-->

Lunes, Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB NOONG MARSO 18Pahayag sa midya
Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB  NOONG MARSO 18

Sa taktikal na opensibang isinagawa ng isang tim ng Norben Gruta Command (NGC) ng NPA West Camarines Sur noong Marso 18, 8:30 ng umaga sa Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur, isang (1) elemento ng 22nd IB, 9th ID  ang napaslang, si CAFGU-CAA  Norbert Sabariza.  Sugatan naman ang dalawa pang kasabay nitong CAFGU-CAA na sina Roland dela Torre at Jhenrick Neo. Tinambangan ng NGC ang tatlong elemento ng CAFGU na naka-motorsiklo, habang dumadaan ang mga ito sa highway

Ang opensibang ito ay aksyon laban sa panghihimasok ng Philippine Army sa mga sonang gerilya at sa patuloy na pamamasista nito sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Sa pamamagitan ng Oplang ito, target ng mga teroristang aksyon ng 9th ID ang mga inosenteng sibilyan; noong nakaraang Marso 5, sinunog ng mga ito ang isang bahay sa kalapit na bayang Sipocot upang maghasik ng takot sa mga residente.  Bahagi ang CAFGU sa pagpapatupad ng mapagkunwaring Oplan na ito, sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga datos at pagkontrol sa mga residente.

Tinutugunan din ng opensibang ito ang  mga reklamo ng mga residente laban sa 22nd IB. Ayon sa mga residente at imbestigasyon ng NGC, sangkot ang mga CAFGU sa pagpapalaganap ng droga sa lugar, paglalason ng isda sa ilog, at pagnanakaw ng  livestock (kambing, baboy at manok) at pananim ng masa. Inireklamo rin ng mga residente ang pagtatayo ng detatsment nito sa Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur na malapit lang sa mga kabahayan at panghaharang ng mga lasing na CAFGU sa mga dumadaang sibilyan. Tinatakot at hinaharangan din ng mga ito ang mga residenteng nais dumalo sa rali para maghain ng mga lehitimong kahilingan.

Humingi naman ng paumanhin ang Norben Gruta Command sa mag-asawang sina Rey at Versabi Barrientos na taga-Barangay Casay. Habang isinasagawa ang operasyon laban sa mga sinabing elemento ng CAFGU, biglang nag-overtake sa sasakyan ng mga CAFGU ang mag-asawang Barrientos na nakasakay ng motorsiklo, dahilan ng pagka-daplis kay Rey sa binti at pagkaroon ng gasgas ni Versabi nang matumba ang motor. Binigyan na ng NGC ng karampatang tulong medikal at pinansyal ang dalawa.

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command

--------------------

Press Release
March 20, 2017


UPDATE AND CORRECTION ON THE TACTICAL OFFENSIVE REPORT AGAINST THE 22nd IB LAUNCHED BY THE NPA-WEST CAMARINES SUR ON MARCH 18

One (1) element of the 22nd IB, 9th ID was killed during the tactical offensive launched by a team of the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur on March 18, 8:30 am in Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur. CAFGU-CAA Norbert Sabariza was killed, while his two companions, CAFGU-CAA Roland dela Torre and CAFGU-CAA Jhenrick Neo were wounded.  The said CAFGU elements were fired upon by the NGC team, as they were traversing the highway aboard a motorcycle.

This offensive serves as an action against the intrusion of the Philippine Army into guerilla zones and its continuing fascism in executing the all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime.  In this Oplan, civilians are an easy target of the terrorist actions of the 9th ID;  last March 5, they burned down a civilian’s house in Sipocot, a nearby town, to sow fear among the residents. The CAFGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit) is part of this deceptive Oplan’s implementation, through information-gathering and control of the population.

This offensive is also an answer to the complaints of the residents against the 22nd IB. According to the residents and investigation of the Norben Gruta Command, the 22nd IB is involved in drug trafficking, using poison for fishing (hence, poisoning the river), and stealing livestock (goats, pigs and chickens) and crops from the residents. The residents also complained of the 22nd IB’s detachment being situated near their houses in Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur and drunk CAFGU elements blocking residents who are passing by.  Residents joining rallies to air their grievances are also blocked and terrorized by the CAFGU.

            The Norben Gruta Command has apologized to Rey and Versabi Barrientos of Barangay Casay.  While the offensive was being carried out against the CAFGU elements, the husband and wife, aboard a motorcycle, suddenly overtook the vehicle of the CAFGU elements.  Rey was grazed by a bullet in the thigh while Versabi sustained scratches from the fall. The NGC has already provided medical and financial assistance to the two.

Michael Robredo
Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

Sabado, Marso 18, 2017

TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB, INILUNSAD NG NPA–WEST CAMARINES SUR NOONG MARSO 18Pahayag sa midya
Marso 18, 2017

TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB,
INILUNSAD NG NPA–WEST CAMARINES SUR NOONG MARSO 18

Isang matagumpay na opensiba ang isinagawa ng isang tim ng Norben Gruta Command (NGC) ng NPA sa West Camarines Sur laban sa mga elemento ng 22nd Infantry Battalion (CAFGU) ng 9th ID, Philippine Army noong Marso 18, 2017, 8:30 ng umaga sa Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur. Tinambangan ng NGC ang tatlong elemento ng CAFGU na naka-motorsiklo, habang dumadaan ang mga ito sa highway.  Napatay ang mga CAFGU na sina Norbert Sabariza at Jerick Neo, habang sugatan naman si Olan dela Torre.

Ang opensibang ito ay aksyon laban sa panghihimasok ng Philippine Army sa mga sonang gerilya at sa patuloy na pamamasista nito sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Sa pamamagitan ng Oplang ito, target ng mga teroristang aksyon ng 9th ID ang mga inosenteng sibilyan; noong nakaraang Marso 5, sinunog ng mga ito ang isang bahay sa kalapit na bayang Sipocot upang maghasik ng takot sa mga residente.  Bahagi ang CAFGU sa pagpapatupad ng mapagkunwaring Oplan na ito, sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga datos at pagkontrol sa mga residente.

Tinutugunan din ng opensibang ito ang  mga reklamo ng mga residente laban sa 22nd IB. Ayon sa mga residente at imbestigasyon ng NGC, sangkot ang mga CAFGU sa pagpapalaganap ng droga sa lugar, paglalason ng isda sa ilog, at pagnanakaw ng  livestock (kambing, baboy at manok) at pananim ng masa. Inireklamo rin ng mga residente ang pagatatayo ng detatsment nito sa Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur na malapit lang sa mga kabahayan at panghaharang ng mga lasing na CAFGU sa mga dumadaang sibilyan. Tinatakot at hinaharangan din ng mga ito ang mga residenteng nais dumalo sa rali para maghain ng mga lehitimong kahilingan.

Humihingi naman ng paumanhin ang Norben Gruta Command sa mag-asawang sina Rey at Besabe Barrientos na taga-Barangay Casay. Habang isinasagawa ang operasyon laban sa mga sinabing elemento ng CAFGU , biglang nag-overtake sa sasakyan ng mga CAFGU ang mag-asawang Barrientos na nakasakay ng motorsiklo, dahilan ng pagka-daplis kay Rey sa binti at pagkaroon ng gasgas ni Besabe nang matumba ang motor. Bibigyan ng NGC ng karampatang tulong medikal at pinansyal ang dalawa.

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

------------------

Press Release
March 18, 2017


TACTICAL OFFENSIVE AGAINST THE 22nd IB,
LAUNCHED BY THE NPA-WEST CAMARINES SUR ON MARCH 18

A successful operation was carried out by a team of the Norben Gruta Command (NGC) of the NPA in West Camarines Sur against elements of the 22nd Infantry Battalion (CAFGU) of the 9th ID, Philippine Army on March 18, 2017, at 8:30 am in Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur. The NGC team launched the offensive against three CAFGU elements aboard a motorcycle, while these were driving along the highway. CAFGU elements Norbert Sabariza and Jerick Neo were killed, while CAFGU Olan dela Torre was wounded.

This offensive serves as an action against the intrusion of the Philippine Army into guerilla zones and its continuing fascism in executing the all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime.  In this Oplan, civilians are an easy target of the terrorist actions of the 9th ID;  last March 5, they burned down a civilian’s house in Sipocot, a nearby town, to sow fear among the residents. The CAFGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit) is part of this deceptive Oplan’s implementation, through information-gathering and control of the population.

This offensive is also an answer to the complaints of the residents against the 22nd IB. According to the residents and investigation of the Norben Gruta Command, the 22nd IB is involved in drug trafficking, using poison for fishing (hence, poisoning the river), and stealing livestock (goats, pigs and chickens) and crops from the residents. The residents also complained of the 22nd IB’s detachment being situated near their houses in Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur and drunk CAFGU elements blocking residents who are passing by.  Residents joining rallies to air their grievances are also blocked and terrorized by the CAFGU.

            The Norben Gruta Command extends its apologies to Rey and Besabe Barrientos of Barangay Casay.  While the offensive was being carried out against the CAFGU elements, the husband and wife, aboard a motorcycle, suddenly overtook the vehicle of the CAFGU elements.  Rey was grazed by a bullet in the thigh while Besabe sustained scratches from the fall. The NGC will provide medical and financial assistance to the two.

Michael Robredo
Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

Biyernes, Enero 20, 2017

Ika-48 Taong Anibersaryo ng PKP!

Ang bidyong ito ay ihinahandog ng Isnayp Bikol para sa Ika-48th Taong Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

https://youtu.be/Ab2-FmSJejQ


Unite and strengthen the Party! Lead the national democratic revolution to greater heights!

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) joins all Party members and cadres, Red fighters and commanders of the New People's Army, all revolutionary forces and the entire Filipino people in celebrating the 48th anniversary of the Party's reestablishment on December 26, 1968. Let us extol all heroes and martyrs of the Philippine revolution who have selflessly served the people.

The Filipino people continue to wage and intensify their national democratic struggles amid the domestic and international crisis. For nearly half a century, the Party has led the Filipino people in waging their revolutionary struggles. They have together accumulated immense victories.

The Party is poised to lead the national democratic revolution to greater heights over the next few years and onwards to victory. It embraces and tirelessly studies Marxism-Leninism-Maoism in order to apply its theory and principles to sum-up our experiences, grapple with the current conditions and lay out the revolutionary path of advance.

The Philippines is mired in a global and domestic crisis

The entire world is mired in crisis. There are no exceptions. All capitalist countries are caught in the global quagmire of capitalist overproduction, financial crises, economic decline or stagnation. Likewise, the underdeveloped countries continue to suffer from foreign debt overload, trade deficits, rising prices of food and basic commodities, foreign plunder and environmental disasters. All over the world, people suffer from acute unemployment. 

The neoliberal policy regime is increasingly isolated and discredited in the face of the protracted depression of the US and world capitalist system since 2008. It has utterly failed to bring about the reinvigoration of the capitalist system. In the past year, the capitalist world was rocked by upheavals such as the sharp fall of the China stock market in January and the Brexit (exit of the United Kingdom from the European Union). In the US, big capitalist Donald Trump is set to withdraw from the TPP and TPIP “free trade” talks and venture on his declared “US-first” policy to further boost US protectionism.

The neoliberal policies have brought about widespread destruction of productive forces, especially of the working class who are experiencing worsening forms of capitalist exploitation in all countries, including the highly industrialized capitalist powers. Various sections of the monopoly bourgeoisie are seeking a new approach to the crisis including a return to some sort of Keynesian economics.

The Philippine semicolonial and semifeudal system has been wallowing in a continuing and deepening crisis. 

The productive classes of workers and peasants are mired in poverty and socio-economic difficulties as they suffer from chronic mass unemployment, low wages, contractualization and other oppressive labor policies, landlessness and landgrabbing, environmental plunder, rising costs of living and more frequent and more destructive natural calamities. The reactionary government fleeces the people with burdensome taxes while social services continue to deteriorate amid budget cuts, rampant corruption and state neglect.

Foreign monopoly capitalists, big bourgeois compradors and the landlord class continue to accumulate wealth and profit. They exploit workers especially in highly oppressive labor enclaves as well as centers of so-called "business outsourcing." In the countryside, they exact feudal land rent from land monopoly.

They control vast tracts of plantation land operated directly by foreign-controlled agro-corporations and indirectly through so-called "contract-growing" agreements. The exploiting classes collaborate with bureaucrat capitalists to benefit from control of state funds and contracts.
The Filipino people are fed-up with the rotten ruling system. They seethe with revolutionary rage. They aspire to end the system of exploitation and oppression and are ever ready to wage revolutionary struggle under the leadership of the Party.

Tasks for advancing the revolution

In waging 48 years of revolutionary struggle, the Party has developed nationwide strength and prestige. It has struck deep roots among the toiling masses of workers and peasants, as well as among other the urban petty bourgeoisie. It establishes links with the middle bourgeoisie and has formed tactical alliances and cooperation with some disenchanted sections of the ruling classes. The Party exercises leadership of the New People's Army and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), as well as the growing number of local organs of political power representing the embryo of the people's democratic government.

The Party must further consolidate and strengthen itself ideologically, politically and organizationally in order to bring forward the national democratic revolution to greater heights. Using Marxism-Leninism-Maoism , the Party must sum-up its experiences in order to identify and rectify its errors and shortcomings and carry out criticism and self-criticism.

We must focus efforts at completing the three-level study course of the Party. The task of leading study meetings should not be limited to cadres in education departments but must be shouldered by the biggest possible number of cadres. There must be a greater number of decentralized than centralized educational discussions and study meetings.

Ensure that candidate members of the Party complete the five-to six-day Basic Party Course prior to becoming full members, that is, within six months for recruits from the basic classes, one year for those from the petty bourgeoisie and so on. The Intermediate Party Course must be completed by all Party members within a year of their full membership, and the Advanced Course, within two years.

The Central Committee will issue the necessary materials and guidelines to help accomplish these targets.

The Party must firmly pursue the policy of boldly expanding its ranks without letting in a single undesirable. It can accelerate the recruitment of new Party members by developing the anti-feudal mass movement as well as rapidly expanding of the New People’s Army. At the soonest possible time, we must eliminate the backlog of activists who can be recruited as candidate members, as well as of candidate members who can be recruited as full members. 

Within the year, all Party branches must plan out to build new branches by expanding to new barrios, factories, schools or colleges and communities, as well as by increasing the number of new NPA platoons. Ensure that all Party branches assemble all full members to approve an annual ideological, political and organizational plan and elect its executive committee.

The Party must further strengthen its leadership of the people's war by firmly directing the New People's Army in waging revolutionary armed struggle. The Party draws lessons, both positive and negative, from the successful advance of the revolutionary armed struggle in Mindanao, in order to address the stark imbalance between the development of the people’s war in Mindanao, on the one hand, and the stagnation in Luzon and Visayas.

The Party and concerned commands of the people's army are intent on urgently resolving the overdispersal of NPA units in squads or teams in some regions in the counterproductive effort of covering a wide area with limited forces.

By deploying the strength of the people's army with the platoon as the basic unit and with front, interfront and regional centers of gravity, we shall increase the NPA’s capacity to exercise initiative and flexibility, have a sufficient core of Party cadres to ably lead the political and military work of the NPA, raise the morale of Red fighters and the masses, and enable them to carry out a slew of other tasks in waging agrarian revolution and base building. We can also accelerate the recruitment of new Red fighters and the formation of new platoons in order to cover wider areas of operation.

The Party must closely guide the NPA in developing the proper balance in its vertical and horizontal forces with the aim of conducting extensive and intensive guerrilla warfare on the basis of an ever widening and deepening mass base. The Party through the operational commands must wield the strength of the people’s army at every given moment and given level, and develop the interplay and mobilization of forces in order to cause the wave upon wave advance of the people's war.

The local Party organizations in the countryside must be developed further. The Party must enable its local section committees to assume more responsibilities in leading Party branches in barrios and communities and in launching mass campaigns in order to unburden the NPA units and enable it to carry out its principal task of waging armed struggle. At the same time, the local Party section committees must develop its own armed units, both militias and full-time NPA units.

We must consolidate our mass base by actively carrying out anti-feudal and anti-fascist mass struggles from the barangay to the municipal, district and even provincials levels; and waging anti-imperialist struggles against big plantations and mining companies. We must invigorate political and cultural work among the masses, step-up the expansion of mass organizations, build the organs of political power and accelerate the recruitment of new Red fighters.

Through territorial and work conferences and other methods, the Party actively ensures the summing up and sharing of positive and negative lessons of Party organizations and undertakes the exchange of experiences of Party cadres and NPA commanders in order that the advanced experiences in some regions help accelerate revolutionary work in other regions. 

The enemy has failed to suppress the advance of the revolutionary armed struggle in Mindanao despite sustained all-out military offensives since 2014. It will certainly fail in stopping the further advance of the NPA throughout the country.

Even as the people's war advances in the countryside, the mass movement of workers, student-youth and other democratic sectors must vigorously move forward in the cities to amplify the call for a national democratic revolution, support the people's war and fight for the democratic interests of the people.

Despite all-out efforts by the big capitalists and reactionary state to dismantle the unions of workers or prevent them from forming unions, the workers are ever eager to organize themselves and wage strikes and mass struggles to demand wage increases and an end to the flexible-employment schemes that subject them to extreme exploitation. In the face of worsening exploitation of workers, mass strikes are bound to erupt in the country in the coming years.

The peasant masses and minority people are waging mass struggles against landgrabbing and expansion of plantations, as well as against military abuses in the countryside. They must advance in nationwide mass struggles to demand land reform and oppose militarization of their communities. They have launched marches and caravans going to Manila to raise their protests. Urban-based democratic forces must generate all-out political, organizational and mass support for their struggles to draw national and international attention to their plight. They can also organize caravans to the rural areas in order to mobilize thousands from the cities to support the struggles in the countryside.

The Party calls on the activists among the student-youth to wage a cultural revolution to resist the continuing onslaught of imperialist ideology and colonial brainwashing through the dominant bourgeois mass media and the social media, as well as through computer games and various imperialist-sponsored trainings, scholarships and programs. Activists must carry out painstaking efforts at arousing, organizing and mobilizing the student-youth.

The Party urges the intellectuals to study the national democratic program and Marxism-Leninism-Maoism as tools for scientific inquiry and analysis and engage in social organizing and political activism. The Party urges the student-youth and other intellectuals to conduct social and class investigation among the toiling masses in order to study and help expose their concrete conditions.

The Party invites the best and the brightest among the student-youth to join the New People's Army and serve in the people's war. Their integration with the workers and peasant masses in the people's army forges one of the most powerful creative force in history.

Prospects of alliance and struggle with the Duterte regime

At around the start of his term in July, Rodrigo Duterte, GRP president, presented himself as a “socialist” and the first "Leftist president." He has had long friendly relations with the revolutionary forces in Mindanao and had expressed willingness to address the roots of the armed conflict. From a list of recommendees prepared by the NDFP, Duterte appointed Left personages from the national democratic mass movement to his cabinet and other government agencies. 

Accordingly, the Party issued a policy of alliance and struggle, as an expression of the willingness of the revolutionary forces to forge cooperation along the patriotic and democratic aspirations of the people. At the same time, the Party is fully aware that his government, remains under the dominant control of the Right. In particular, the reactionary armed forces remains firmly in the hands of US-trained and -directed AFP generals.

Thus, it is not altogether surprising that Duterte has blown hot and cold over his earlier grand declarations of an independent foreign policy. For several times now, he has announced his intention to abrogate the EDCA or the VFA only to backtrack soon afterward. He has also approved of the plan for the US military to conduct more than 250 military exercises in the Philippines next year, including the annual Balikatan exercises after having declared several times that US troops must be out of Philippine territory.

In terms of economic policy, he has largely relied on top managers and bureaucrats who are known exponents of the neoliberal prescriptions of the US-led International Monetary Fund-World Bank-World Trade Organization which perpetuated the worst of the neoliberal policies of the past regimes. The government's main economic managers and planners remain obsessed with attracting foreign investments by lowering wages and allowing foreign entities to own and operate large enterprises in the country. They repeatedly declare the need to do away with the constitutional limits on foreign ownership. Duterte himself seems to have set his sights on building the infrastructure for large labor enclaves that will integrate with China's Factory Asia blueprint.

Duterte has allowed the AFP to continue its armed operations in the countryside under Oplan Bayanihan. Not only do these trample on the spirit of the reciprocal ceasefire declarations, these have also brought about rampant cases of human rights abuses. These is also widespread condemnation of police and vigilante killings instigated by Duterte in his “war against drugs.”

There is bound to be much uncertainty regarding the prospects of an alliance between the revolutionary movement and the Duterte government. There will be increasing instances of sharp differences and struggle as the people become increasingly restive over their worsening socio-economic plight. They are fully-justified in advancing the national democratic struggle and demanding an end to the pro-imperialist, anti-people and anti-democratic policies.

The Party continues to support the peace talks and other means for possible agreement with the Duterte government on cooperation to realize basic patriotic and social reforms. 

Indeed, the earlier enthusiasm over the NDFP-GRP peace negotiations has considerably waned because Duterte has refused to release all political prisoners through a presidential amnesty proclamation despite promising twice and agreeing to do so in the first round of peace talks,. Also, armed units of the AFP continue to be deployed in NPA guerrilla zones and guerrilla bases to conduct counterinsurgency intelligence and psywar operations resulting in widespread military abuses.

The unilateral ceasefire of the CPP and NPA has become increasingly untenable. Continuing Oplan Bayanihan operations, in particular, is forcing the NPA to engage in evasion maneuvers. There are bound to be armed skirmishes as the AFP conducts armed provocations. Thus, the termination of the CPP's unilateral ceasefire declaration becomes inevitable.

Nonetheless, the Party and the NDFP remain open to forging a bilateral ceasefire that would take effect simultaneous with the release of all political prisoners. The Party looks forward to the next round of talks on January 18-23 to be held in Rome, Italy. 

The revolutionary forces estimate that negotiations on socio-economic reforms and political and constitutional reforms can be completed in one or two years. This will give the Duterte government and the NDFP at least four more years to implement the agreements and help improve the situation of the people.

 https://www.philippinerevolution.info/statements/87/

 

Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga rali ng sambayanang Pilipino kaakibat sa pagdiriwang sa ika-48 anibersaryo ng Partido

Ikinalulugod ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mainit na tugon ng sambayanang Pilipino sa panawagan para sa malalaking rali ngayong araw upang gunitain ang ika-48 anibersaryo ng muling pagtatatag ng Partido at upang mahigpit na punahin ang rehimeng Duterte sa kabiguan nitong tuparin ang mga pangakong hakbangin para sa usapang kapayapaan. Ilampung libong mamamayan ang inaasahang magtitipon ngayong araw sa iba't ibang mga larangang gerilya sa buong bansa pati na sa mga lihim na lugar sa kalunsuran.
Parangalan natin ang lahat ng mga naging bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. Utang natin sa kanila—silang mga walang pag-iimbot na nag-alay ng talino, pagod at buhay—ang mga tagumpay sa ating pakikibaka. Sa pangungulo ng Partido, nagkamit ang rebolusyonaryong kilusan ng malalaking tagumpay sa kapakinabangan ng mamamayan. Sa nagdaang halos limang dekada, naitatag ng Partido ang Bagong Hukbong Bayan bilang pinakamalaki’t pinakamalakas na rebolusyonaryong hukbo sa kasaysayan ng Pilipinas. Naitatag natin ang NDF bilang malawak na alyansa ng mga pwersang sumusuporta sa armadong pakikibaka. Nakatindig na rin sa buong bansa ang mga binhi ng demokratikong gubyernong bayan.
Sa mga nagdaang taon, nakamit natin ang maniningning na tagumpay sa pagsusulong ng digmang bayan. Mabilis ang mga pagsulong sa Mindanao, habang ibinubwelo ang digmang bayan sa mga rehiyon sa Luzon at Kabisayaan. Hinahalaw ng Partido ang mga aral upang puspusang isulong ang armadong rebolusyon sa buong bansa.
Nananawagan ang Komite Sentral ng Partido sa sambayanang Pilipino na ibayong isulong ang ating rebolusyonaryong pakikibaka. Sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Pilipinas at sa buong mundo, walang ibang landas para makamit ang maaliwalas na bukas kundi ang landas ng pambansa demokratikong rebolusyon.
Nananawagan ang Partido na itakwil ang lumang mapang-api at mapagsamantalang sistemang mala-kolonyal at malapyudal. Ito ang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Ito ang nagpapalaki sa monopolyong tubo ng mga imperyalistang empresa sa bansa. Ito ang nagpapayaman sa mga malalaking kapitalistang komprador tulad ng mga Ayala at Pangilinan, Henry Sy, Lucio Tan, Cojuangco at Consunji, kasabwat ang uring panginoong maylupa at mga dayuhang malalaking kapitalista. Sila ang humuhuthot ng yaman mula sa pawis ng mga manggagawa. Sila ang kumakamkam ng lupa at yaman ng bansa. ANG PAGDURUSA at paghihirap ng bayan sa ilalim ng sistemang mapagsamantala at mapang-api ang malalim na ugat ng digmaan sa Pilipinas. Gamit ang AFP at lahat ng makinarya ng paniniil ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP), ipinagtatanggol ng mga naghaharing uri ang mapang-aping sistema; habang isinusulong naman ng mga inaaping uri ang pagbabagsak nito upang itayo ang Demokratikong Gubyernong Bayan gamit ang kapangyarihang bayan at lakas ng Bagong Hukbong Bayan.
Sa simula ay ikinalugod ng sambayanan na nagpahayag ang bagong upong Presidente Duterte ng GRP ng kahandaang harapin ang mga ugat ng digmaan sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan. Pinalakpakan natin ang pagpapalaya sa mga konsultant ng NDFP upang ibwelo ang pag-uusap. Sa unang serye ng pag-uusap, pinangako niyang magproklama ng amnestiya upang palayain ang lahat ng detenidong pulitikal at pabilisin ang proseso ng pag-uusap. Napagkasunduan na maglalabas ng magkatugong deklarasyon ng walang-taning na tigil-putukan ang dalawang panig at bubuuin ang isang bilateral na kasunduan para sa tigil-putukan.
Subalit matapos ang ilang buwan, nakapako pa ang mga pangako ni Duterte. Nasa 400 pang mga bilanggong pulitikal ang nakakulong. Namatay kamakailan sa kulungan ang isang detenido na si Bernabe Ocasla. Ginagamit ni Duterte na parang baraha ang mga bilanggong pulitikal upang pilitin ang NDFP na pumaloob sa kasunduan para sa matagalang tigil-putukan na hindi pa napag-uusapan ang kalutasan sa mga problemang pang-ekonomya at panlipunan.
Gayundin, sa kabila ng pag-iral ng magkatugong kasunduan sa tigil-putukan, walang tigil sa pag-ooperasyon ang AFP sa mga baryo sa mga sona at baseng gerilya ng NPA. Sa buong bansa, tinatayang aabot sa mahigit 500 baryo ang sinakop ng AFP mula nang magtigil-putok. Halos kalahating milyong mamamayan ang apektado ng presensya, paghihigpit, pananakot at iba pang abusong militar.
Habang nagtatagal na walang kongkretong pakinabang ang bayan sa usapang pangkapayapaan, at sa harap ng walang-tigil na armadong operasyon ng AFP sa ilalim ng Oplan Bayanihan at planong Enhanced Oplan Bayanihan, at bigong pangakong palayain ang mga detenidong pulitikal, hindi maglalao’y mapupwersa ang Partido na bawiin na ang deklarasyon nito ng tigil-putukan.
Gayunpaman, tanda ng pagsuporta ng Partido na isulong ang usapang pangkapayapaan, nagpahayag ang NDFP at Partido ng kahandaan na buuin at pumirma sa isang kasunduang bilateral para sa tigil-putukan. Gayunpaman, magkakabisa lang ang tigil-putukang iyon oras na palayain niya ang lahat ng bilanggong pulitikal.Itatakda rin sa kasunduang ito na ipag-uutos ang pagtigil ng mga operasyon ng mga yunit ng AFP sa mga baryo.
Dapat mabatid ng bayan na anumang makakamit sa usapang pangkapayapaan ay nakabatay sa sigla ng kanilang sama-samang mga pakikibaka at rebolusyonaryong armadong lakas.
May usapang pangkapayapaan man o wala, ang higit na mahalaga ay ang patatagin at palawakin ng sambayanang Pilipino ang kanilang pagkakaisa at pakikibaka.
NANANAWAGAN ANG PARTIDO sa buong sambayanan, laluna sa masang anakpawis na mga manggagawa at magsasaka, na sumanib sa mga organisasyong masa upang buuin ang kanilang lakas. Buuin ang mga unyon sa mga pabrika upang labanan ang pang-aapi at pagsasamantala. Buuin ang mga samahang magsasaka sa mga baryo upang bigkisin ang lakas ng maralitang magsasaka at manggagawang bukid.Patuloy na itatag ang mga binhi ng rebolusyonaryong gubyernong bayan. Saanmang sulok ng bansa, buuin ang mga organisasyon para bigkisin ang lakas ng bayan. Buuin ang mga sangay ng Partido sa lahat ng baryo, komunidad, pabrika, mga kolehiyo, upisina, pamayanan at iba pa. Ang malalim at malawak na pagkakaugat ng Partido ang susi upang mapamunuan nito ang buong bayan sa isang makapangyarihang pwersang magbabago sa takbo ng kasaysayan ng bansa.
Isulong sa buong bansa ang mga pakikibaka ng masang magsasaka laban sa pang-aagaw ng lupa, paglawak ng mga plantasyon at pagpasok ng operasyong pagmimina at iba pang mandarambong, Isulong ang pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Isulong ang malawak na pakikibaka para sa mas mataas na sahod, laban sa kontraktwalisasyon at iba pang anyo ng pleksibleng paggawa.Pakilusin ang mga kabataan at estudyante para isulong ang kilusang propaganda at makiisa sa mga pakikibaka ng bayan.
Dapat magkaisa ang buong bayan upang labanan ang mga patakarang dikta ng dayuhang malalaking kapitalista na nagpapahirap at nang-aapi sa sambayanan. Magkaisa laban sa patuloy na panghihimasok ng US, laluna ang presensya ng mga dayong tropang Amerikano, para ibasura ang tagibang na mga kasunduan at labanan pagkontrol nito sa AFP para supilin ang pakikibaka para sa pambansang paglaya.
Nananawagan ang Partido sa lahat ng kabataan--mga kabataang magsasaka, manggagawa at mga estudyante sa kalunsuran--na sumapi sa NPA. Ang pagsasanib ng lakas ng mga kabataan mula sa iba't ibang mga positibong uri ang lumilikha ng isa sa pinakamalakas na pwersang tagalikha ng kasaysayan.
 
 

Message from the New People’s Army on the 48th founding anniversary of the Communist Party of the Philippines

With utmost respect, we give our highest salute to the Communist Party of the Philippines as it celebrates its 48th founding anniversary. 

We honor our fallen comrades and all those who offered their lives in the service of the revolution and the cause of the Filipino people.

The NPA adheres to and consciously upholds the absolute leadership of the CPP over the people’s army. The NPA owes it to the CPP for what it is now and what it has achieved. 

After the CPP's re-establishment in Dec 26, 1968, it subsequently organized the NPA in March 29, 1969 and guided its growth. With the guidance of the CPP and together with Party cadres, the NPA applied the line of protracted people's war, its strategy of encircling the cities from the countryside and tactics in both in actual combat and in the over all conduct of waging war. 

Starting with just 36 rifles in 1969, the NPA now has thousands of high-powered rifles distributed among Red fighters forming hundreds of platoons and companies nationwide. From its initial mass base in the first district of Tarlac, it now operates in thousands of barangays in more than 70 provinces nationwide and has taken root among the peasant masses. The NPA has an ever increasing capacity to launch bigger, wider and more frequent tactical offensives nationwide on the basis of an ever widening and deepening mass base. It continues to establish, expand and consolidate guerrilla zones and bases.

The CPP taught the NPA how to do mass work through class analysis and social investigation. It has guided the NPA in arousing the masses in the countryside and helping them mobilize and carry out antifeudal struggles and agrarian revolution, build their organizations and militias, and establish the people’s government from one level to another.
In completing both the middle and final phase of the strategic defensive stage, and moving towards the stalemate stage, the NPA is confident and relies on the correct guidance of the CPP to achieve its gigantic general and specific tasks ahead.

Drawing lessons from the advance experience of our NPA comrades in Mindanao the NPA in due time can even up the development of the NPA in the other major islands nationwide. The overconcentration of AFP forces in Mindanao with the illusion of defeating the NPA in Mindanao will not only fail but will in fact give more chance for the NPA in Visayas and Luzon to march in step with their comrades in Mindanao. In due time, we will be able to complete the middle and final phase of the strategic defensive stage and move forward to achieving the strategic stalemate stage.

In the current development, the NPA is fully conscious of the effort of the CPP through the National Democratic Front to forge a just and lasting peace through negotiation with the GRP. The NPA completely adheres to the spirit and provisions of the Party’s unilateral declaration of indefinite ceasefire. In fact, over the past 120 days, the ceasefire declaration of the CPP has stood because the NPA has been forebearing in the face of provocations and out and out violations of the AFP and other armed forces of the GRP of the spirit of the ceasefire.

However, the NPA is also fully aware that the unilateral ceasefire declaration is becoming untenable because of the failure of the Duterte government to fullfill its oft-repeated promise of releasing the political prisoners and its failure to tame its fascist AFP from committing rampant ceasefire violations and abuses of human rights. 

The AFP has stubbornly refused to terminate its Oplan Bayanihan operations and refuses to heed the appeals of the people to withdraw from their barrios. It has carried out treacherous combat operations that provoke NPA reprisals.

In the face of all these, armed skirmishes are bound to break out as the NPA is duty-bound to strike at the provocative combat operations of the AFP as well as to defend the rights and interests of the people and the peace in the areas under the sway of the revolutionary government. In the event that the Party terminates the unilateral ceasefire declaration and orders to carry out offensives, all units of the NPA are ever ready to respond and carry out the order with full force.

In carrying out both our immediate and long term task we rely fully on the guidance of the CPP. The correct analysis and estimate of the CPP on the current situation and task, we are confident that we will achieve the tasks set forth by the Party. 

LONG LIVE THE COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES! ADVANCE THE PEOPLE’S WAR TOWARDS VICTORY!

 https://www.philippinerevolution.info/statements/88/