang kanilang pagkawala, kaming mga pulang mandirigma at kumander sa ilalim ng Eduardo Olbara Command ay nagpapahayag ng mas matatag na pagnanais na isulong ang rebolusyon upang hindi mawalan ng saysay ang kahalintulad na pag-aalay ng mga nasawing kasama. Apat sa walong nasawi ay nagmula o kaya nama’y kumilos sa prubinsya ng Camarines Sur. Sinasaluduhan namin kayo, mga kasama. Tunay ngang ang isang rebolusyonaryo, kahit saan makarating ay walang pagtatangi sa kanilang pagsisilbi, hangga’t may masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Si Frankie Joe Soriano na mas kilala bilang Ka Greg Baňares sa hanay ng mga kaibigan nating nasa midya at mga tagapakinig, ay tubong Camarines Sur. Lumaki siya sa bayan ng Libmanan, sa pag-aaruga ng kanyang byudang ina na isang titser. Kahit sa kakarampot na sweldo, sinikap ng kanyang ina na mabigyan siya ng magandang edukasyon. Pumapasok noon si Ka Greg sa eskwelahan na halos pamasahe lang ang baon. Nagtapos  siya ng kolehiyo sa Ateneo de Naga University.  Bilang isang estudyante, ipinamalas na niya ang talas ng kanyang pagsusuri sa kanyang lipunan kung kaya’t isa siya sa mga naging militanteng aktibistang kasapi ng League of Filipino Students. Pagkatapos nuon ay buong panahon na siyang kumilos bilang organisador ng mga pesante sa prubinsya ng Camarines Sur. Hanggang sa buong panahon na rin siyang sumampa sa NPA. Naging mahusay din siyang instruktor ng mga pag-aaral sa Partido Komunista. Ikinararangal ng Eduardo Olbara Command si Kasamang Greg dahil sa kanyang dedikado, at tuluy-tuloy na pagsisilbi sa namamanwaang Bikolnon, laluna sa pagbibigay boses sa kanilang totoong kalagayan at mga karaingan.

Si Ted Palacio o kilala sa ngalang Ka Gary/Jay/James at Pale ay galing din sa prubinsya ng Camarines Sur. Lumaki siya sa isang pamilyang peti-burges sa Naga City na may kakayahang bigyan siya ng komportableng buhay at pag-aralin sa St. Joseph Academy hanggang hayskul at sa Ateneo de Naga University sa kanyang kolehiyo. Sa Ateneo din siya nagtrabaho bilang isang guro sa isang kurso sa kompyuter. Bagama’t hindi niya naranasan ang lubhang paghihirap ng karaniwang masang anakpawis, si Ka Gary ay likas na mapanuri at hindi nagpapakasapat sa kanyang natututunan sa loob lang ng eskwelahan. Mas pinili niyang lumubog, makipamuhay at tuklasin ang totoong kalagayan ng mga manggagawa bilang isang aktibista. Naging buong panahong organisador si Ka Gary sa hanay ng masang manggagawa. Hanggang sa napagpasyahan na rin niyang sumampa sa NPA, at doon ay ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa tamang paggamit ng kompyuter at iba pang elektronikong kagamitan sa mga kasama. Isa rin siyang mahusay na rebolusyonaryong instruktor at mang-aawit. Minsan na rin siyang nahuli ng kaaway ngunit hindi yun naging hadlang upang kagyat siyang bumalik sa armadong pakikibaka matapos siyang lumaya. Saludo kami sa iyo Ka Gary, sa iyong katatagan at kapasyahang mag-ambag ng iyong talino at kakayahan para isulong ang rebolusyon.

Si William Valenzuela Jr naman  o Ka Jay ay tubong bayan ng Pasaco sa Camarines Sur. Galing siya sa isang pamilyang magsasaka. Bago pa man siya sumampa sa NPA, si Ka Jay ay kabilang sa organisadong mga kabataan sa kanilang baryo sa ilalim ng Kabataang Makabayan. Madalas niyang nakakasalamuha ang mga kasama, at nabibigyan siya ng mga rebolusyonaryong pag-aaral na naging inspirasyon niya upang sumampa na rin sa NPA pagtuntong niya sa tamang edad. Matapos ang ilang panahong nasubok siya sa mga gawain, laluna sa gawaing militar, inilipat siya sa prubinsya ng Sorsogon. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Ka Jay ang atas sa kanya kahit nangangahulugan pa iyon ng pagkakalayo sa sariling lugar at sa mga mahal niya sa buhay. Ikinararangal ka namin Ka Jay, sa iyong walang piling pagsasakripisyo para sa rebolusyon.

Si Christine Puche, o Ka Nel/ Abby/ Lara ay ilang taon ding kumilos sa Camarines Sur bilang instruktor sa mga pag-aaral sa loob ng Partido Komunista ng Pilipinas at treynor sa rebolusyonaryong pangkulturang pagsasanay, laluna sa pagsusulat. Galing sa Legazpi City,  Albay at nag-aral sa University of the Philippines-Diliman ng kursong Journalism, kinagigiliwan at malalim na nirerespeto si Ka Nel ng masa at kasamang kanyang nakasalamuha saan man siya magpunta dahil sa kanyang talas, malawak na pag-unawa at pasensya, at determinado at pursigidong aktitud. Hindi biro ang layo ng mga bundok at lugar na kailangang lakarin upang abutin ang masang magsasakang nagiging estudyante niya ngunit hindi sumusuko si Ka Nel sa kabila ng kanyang kahinaan sa paglalakad, malabong paningin at ilang ulit nang pagkaka-opera sa kanya dahil sa panganganak. Sinasaluduhan ka namin Ka Nel. Isa kang tunay na rebolusyonaryong ina, asawa at makabagong babae na lumalaban hindi lang para sa kanyang pamilya at mga anak, kundi para sa paglaya ng lahat ng aping mamamayan.
Mabuhay ang alaala ng walong martir sa Calmayon, at lahat ng martir ng makabagong rebolusyong Pilipino.


Ramona Caceres

Tagapagsalita

Linggo, Abril 21, 2013

Pagpupugay sa mga Bayani sa Labanan sa Brgy Antipolo Iriga City

Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area - Camarines Sur


Pinakamataas na pagpupugay kina Ka Tony at Ka George, dalawang pulang mandirigma ng BHB na magiting na nakipaglaban at nag-alay ng kanilang buhay sa engkwentrong naganap sa Brgy Antipolo, Iriga City, bandang alas-tres ng hapon nitong Abril 19.
Si Ka Tony (Jesse Barrameda), isang 19 taong-gulang na kabataan, ay nagmula sa angkan ng mga katutubong Tabangnon (Aeta). Bagamat bagong sampa pa lamang siya sa hukbo, buong-tapang at magiting siyang nakipagbarilan sa pasistang mga sundalo ng 42nd IB. Maagap niyang hinarap ng putok ang sumasalakay na mga sundalo, na may distansya lamang na 5-10 metros mula sa kanyang pwesto, na nasa ibabang bahagi ng bahay na kanilang pinagpahingahan. Sa malapitang-pukpukang labanan, kanyang napatay ang dalawang uma-asolt na elemento ng 42nd IB. Hindi siya umatras hanggat hindi nakakapag-maniobra ang kanyang mga kasamahan.

Sa magiting na pakikipaglaban ng mga pulang mandirigma, nag-alay din ng buhay sa labanan si Ka George (Jerry Jarino), 30 taong-gulang, na nagmula sa pamilya ng mga magsasaka sa Brgy San Pascual, Casiguran, Sorsogon. Naging madali para kay Ka George ang pagiging masinop na P4 (finance officer) sa kanyang yunit dahil sa likas nitong kasipagan kahit noong nagsasaka pa siya. Matiyaga din niyang pinangibabawan ang kahinaan sa pagbabasa at pagsulat dahil kailangan ito sa kanyang tungkulin. Determinadong magpakahusay maging sa mga gawaing hindi niya nakasanayan, nakalahok siya sa nakaraang pagsasanay ng mga instruktor para sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA). Siya ay isang responsable at mahusay na hukbo ng sambayanan na nag-alay ng buhay para sa masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Dahil sa kanilang walang pag-iimbot na pagsasakripisyo ng sarili, nakapagmaniobra at ligtas na nakaatras ang isang iskwad ng BHB at ang mga sibilyan na nasa lugar nang maganap ang pagsalakay sa kanila ng siyam na elemento ng 42nd IB. Bago nagmaniobra ang yunit ng BHB papalayo, tiniyak muna nila na ligtas na nakalabas ng kanilang bahay ang isang pamilyang may dalawang maliliit na anak.  

Nagtamo ng mga kaswalti ang tropa ng 42nd IB sa labanang ito, dalawang sundalo ang namatay at may tatlo pang sundalong sugatan na dinala sa V. Luna Hospital sa Quezon City. Sa pahayag sa media, pilit na itinatago ng 9th ID ang kanilang mga kaswalti. Matapos ang labanan, halos dalawang oras na pinaghintay ang mga upisyal ng barangay bago pinapasok sa lugar ng pinangyarihan. Hinintay nilang dumilim bago inilabas ang kanilang mga kaswalti.

Pinakamataas na pagpupugay para sa mga kasamang sina Ka Tony at Ka George, mga bayani ng sambayanan!

Sila'y mahuhusay na pulang hukbo na naglingkod para sa masa, mga karaniwang tao na naging bayani ng rebolusyon.


Para sa Bayan,
Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB


Website: www.npacamsur.blogspot.com
Email: bhb_cs@yahoo.com

Huwebes, Marso 14, 2013

Pagpaparusa ng BHB kay Ferdinand Bantal


Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area

Pinarusahan ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ng BHB ang sagadsaring kriminal at espiya ng militar at pulis na si Ferdinand Bantal sa isang bilyaran sa sityo Odiongan, Brgy. Turague, Sagñay, Camarines Sur noong Marso 14, 2013 bandang ala 1:30 ng hapon.

Matagal ng hinihiling ng mamayan sa mga bayan ng Rinconada at Partido na pagbayarin si Ferdinand Bantal sa kanyang mga krimen sa ordinaryong sibilyan at mga magsasaka na pinaghihinalaang konektado sa Rebolusyonaryong Kilusan. Tulad ni Ernesto Babor, si Bantal ay dating CAFGU at aktibong asset ng militar at pulis. Siya ay lehitimong target ng operasyong militar ng BHB. Ilan sa mga mabibigat na krimen ni Bantal sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ang mga sumusunod:

1.Walang habas na pamamaril sa tatlong magsasakang nagpapahinga sa isang kubo na inabutan ng tropa na kinabibilangan ni Bantal habang nagsasagawa ng operasyong SOT (Special Operation Team) sa Brgy. Antipolo, Iriga noong 2007. Nakatakbo ang mga magsasaka kaya hindi sila tinamaan.

2.Pananakot at pandarahas sa napakaraming mamamayan sa mga  bayan ng Sagñay, Iriga at Baao bilang aktibong CAFGU at giya sa SOT noong mga taong 2006 hanggang 2007. Bilang espiya ng militar at pulis patuloy ang pananakot at panghaharas ni Bantal sa mga pinaghihinalaang “poste” ng BHB para makakuha ng impormasyon.

3.Pagnanakaw ng kalabaw at baka ng mga magsasaka sa lugar.

Ang pagparusa kay Ernesto Babor ay ikinagagalak ng mamamayan lalo na ang kanyang naging mga biktima. Isang hakbang ito sa pagkakamit ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayan na malaon nang sinusupil ng reaksyonaryong estado at biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagsisilbi rin itong babala sa mga abusadong kasapi ng AFP, PNP at CAFGU at masasamang loob sa lugar na tumigil na sa kanilang kontra-mamamayang aktibidad.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!


Para sa Bayan,
Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB

Lunes, Marso 4, 2013

Hinggil sa Pananambang ng BHB Kay Ernesto Babor

Edmundo Jacob Command
Bagong Hukbong Bayan
Rinconada Area

Tinambangan at napatay ng mga pulang mandirigma ng Edmundo Jacob Command ng BHB-Rinconada ang sagadsaring kriminal at espiya ng militar at pulis na si Ernesto Navarro Babor sa Bgy. Iyagan, Baao, Camarines Sur nooong Marso 3, 2013 bandang alas 8:30 ng umaga.

Labis na kinamumuhian ng mamamayan sa mga bayan ng Rinconada si Ernesto Babor dahil sa kanyang mga krimen sa mamamayan at paglabag sa mga karapatang pantao. Si Babor ay dating kasapi ng CAFGU at aktibong kasapi ng Barangay Intelligence Network (BIN) ng militar at pulisya. Ito ay lehitimong target-militar ng taktikal na opensiba ng BHB. Ilan sa mga pangunahing krimen nito sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan ay ang mga sumusunod:

1. Pagdukot, pagpapahirap at brutal na pagpaslang sa dalawang menor-de-edad na kabataan na pinaghinalaang kasapi ng BHB noong 2007 sa Bgy. Tapol, Baao, Camarines Sur. Galing noon sa pamamasyal sina Edwin Tadeo Deloces at Gilbert Ramos nang masalubong ang tropa ng militar na nagsasagawa ng operasyong SOT (Special Operations Team). Pinahirapan ang dalawang kabataan bago pinatay at pinugutan pa ng ulo ang isa.

2. Pagpaslang kay Jesus Bustinera noong taong 2006 sa Bgy. Caranday, Baao, Camarines Sur. Si Bustinera ay kasapi ng Anakpawis Partylist.

3. Pananakot, panghaharas at pagbabanta sa buhay ng mga sibilyan habang kalahok at giya sa operasyong SOT ng 42nd Infantry Battalion sa mga barangay ng Del Pilar, Iyagan, Caranday, Viga, Tapol at iba pang barangay sa bayan ng Baao at sa katabing mga barangay ng Iriga City sa panahon ng malupit na Oplan Bantay Laya ng nakaraang rehimen ni Macapagal-Arroyo.

4. Pagnanakaw ng kalabaw ng mga magsasaka.

5. Pasimuno ng pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga magsasaka upang kikilan sila ng malaking halaga kapalit ng pag-areglo ng kaso.

Ang pagparusa kay Ernesto Babor ay ikinagagalak ng mamamayan lalo na ang kanyang naging mga biktima. Isang hakbang ito sa pagkakamit ng rebolusyonaryong hustisya para sa mamamayan na malaon nang sinusupil ng reaksyonaryong estado at biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagsisilbi rin itong babala sa mga abusadong kasapi ng AFP, PNP at CAFGU at masasamang loob sa lugar na tumigil na sa kanilang kontra-mamamayang aktibidad.

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!


Para sa Bayan,

Kasamang Rojo Armada
PIO, EJC-BHB