-->

Martes, Pebrero 22, 2011

Operasyon Militar ng 42nd IB, PA, Paglabag sa Unilateral Cease Fire at Malawakang Paglabag sa Karapatang-tao

James Balaquiao Command
NPA-Camarines Sur
Pebrero 21, 2011

Ang Gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front ay nagkaisa at nagdeklara ng mutwal na ceasefire mula Pebrero 15-22, 2011. Ito ay upang bigyan daan ang isinasagawang usapang pangkapayapaan sa parehong petsa sa Oslo, Norway.

Subalit, habang lumalarga ang usapang pangkapayapaan ay namamayagpag naman ang tropa ni 1Lt. John Elliot ng 42nd Infantry Batallon (IB), 9th ID Philippine Army sa paglabag sa karapatang-tao sa ilang mga baranggay sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Isang malinaw na paglabag ito ng AFP at Gubyerno ng Pilipinas sa idiniklarang tigil putukan.

Mula Enero 10 hanggang sa kasalukuyan ay nananatili ang operasyon ng tropa ng 42nd IB at nakabase ito sa barangay Hall ng Camuning, Calabanga. Ang operasyong ito ay kunyari'y "community peace and development" sa ilalim ng ipinapatupad "Oplan Bayanihan" ng kasalukuyang rehimen. Ngunit ang totoo nito ay pagsasagawa ng panlilinlang, pag-atake sa karapatan at kabuhayan ng mga sibilyan. Sapilitan ipinatatawag, inienteroga ng militar at kinukunan ng litrato ang mga sibilyan kahit labag sa kanilang kalooban.

Si Guiller Canal, isang magsasaka ay ininteroga at sapilitan itong kinunan ng letrato at pinagbantaan ng isang Sgt. Alexander De belen. Noong Pebrero 1, 2011, dinukot din ng militar sa sitio Tugayan, brgy. Kumagingking, Calabanga at isinailalim sa mental torture ang magsasakang si Armando Sumoria nang isakay itong nakapiring ang mata sa kulay maron na van habang inienteroga ng ilang sakay na militar at ibinababa kinabukasan na sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Ilan lamang ito sa mga malinaw na pag-ataki at paglabag sa karapatan ng mga taumbaryo sa nasabing mga lugar. Maliban pa sa mga nabanggit patuloy ang pagdagdag ng mga biktima ng karahasang militar sa lugar.

Ang mga paglabag na ito ng 42nd IB PA ay dapat bigyan pansin din ng lokal na pamahalaang bayan ng Calabanga sa pamumuno ni Mayor Evelyn Yu. Sinuportahan siya ng mga taumbaryo at nanalo sa eleksyon sa mga lugar na ito dahil sa pag-asang poprotektahan niya ang kapakanan at karapatan ng mga sibilyan.

Pero kung inaakala ng 42nd IB/9th ID, PA, AFP na ang kanilang mga operasyong na kuno'y "peace and development operation" sa ilalim ng "Oplan Bayanihan" ay, magpapahupa sa rebolusyonaryong pag-aalsa ay tiyak na mabibigo ito. Ang kanilang inihahasik na takot, pag-ataki at panunupil sa mga demokratikong karapatan ay magtuturo sa mamamayan upang mahigpit na magkaisa at lumaban. Hindi man sinasadya ng 9th ID, PA, AFP ang kanilang inilulunsad na karahasan ay magpapabilis sa masang api na tuwirang lumahok sa armadong pakikibaka at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan bilang kanilang tunay na tagapagtanggol.

Reference:
Lorena Mendoza
Public Information Officer

http://theprwcblogs.blogspot.com/2011/02/operasyon-militar-ng-42nd-ib-pa.html

Hindi "Kapayapaan at Kaunlaran" ang Pakay ng 42nd IB, PA sa Partido Erya

Ka Baldomero Archangel
Tomas Pilapil Command, NPA-Camarines Sur
Pebrero 21, 2011

Nagpapatuloy ang mga operasyong militar na isinasagawa ng tropa ng 42nd IB, PA sa ilang mga baranggay sa bayan ng Tinambac, Goa at Caramoan, Camarines Sur. Ito ay sa kabila ng pagdidiklara ng sariling unilateral cease fire ng punong negosyador ng Gobyerno ng Rebublika ng Pilipinas na sinang-ayunan naman ng pamunuan ng AFP partikular ng 9th ID, PA.

Mula noong Enero 2011 hanggang sa kasalukuyan ay nanatili ang presensya ng mga armadong tropa ng 42nd IB, Philippine Army (PA) sa ilalim ng pamumuno ni 1Lt. John Elliot: sa Olag grande, Lupi, Tierra at Canayunan lahat sakop ng bayan ng Tinambac at sa mga barangay ng Digdigon, Balaynan, Payatan at Tabgon sa bayan naman ng Goa. Sa bayan ng Caramoan, aabot ng limampung (50) elemento ng 42nd IB, PA ang nag-ooperasyon sa ilang barangay tulad Tabiguian, Pili, Poloan at Tabgon.

Kasinungalingan ang sinasabi ng tagapagsalita ng 9th ID na si Maj. Harold Cabunoc na iminungkahi di umano'y ang mga ito ng lokal na opisyal sa nabanggit na mga barangay at bayan para magsagawa ng pakikipagkunsultahan sa mga taumbaryo para sa "kapayapaan at kaunlaran". Ang totoo ay isinusuka ng mga opisyal sa mga baranggay at taumbaryo ang presensya ng militar. Dahil ito sa patungpatong na mga pambibiktima't pang-aabuso ng mga pasista sa mga magsasakang tahimik na namumuhay, pambabastos sa mga kababaihan at pagnanakaw sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan.

Hinihimok namin ang mga opisyal at mayor sa mga bayan ng Goa, Tinambac at Caramoan na umaksyon sa animo'y batas militar na ipinaiiral sa nabanggit na mga baranggay na linulunsaran ng mga operasyon ng 42nd IB, PA. Hindi tunay na "kapayapaan at kaunlaran" ang pakay ng 42nd IB PA sa mga barangay na ito kundi pagbusal sa bibig at pagbulag sa masang aping naghahanap ng tunay na kalayaan at demokrasya para sa pangmatagalang kapayapaan.http://theprwcblogs.blogspot.com/2011/02/hindi-kapayapaan-at-kaunlaran-ang-pakay.html