-->

Lunes, Oktubre 6, 2014

Edwin Nazarionda, aktibong intelligence asset ng 9th IDPA, pinarusahan ng kamatayan

Eduardo Olbara Command
NPA-Camarines Sur
Oktubre 6, 2014

Edwin Nazarionda, aktibong intelligence asset ng 9th IDPA, pinarusahan ng kamatayan

Matagumpay na isinakatuparan ng isang tim ng BHB-Eduardo Olbara Command ang hatol ng hukumang bayan na kamatayan kay Edwin Nazarionda alyas Marjori. Ang parusang kamatayan ay iginawad noong Oktubre 3, 2014, alas 6:45 ng gabi sa mismong tapat ng Battalion HQ ng 42nd IBPA sa Mabaludbalod, Tigaon, Camarines Sur kung saan siya nakatira. Si Edwin Nazarionda ay naging espiya ng 42nd IBPA at aktibong intelligence asset ng 9th IDPA.

Kabilang sa mga napatunayang kaso ni Edwin Nazarionda laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ang sumusunod:

1. Pag-eespiya -

    > June 1, 2005 - Habang nakapaloob sa isang organisasyong masa sa Brgy. Idbak, Buhi, Camarines, Sur, itinuro niya sa tropang militar ang isang yunit ng BHB na pansamantalang nakahimpil sa Brgy. Kaubasan, Buhi, Camarines Sur. Sa labanang ito, nasawi ang isang kasama.

    > Agosto 6, 2006 - Nakapasok bilang espiya ng kaaway sa isang yunit ng BHB na kumikilos sa bayan ng Buhi, ipinahuli sa 42nd IBPA ang limang kasama sa sityo Umlungan, Brgy. Makaangay, Buhi, Camarines Sur.

2. Nang makalabas na si Edwin Nazarionda sa rebolusyonaryong kilusan, itinuro niya sa tropang kaaway ang mga kasapi ng organisasyong masa sa mga bayan ng Bula, Sangay, Ocampo at Iriga City mula noong taong 2007.

Binabaluktot ng 9th IDPA ang datos sa pagpresenta kay Edwin Nazarionda bilang diumano'y "rebel returnee" at aktibong pinagsasalita sa mga SOT/PDT upang maghasik ng itim na propaganda laban sa rebolusyonaryong kilusan. Nililinaw ng Eduardo Olbara Command na sa simula pa lamang ay espiya na si Nazarionda ng AFP na may misyong pasukin ang rebolusyonaryong kilusan.

Isinagawa ang special operation laban kay Nazarionda sa kabila ng malaking panganib na maaaring kaharapin ng mga operatiba ng NPA. Sa proseso ng paggawad ng kaparusahan kay Nazarionda ay nasugatan ang isang CAFGU nang manlaban ito.

Kaugnay nito, ipinapaabot din ng Eduardo Olbara Command sa mamamayan na makakaasa sila na matapang na haharapin ng NPA ang mga hadlang upang mabigyan ng katarungan ang mga krimen ng mga pusakal na kaaway ng mamamayan.


Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!


Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita



Miyerkules, Hunyo 11, 2014

Hinggil sa Pagparusa Kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada

Pahayag sa Midya
Hunyo 11, 2014

Ipinatupad ng Tomas Pilapil Command-BHB Partido Area ang magkahiwalay na pagparusa kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada na parehong residente ng Brgy. Payatan, Goa, Camarines Sur, nitong Hunyo 10 at 11 2014. Ang dalawang nabanggit ay may parehong kasong kontra-rebolusyon at nadisisyunan ng Hukumang Bayan ng parusang kamatayan.

Si Ruel "Nongnong" Brogada ay aktibong sibilyan asset ng 42nd IBPA, giya sa operasyong militar noong 2011 nang ipasailalim ang Brgy. Payatan sa "Peace and Development Team" operation na nagresulta sa pagkakadakip ng ilang sibilyan at tortyur ng mga ito. Hiwalay pa rito ang ilang kaso ng pagpapalayas sa mga magsasaka sa inaangkin nitong lupa. Si Jimboy Tadeo ay aktibong CAFGU na narekrut noong 2011 nang magtayo ng detachment ang Charlie Coy, 22nd IBPA sa Brgy. Lupi, Tinambac, Camarines Sur. Masugid itong nagmamanman sa mga pinaghihinalaang sumusuporta sa rebolusyon at nitong Hunyo 1-3, ay gumiya sa operasyon ng militar sa hangganang bayan ng Goa-Tinambac na nagresulta sa panghahalughog sa ilang bahay at pagkakabugbog sa apat na sibilyan.

Ang pagpapatupad na ito ng TPC-BHB sa mga disisyon ng Hukumang Bayan ay isang proseso ng sistema ng hustisya sa ilalim ng Demokratikong Pamahalaang Bayan. Kaya nananawagan ang TPC-BHB sa lahat ng mamamayan na huwag magpapagamit sa anumang kontra-rebolusyong aktibidad na inilulunsad ng Phil. Army, PNP, at Cafgu. Binibigyang babala din ang sinumang mga nasa Brgy. Council na lihim o lantarang nagrerekrut ng Army o Cafgu sa kanilang ugar. Ilantad at labanan ang kontra-mamamayan, kontra-kapayapaan, at kontra-kaunlarang PDT at Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino!


Kasamang Baldomero Archangel
Tagapagsalita
Tomas Pilapil Command
NPA-Partido Area
Prubinsya ng Camarines Sur

Martes, Mayo 6, 2014

Parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina at ang kanyang mga tauhan sa 42nd IB!

Parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina at ang kanyang mga tauhan sa 42nd IB!

Pahayag sa Midya
Mayo 5, 2014

Dapat parusahan si Lt. Col. Lenart Lelina, commanding officer ng 42nd Infantry Battalion, at ang kanyang mga sundalo sa 42nd Infantry Battalion na tila mga asong ulol sa walang-pakundangang pamamaril kay Ginoong Romeo S. Franco ng Sityo Baliwag, Barangay Burabod, Lagonoy, Camarines Sur nitong Abril 29, 2014.

Agad na nagkumahog sa media ang pangunahing pasista ng 42nd IB matapos ang kanilang krimen upang ipakalat ang kasinungalingan na mga mandirigma umano ng Tomas Pilapil Command ang nakabaril kay G. Franco. Dapat mabatid ng mamamayan na ang mga sundalo ng 42nd IB ang umatake sa yunit ng TPC noong alas-5:30 ng umaga ng Abril 29 at siyang nakabaril kay G. Franco.

Sa panahong umatake ang mga sundalo ni Lt. Col. Lelina ay pansamantalang nakikipamuhay ang mga mandirigma ng hukbong bayan sa mga magsasaka sa Brgy. Burabod at nakikipagkonsultahan hinggil sa kanilang problema sa kawalan ng lupang masasaka. Dahil mahigpit ang pagsunod ng New People's Army sa Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na nagtitiyak sa seguridad ng mga sibilyan sa gitna ng nagtutunggaliang mga pwersa ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines, nagmaniobra papalayo ang yunit ng TPC upang hindi madamay ang mga sibilyan sa paligid, at upang makapagdepensa nang mahusay laban sa umaatakeng kaaway.

Sa kabila nito ay tila mga asong ulol ang mga sundalo ni Lelina at walang habas na pinagbabaril ang mga bahay ng sibilyan. Hindi maitatago ni Lelina ang katotohanang makailang ulit na nagsisigaw si G. Franco at nagpakilalang sibilyan siya, ngunit patuloy pa ring pinaputukan ng mga utak-pulburang militar, hanggang sa masugatan na nga si G. Franco.
 Lahat ng ito ay naganap habang nakalayo na ang mga mandirigma ng Tomas Pilapil Command.


Dapat labanan ng mamamayan ng Partido Area, maging ng may mabubuting kalooban sa iba pang panig ng rehiyon, ang matinding paglabag na ito ni Lelina at ng kanyang 42nd IB sa mga probisyon ng CARHRIHL. Kailangang mabatid ng mamamayan na nasa disenyo ng kontra-insurhensyang kampanyang Oplan Bayanihan ng AFP ang magpakalat ng kasinungalingan kakumbina ng todo-todong paghahasik ng terorismo sa hanay ng mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit mabilis pa sa alas-kuwatro ang pagkaripas ni Lelina papunta sa media upang magsasatsat ng kanilang kasinungalingan.

Hinihikayat din ng Tomas Pilapil Command ang mga ng tauhan ng media, laluna yaong mga naging biktima ng pagsisinungaling ni Lelina, na puntahan ang Sityo Baliwag, Brgy Burabod sa Lagonoy, at kapanayamin ang mga residente doon upang lumitaw ang kasinungalingan ng 42nd IB. Hinihikayat din namin ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na interbyuhin si G. Franco matapos siyang magpagaling sa Bicol Medical Center. Lubhang kailangan ni G. Franco ng mga karamay ngayon laluna't dumaranas siya ng post-traumatic stress disorder matapos ang pamamaril ng militar.

Hindi palalampasin ng Tomas Pilapil Command ang krimeng ito ni Lelina at ng kanyang 42nd IB. Nasa pinakamahusay na katayuan ngayon ang Tomas Pilapil Command upang bigwasan ang mga nagpapahirap sa mamamayan at magkamit ng mga tagumpay sa digmang bayan.


Pagbayarin si Lt. Col. Lelina at ang kanyang 42nd IB!
Mabuhay ang mamamayan ng Partido Area!
Isulong ang rebolusyon sa mas mataas na antas!


Kasamang Baldomero Archangel
Tagapagsalita
Tomas Pilapil Command
NPA-Partido Area
Prubinsya ng Camarines Sur

Biyernes, Marso 14, 2014

Pananalakay ng 42nd IB PA binigo ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Norben Gruta Command

Pahayag sa Midya
March 14, 2014


Muli na namang ipinamalas ng mga Pulang mandirigma ng Norben Gruta Command ang kahandaan sa mga di inaasahang pananalakay ng mga reaksyunaryong AFP. Ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan, napalaban ang isang iskwad ng Pulang mandirigma na may bilang na labing-isa sa mga elemento ng 42nd IB PA sa Sitio Kaliryuhan Brgy. Bagong Silang, Pasacao,Camarines Sur.

Bago ang labanan, bandang ala-una ng araw na iyon ay may nagpaabot na masa na may kaaway malapit sa base ng mga Pulang mandirigma, agad namang nagpulong ang kumand at pinaalerto ang lahat ng mga kasama at nagposisyon sa kanya-kanyang pormasyon. Dahil sa pawala-wala ang kaaway nanatiling nakaposisyon at nakaalerto ang mga Pulang mandirigma habang minomonitor ang kaaway. Bandang alas-tres ng hapon ng araw ding iyon biglang sumalakay ang di bababa sa labing-limang elemento ng Bravo Coy ng 42nd IB na nakabase sa Brgy. Cambalidio Libmanan Camarines Sur. Dahil sa maayos na posisyon at koordinasyon ng bawat fire-team, mahusay na nakapamutok ang mga Pulang mandirigma, na nagresulta sa pagka-demoralisa ng kaaway kaya nabigo ang tangkang kubkob sa yunit ng BHB.

Habang nagkakaputukan naanalisa ng kumand ng BHB na palayo at matataas na ang putok na nanggagaling sa kaaway. Dito na nakakuha ng pagkakataon ang mga Pulang mandirigma na magmaniobra palayo sa lugar. Sa prosesong pag-atras, maayos at ligtas nilang nilisan ang pinangyarihan ng labanan dala ang isang sugatan na agad namang nalapatan ng pangunang lunas at kasalukuyang nasa maayos na kalagayan.

Tumagal ng hindi bababa sa 20 minuto ang ng labanan. Batay sa ulat ng mga masang nakakita sa mga umaatras na kaaway, may naunang dalawang inusungan na sugatan at may dalawa pang isinunod na ikinarga sa duyan, kaya apat ang kumpirmadong nasugatan sa panig ng mga elemeto ng 42ndIB.

Patunay lamang ito ng mahusay na koordinasyon at kahandaan ng mga Pulang mandirigma. Taas morale sa hanay ng BHB, dahil ang sana’y depensiba ay naipaling sa opensiba sa pagkakakuha nila ng inisyatiba sa naturang labanan at nagdulot ng demoralisasyon at kaswalati sa hanay ng kaaway.


Ka Diego Magtanggol
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
NPA-Second District
Camarines Sur

Martes, Pebrero 25, 2014

Philippine Army, hinaras 4 sugatan

Pahayag sa Midya
February 25, 2014

Matagumpay na naisakatuparan ang taktikal na opensiba laban sa isang platun na kabilang sa 49th Infantry Battalion ng Philippine Army noong ika-13 ng Pebrero 2014 sa Brgy. Patalunan, Ragay, Camarines Sur.

Alas 12:15, isang tim ng Bagong Hukbong Bayan ng Norben Gruta Command ang maingat na nakalapit sa namamahingang isang platun ng 49th IBPA. Tumagal ng ilang minuto ang palitan ng putok na nag-iwan ng 4 na sugatan kabilang si PFC MARIANO OBARIO at may 3 pang iba pa. Ligtas naman na nakamaniobra ang mga magigiting na Pulang mandirigma.

Ang taktikal na opensibang ito ay pagtugon sa malawak na panawagan ng mamamayan na parusahan ang tropa ng 49th IBPA sa direktang paglabag nito sa karapatang pantao. Ilan dito ang pananakot at pambubugbog kay ROMIE MEDALLADA, 51 taong gulang at isang magsasaka. Nitong ika-13 ng Pebrero naman ay may nadagdag naman sa mahabang listahan ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sila ay sina ERIC POSTRE, 38 taong gulang at ARMANDO SAPURO, 21 taong gulang, pawang mga magsasaka at nakatira sa Brgy. Patalunan, Ragay, Camarines Sur. Sila ay walang awang binugbog at kinulata ng baril. Meron ding kaso ang mga hambog na kasapi ng 49th IBPA ng panununog ng koprahan na pagmamay-ari ng masang magsasaka sa kaparehong barangay.

Patunay lamang ito sa kawalan ng disiplina at walang paggalang sa karapatang-pantao sa tuwing sila ay may combat operation. Ito ay kabaliktaran sa pinapangalandakan nila sa kanilang mga civic military operation na pawang bahagi ng kanilang Triad Operation kasama ang operasyong paniktik. Sa tulong ng malawak na suporta ng mamamayan, patuloy na bibiguin ng Bagong Hukbong Bayan ang anumang pagtatangka na supilin at durugin ang patuloy na paglakas ng demokratikong rebolusyong bayan.

Oplan Bayanihan, Biguin!
Digmang Bayan, Paigtingin!


Ka Diego Magtanggol
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
NPA-Second District
Camarines Sur

Lunes, Hulyo 15, 2013

Intel ng 42nd Infantry Battalion, Pinarusahan ng New People’s Army-Camarines Sur

Pahayag sa Media
Hulyo 15, 2013
Ipinataw ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang parusang kamatayang ihinatol ng Pamprubinsyang Hukumang Bayan ng Camarines Sur kay Jaime Orcelada ng Brgy. Pugay, Baao, Camarines Sur. Isinagawa ang pagparusa nitog Hulyo 14, 2013, alas dose ng tanghali sa Brgy. Pugay. Kabilang sa malulubhang krimen ni Orcelada ang sumusunod:
1.       Pagiging intel ng Philippine Army mula pa noong dekada 80, at partikular bilang ahente sa paniktik ng 42nd IB;
2.       Pagpapakubkob noong 2006 sa yunit ng NPA nina Ka Zandro, Ka Tony, at Ka Ian na nakabase sa Sitio San Jose, Brgy. Pugay;
3.       Pagpapakubkob noong 2007 sa parehong yunit ng NPA sa parehong barangay ng Pugay, Baao.
Maliban pa sa kaniyang malulubhang krimen, nagsilbing masigasig na lider din si Orcelada ng kontra-insurhensyang grupong Bantay Bayan mula dekada 80 hanggang 2007. Masugid din siyang rekruter ng mga CAFGU upang supilin ang paglaban ng mamamayan sa Baao. Ang nabanggit na mga aktibidad ni Orcelada ay umani ng matinding pagkasuklam mula sa mamamayan ng Baao.
Nakumpiska mula kay Orcelada ang isang shotgun.
Samantala, nanlaban naman ang anak na sundalo ni Orcelada na si Jaime Jr., kaya’t naobliga ang NPA na magdepensa. Napatay din si Jaime Jr. at nakuha sa kanya ang isang kalibre .45 na pistola.
Nananawagan ang Eduardo Olbara Command sa mga indibidwal na elemento ng AFP-PNP-CAFGU na tumiwalag sa kanilang mga yunit at pumanig na sa hanay ng mga mahihirap at inaapi.  Tatanggapin din ng EOC ang anumang impormasyon mula sa mamamayan, gayundin mula sa mabubuting elemento ng AFP-PNP-CAFGU, upang magsilbing mga batayan sa paglaban sa mga masugid at di-nagwawastong kaaway ng mamamayan.
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang hukbo ng mamamayan!

Ka Ramona Caceres
Tagapagsalita

Sabado, Hulyo 6, 2013

Mapulang Pagpupugay sa Walong Rebolusyonaryong Martir ng Calmayon

 Eduardo Olbara Command
NPA-Camarines Sur
6 Hulyo 2013

Ipinapaabot ng Eduardo Olbara Command ng NPA-Camarines Sur ang mapulang pagpupugay sa walong nasawing kasama sa isang depensibang labanan sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4.

Nakikiramay kami sa lahat ng pamilya, kaibigan at nagmamahal kina Ka Greg Baňares,ang tagapagsalita ng NDF-Bicol; Ka Nel, ng Public Information Bureau ng NDF; at sa kanilang mga kasamahan na sina Ka Jay, Ka Gary, Ka Kevin, Ka Miloy, Ka Rey at Ka Nene. Bagama’t malaking dagok ang kanilang pagkawala, kaming mga pulang mandirigma at kumander sa ilalim ng Eduardo Olbara Command ay nagpapahayag ng mas matatag na pagnanais na isulong ang rebolusyon upang hindi mawalan ng saysay ang kahalintulad na pag-aalay ng mga nasawing kasama. Apat sa walong nasawi ay nagmula o kaya nama’y kumilos sa prubinsya ng Camarines Sur. Sinasaluduhan namin kayo, mga kasama. Tunay ngang ang isang rebolusyonaryo, kahit saan makarating ay walang pagtatangi sa kanilang pagsisilbi, hangga’t may masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Si Frankie Joe Soriano na mas kilala bilang Ka Greg Baňares sa hanay ng mga kaibigan nating nasa midya at mga tagapakinig, ay tubong Camarines Sur. Lumaki siya sa bayan ng Libmanan, sa pag-aaruga ng kanyang byudang ina na isang titser. Kahit sa kakarampot na sweldo, sinikap ng kanyang ina na mabigyan siya ng magandang edukasyon. Pumapasok noon si Ka Greg sa eskwelahan na halos pamasahe lang ang baon. Nagtapos  siya ng kolehiyo sa Ateneo de Naga University.  Bilang isang estudyante, ipinamalas na niya ang talas ng kanyang pagsusuri sa kanyang lipunan kung kaya’t isa siya sa mga naging militanteng aktibistang kasapi ng League of Filipino Students. Pagkatapos nuon ay buong panahon na siyang kumilos bilang organisador ng mga pesante sa prubinsya ng Camarines Sur. Hanggang sa buong panahon na rin siyang sumampa sa NPA. Naging mahusay din siyang instruktor ng mga pag-aaral sa Partido Komunista. Ikinararangal ng Eduardo Olbara Command si Kasamang Greg dahil sa kanyang dedikado, at tuluy-tuloy na pagsisilbi sa namamanwaang Bikolnon, laluna sa pagbibigay boses sa kanilang totoong kalagayan at mga karaingan.

Si Ted Palacio o kilala sa ngalang Ka Gary/Jay/James at Pale ay galing din sa prubinsya ng Camarines Sur. Lumaki siya sa isang pamilyang peti-burges sa Naga City na may kakayahang bigyan siya ng komportableng buhay at pag-aralin sa St. Joseph Academy hanggang hayskul at sa Ateneo de Naga University sa kanyang kolehiyo. Sa Ateneo din siya nagtrabaho bilang isang guro sa isang kurso sa kompyuter. Bagama’t hindi niya naranasan ang lubhang paghihirap ng karaniwang masang anakpawis, si Ka Gary ay likas na mapanuri at hindi nagpapakasapat sa kanyang natututunan sa loob lang ng eskwelahan. Mas pinili niyang lumubog, makipamuhay at tuklasin ang totoong kalagayan ng mga manggagawa bilang isang aktibista. Naging buong panahong organisador si Ka Gary sa hanay ng masang manggagawa. Hanggang sa napagpasyahan na rin niyang sumampa sa NPA, at doon ay ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa tamang paggamit ng kompyuter at iba pang elektronikong kagamitan sa mga kasama. Isa rin siyang mahusay na rebolusyonaryong instruktor at mang-aawit. Minsan na rin siyang nahuli ng kaaway ngunit hindi yun naging hadlang upang kagyat siyang bumalik sa armadong pakikibaka matapos siyang lumaya. Saludo kami sa iyo Ka Gary, sa iyong katatagan at kapasyahang mag-ambag ng iyong talino at kakayahan para isulong ang rebolusyon.

Si William Valenzuela Jr naman  o Ka Jay ay tubong bayan ng Pasaco sa Camarines Sur. Galing siya sa isang pamilyang magsasaka. Bago pa man siya sumampa sa NPA, si Ka Jay ay kabilang sa organisadong mga kabataan sa kanilang baryo sa ilalim ng Kabataang Makabayan. Madalas niyang nakakasalamuha ang mga kasama, at nabibigyan siya ng mga rebolusyonaryong pag-aaral na naging inspirasyon niya upang sumampa na rin sa NPA pagtuntong niya sa tamang edad. Matapos ang ilang panahong nasubok siya sa mga gawain, laluna sa gawaing militar, inilipat siya sa prubinsya ng Sorsogon. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Ka Jay ang atas sa kanya kahit nangangahulugan pa iyon ng pagkakalayo sa sariling lugar at sa mga mahal niya sa buhay. Ikinararangal ka namin Ka Jay, sa iyong walang piling pagsasakripisyo para sa rebolusyon.

Si Christine Puche, o Ka Nel/ Abby/ Lara ay ilang taon ding kumilos sa Camarines Sur bilang instruktor sa mga pag-aaral sa loob ng Partido Komunista ng Pilipinas at treynor sa rebolusyonaryong pangkulturang pagsasanay, laluna sa pagsusulat. Galing sa Legazpi City,  Albay at nag-aral sa University of the Philippines-Diliman ng kursong Journalism, kinagigiliwan at malalim na nirerespeto si Ka Nel ng masa at kasamang kanyang nakasalamuha saan man siya magpunta dahil sa kanyang talas, malawak na pag-unawa at pasensya, at determinado at pursigidong aktitud. Hindi biro ang layo ng mga bundok at lugar na kailangang lakarin upang abutin ang masang magsasakang nagiging estudyante niya ngunit hindi sumusuko si Ka Nel sa kabila ng kanyang kahinaan sa paglalakad, malabong paningin at ilang ulit nang pagkaka-opera sa kanya dahil sa panganganak. Sinasaluduhan ka namin Ka Nel. Isa kang tunay na rebolusyonaryong ina, asawa at makabagong babae na lumalaban hindi lang para sa kanyang pamilya at mga anak, kundi para sa paglaya ng lahat ng aping mamamayan.
Mabuhay ang alaala ng walong martir sa Calmayon, at lahat ng martir ng makabagong rebolusyong Pilipino.


Ramona Caceres

Tagapagsalita