-->

Lunes, Agosto 13, 2018

Hinggil sa Pakulong Lokalisadong Usapan

Matatag na naninindigan ang buong rebolusyonaryong hanay at mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command na hindi katanggap-tanggap ang inilalakong “localized peace talks” ng rehimeng US-Duterte. Malinaw na ito ay isang mapanlinlang na pakana ng rehimeng US-Duterte, isang mapanghating paraan para pahinain ang pagkakaisa at lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Buo ang pagtitiwalang ibinibigay ng mga yunit sa ilalim ng Tomas Pilapil Command sa NDFP bilang lihitimong kinatawan ng CPP-NPA sa usapang pangkapayapaan. Pinatunayan sa pakikibaka ng buong rebolusyonaryong kilusan at ng mamamayang api ang makasaysayang papel na ginampanan ng NDFP sa pagtaguyod ng tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ang NDFP lamang ang may awtoridad na magsagawa ng kasunduan para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. 

Kasabay nang di pagkilala at pagtakwil sa “localized peace talks “na inaalok ng Rehimeng US-Duterte mariing kinukundena ng Tomas Pilapil Command ang binuong “Joint Task Force Bicolandia” at ang mga inilulunsad na PDT [Peace and Development Team] Operations o COPD [Community Operations for Peace and Development] o Community Support Program [CSP] sa mga baryo na sa esensya ay operasyong kombat, psyops at operasyong paniktik ng pasistang AFP na isinasakatuparan sa iba’t ibang katawagan. Ang mga pakitang taong pagbibigay ng serbisyong medikal, at iba pang anyo ng serbisyo sa komunidad ay ginagawang pantabing at palamuti sa isinasagawang operasyong paniktik at psyops na ang layunin ay wasakin ang pagkakaisa ng buong mamamayan para ilihis sa landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng Rehimeng US-Duterte nagpapatuloy ang karahasan at walang habas na pang-aabuso sa karapatan ng mamamayan. Lalo lamang pinasisidhi ang panunupil sa mamamayan nang binuong “Joint Task Force Bicolandia ng 9th ID” sa malaganap na operasyong militar na inilulunsad nito sa buong rehiyon. 

Hindi “localized peace talks” ang tugon para makamit ang kapayapaan! Hindi rin tugon sa paglutas sa kahirapan ang mga mapanlinlang na proyekto at programa ng gubyerno sa ilalim ng Oplan Kapayapaan! Para makamit ang tunay, makaturungan at mapagpalayang kapayapaan kailangan magkaisa ang buong mamamayan sa pagharap at paglaban sa mga mapanlinlang na pakana ng Rehimeng US-Duterte. Ang Tomas Pilapil Command ay nananawagan sa buong mamamayan na magkaisa, labanan ang mga mapanlinlang na pakana ng Rehimeng US-Duterte. Magkaisa sa pagtaguyod at pagsulong ng mga programa ng demokratikong rebolusyong bayan. Magpunyagi sa pagsulong ng armadong pakikibaka para makamit ang minimithing tagumpay !

BALDOMERO ARCANGHEL
TOMAS PILAPIL COMMAND
NPA-CAMARINES SUR

Sabado, Hulyo 7, 2018

Sindikatong Kinakanlong ng Militar, Pinarusahan ng NPA sa Camarines Sur

Iginawad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang kaparusahan kay Laurencio “Loboy” Librando alyas Batas sa maraming krimen na kinaiimbweltuhan nito laban sa rebolusyonaryong kilusan at mga mamamayan noong ika-6 ng Hulyo 2018 alas 6:10 ng umaga .

Pangunahing pampulitikang krimen ni Loboy laban sa rebolusyonaryong kilusan ay ang paniniktik sa mga baryo at masugid na paggiya mga operasyon ng kaaway na inilulunsad sa mga baryo ng bayan ng Buhi at lunsod ng Iriga.

Dagdag na krimen nito ay ang pagteterorisa at pagpapatakbo ng sindikatong sumisira sa kabuhayan ng masa tulad ng mga sumusunod:

1. Opereytor sa “paglapa” ng baka at hayup na alaga ng mga magsasaka at negosyante sa mahaba nang panahon pananatili sa lugar;
2. Panghoholdap sa mga ordinaryong masa sa kanilang pay-out sa 4Ps, Emergency Shelter Assistance at gayundin sa mga negosyante byahero sa lugar
3. Pagsasagawa ng Carnapping ng mga sasakyang pampubliko at pribado para iretoke at ibenta;
4. Kontrol sa pamamahagi ng droga na ang sariling kabataan at mamamayan sa baryo at mga katabing baryo sa Buhi at Iriga ang ginagawang merkado;
5. Pagpatay ng sinumang nakakalaban, saksi at/o nakakatuklas ng kanilang isinasagawang krimen upang manahimik na lamang;
6. Utak sa pagnanakaw ng alagang tilapia sa loob ng mga fish cage bago pa ang takdang pag-ani ng tunay na may-ari.
7. Pananabotahe sa kabuhayan ng mga masang kanyang ginigipit at kanyang nakakatunggali tulad ng pambabaril sa babuyan, paninira ng fish cage; 
8. Iligal na negosyo sa pagkuha ng kahoy mula sa kabundukan ng Buhi at karatig na syudad at bayan;
9. Pagpapanggap na NPA para makapangolekta ng rebolusyonaryong buwis sa mga proyekto at negosyo;


Maraming mamamayan ang naging biktima na naghahangad ng katarungan pero nanahimik dahil sa kawalan ng lakas na lumaban sa panggigipit sa korte, lakas ng impluwensya at poder na nagmumula sa baril. Alam ng kanyang pamilya, kaibigan at malapit na sirkulo ang negosyong ito na nagsisilbing aksesorya o kundi man ay nanahimik na lang. Hayag sa kanyang mga kababaryo ang kasamaan at kapalaluan ni Loboy kaya siya ay tinatawag na ‘Batas”.

Hustisya sa mga biktima ni Loboy na sindikatong kinakanlong ng militar, hustisya para sa lahat ng masang biktima ng terorismo ng estado!

Mabuhay ang rebolusyonaryong digma!

Ka Rojo Armada
Tagapagsalita 
Edmundo Jacob Command (NPA-Rinconada, Camarines Sur)

Martes, Abril 17, 2018

Malawakang operasyon ng tropa ng AFP sa Partido District naghahasik ng takot at pangamba sa mamayan . Panawagan ng 9th ID na sumuko ang mga kasapi ng CPP/NPA/NDF isang kahangalan!

Sa pagbukas ng unang kwarto ng taong kasalukuyan walang tigil ang operasyong militar sa mga magkakanugnog na baryo sa mga bayan ng Goa, Lagonoy , Tinambac, Siruma, Garchitorena, Presentacion, Caramoan ng Partido District na umabot pa sa bayan ng Calabanga ng ikatlong distrito ng probinsya .

Matapos ideklarang terorista ang mga kasapi ng CPP/NPA/NDF sa pamamagitan ng Proklamasyong 360 ng Rehimeng US -Duterte nagpakitang gilas ang tropa ng Philippine Army at Philippine National Police. Walang pinipiling oras sa pagpasok sa mga barangay ang ilang tropa ng 83rd IB PA , 22nd IB Echo Coy at Charlie Coy , 93rdDRC at PNP. Nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga mamamayan sa lugar na tahimik na naninirahan , nagbubungkal ng lupa at nagsisikap na mabuhay ng marangal sa gitna ng kahirapan .

Nagpalaganap ng “ psywar ” habang nasa combat operation ang mga tropa ng AFP at PNP. Ipinalaganap na ang lahat ng sumusuporta at susuporta sa rebolusyonaryong kilusan ay kanilang papatayin o isa-salbeyds. Sa sityo Bayang , Brgy San Ramon, Tinambac natakot ang taumbaryo sa ginawang pahayag ng tropa ng 83rd IB at PNP. Sa bayan ng Garchitorena inimbitahan ang mga opisyales ng barangay nang nagpakilalang Lt. Col. Monjardin at harap- harapang ipinahayag ang pagbabanta sa buhay ng sinumang matukoy na nagbibigay tulong sa rebolusyonaryong kilusan. Sa barangay Gubat, Lagonoy noong Abril 9, 2018 matapos ang naganap na labanan ipinatawag ang mga opisyales ng konseho ng barangay , kinontrol ang taumbaryo at hindi pinayagang umalis sa loob ng kanya kanyang bahay. Pebrero 17, 2018 pumasok sa Olag Grande ,Tinambac ang tropa ng 83rd IB at tumuloy sa isang koprasan na pag-aari ng mag asawang Henry Sanji at Emma Sanji. Dahil sa takot at matinding nerbiyos inatake sa puso si Emma Sanji at namatay.

Habang nagpapatuloy ang combat operations ng tropa ng militar at pulis isang insidente ng pamamaril sa mga empleyado ng lokal na gubyerno ng Tinambac noong nakaraang Marso 21, 2018 bandang ika-11 ng gabi sa Sityo Tigman , Bagacay, Tinambac Camarines Sur. Tatlo ang nasugatan na nakilala sa pangalang Elino Teope Jr, Edgardo San Andres at Nicolas San Agustin lahat taga Bagacay , Tinambac. Ang mga binaril ay mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Tinambac na bahagi ng Task Force Gantad na ang pangunahing trabaho ay bantayan ang iligal na aktibidad na may kaugnayan sa pagsira ng kalikasan. Hanggang sa kasalukuyan hindi pa nabibigyan ng kalutasan kung sino ang nasa likod ng pamamaril at salarin sa naganap na krimen.

Ang pagpaslang kay Jeric Gestole “ Kasamang Ems” na wala ng kapasidad na lumaban matapos masugatan sa isang naganap na engkuwentro sa pagitan ng BHB at tropa ng 83rd IB noong Abril 9, 2018 ay isa pang patunay nang pagiging marahas at pasista ng tropa ng AFP.

Sa ginawang pananakot, pandarahas at pamamaslang ng tropa ng 83rd IB, 22nd IB, 93rdDRC at PNP. Hinubaran nito ang sarili sa harap ng masa .Nakilala ng taumbayan kung sino ang dapat tawaging terorista. Muling napatunayan sa karanasan na ang BHB na matagal nang kilala, kaibigan, katuwang sa pakikibaka ng masang api sa lugar ang tunay nilang hukbo at tagapagtanggol.

Sa gitna ng malawakang operasyon at paninibasib ng tropa ng 83rd IB, 93rdDRC, 22nd IB at tropa ng PNP sa Partido area nanawagan si Gen Jesus Manangquil na sumuko na ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ngalan ng kapayapaan. Ito ay isang kahangalan ! Hindi sa paraan ng pagsuko ng armas at prinsipyong ipinapakipaglaban makakamit ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Hindi makakamit ang kapayapaan kung hindi matutugunan ang mga batayang pangangailangan ng mga magsasaka at uring anakpawis para mabuhay ng marangal. Ang karapatan sa lupa ng mga magsasaka , ang tama at sapat na pasahod para sa mga manggagawa para mabuhay ng marangal sampu ng pamilya nito , at ang pagtugon sa iba pang demokratikong interes ng mga kabataan, kababaihan at iba pang sektor ng lipunan. Walang kapayapaan kung ang mga kriminal na sangkot sa pamamaril ng mga inosenteng sibilyan ay malayang nakakakilos na naglalagay sa peligro sa mga naging biktima nito at sa mga susunod pang magiging biktima.

Hindi pagsuko ng armas at ng prinsipyong ipinapakipaglaban ang tugon ng Tomas Pilapil Command sa panawagang ito ng 9th ID . Magsisilbing inspirasyon ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Tomas Pilapil Command ang maningning na kasaysayan sa pakikibaka sa lugar at ang makasaysayang ambag ng magigiting na anak ng bayan ng Partido area na nagbuwis ng kanilang buhay tulad nina Tomas Pilapil at dalawang kapatid nito , ang magkapatid na Romulo at Ruben Jallores ng Tigaon, Eduardo Olbara ng Sangay , Roberto Mancilla ng Caramoan , Javier Fortaleza ng Ocampo at iba pang mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay para sa sambayanan.

Nananawagan ang Tomas Pilapil Command sa mamamayan ng Partido Area na higit na magkaisa para tutulan ang pandarahas at panlilinlang ng tropa ng 83rd IB, 22nd IB, 93rdDRC at PNP na kasalukuyang naglulunsad ng kanilang “ combat operation” . Pahigpitin ang pagkakaisa para pangalagaan , ipagtanggol ang mga karapatan sa gitna ng naninibasib na mga tropa ng Philippine Army at Philippine National Police.

Baldomero Arcanghel
PIO
Tomas Pilapil Command (NPA - Partido Area, Camarines Sur)

Miyerkules, Abril 11, 2018

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY KAY KA EMS (JERIC GESTOLE), TAPAT NA ANAK NG BAYAN! KRIMINAL NA 83RD IBPA, PAGBAYARIN!

Pahayag ng Tomas Pilapil Command – New People’s Army


Mahigpit na kinokondena ng Tomas Pilapil Command (TPC) ang 83rd IB PA/9th ID sa Marahas na Pagpaslang (Summary Execution) kay “Kasamang Ems” o Jeric M. Gestole.

Si “Kasamang Ems” o Jeric M. Gestole ay tubong Bulan, Sorsogon na nahuli ng tropa ng 83rd IB PA matapos maganap ang dalawang labanan noong Abril 9, 2018 sa pagitan ng lima (5) kasapi ng BHB at isang platun ng militar na nag-ooperasyon sa Brgy. Gubat, Lagonoy, Camarines Sur.

Dalawang magkakasunod na labanan ang naganap sa barangay Gubat, bayan ng Lagonoy: 

Alas 8:30 ng umaga , hinaras ng isang tim ng kasama ang tropa ng 83rd IB PA na nag-operasyon sa baryo. Ayon sa impormasyon na nakalap sa lugar dalawa ang kumpirmadong tinamaan sa hanay ng militar, dalawa ang patay at tatlo ang sugatan na nakitang kinuha at isinakay sa military truck bandang hapon.


Bandang alas 9:00 ng umaga habang nagmamaniobra ang mga kasama ay naka-engkuwentro nila ang isang kolum ng kaaway. Makalipas ang ilang minutong putukan si Jeric “ Ka Ems” ay agad na tinamaan sa tuhod Hindi na ito nakalayo sa pinangyarihan ng engkwentro dahil sa tama na nagresulta sa pagkaputol ng buto ng kanyang isang paa. Nabitawan na rin ni kasamang Ems ang kanyang hawak na baril. Nagsikap itong kumubli na lamang sa damuhan ilampung metro ang distansya sa pinangyarihan.
Bandang 1:30 ng hapon, natagpuan at hinuli ito ng mga militar na naggalugad sa lugar. Kinaladkad nila ito saka binaril sa ulo. Kaya maituturing na “hors de combat” o wala ng kakayahan lumaban si Jeric Gestole.

Para manipulahin ng militar ang kanilang paglabag sa karapatang pantao na ginagarantiyahan ng mga Tuntunin at Kondukta ng Digma sa internal conflict na nakasaad sa Geneva Convention at Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), isang minutong nagpaputok ng mga baril ang militar upang palabasin na sa isang lehitimong engkwentro nasawi si Jeric Gestole. Si Jeric Gestole ay buhay at sugatan nang matagpuan ng kaaway at walang habas na pinaslang .

Kaugnay nito, ginagawaran ng Tomas Pilapil Command ng pinakamataas na parangal at pulang pagsaludo si Jeric M. Gestone a.k.a “Ka Ems”, isang kabataan na sa edad na dalawampung taon gulang ay walang pag-iimbot na nag-alay ng sariling buhay para paglingkuran ang sambayanang pilipino. Isang kabataang bayani ng masang api.

------------------
Isa, Dalawa, Tatlo
Daan, Libo


Ilan na nga ba kayong kanilang ibinuwal?
Akala yata nila'y mapupugto ng tingga
Ang tibok ng nagrerebolusyong puso
Ng rebolusyong titibok sa marami pang puso
Akala yata nila'y mapapayapa ng punglo
Ang sigwa ng rebolusyon
Ang mundo ng kwento
Ang kwento ng mundo
Akala yata nila
Mapipigil ng dahas
Ang punla ng sanlibong himagsik
Ng sanlibong naghimagsik upang
maipunla ang bagong bukas

Huli na sila
Pagkat ang ugat ng pakikipaglaban
Ay kaniig na ng lupa
Dumadaloy na sa mga sapa
Ang agos ng diwang nais lumaya't magpalaya
Kinakanlong ng kagubatang mapagkalingaHuli na sila
Pagkat hindi mapipigil ng kanilangmga baril
Ang apoy ng makatarungang digmaan
Ang digmaan para sa katarungan
At sa daluyong ng sanlaksang inaapi

Sila ay mangingilabot
Sila ay manginginig
Sa husgado ng kasaysayan
Kanilang kakarapin ang mamamayan
Pagbabayaran ang bawat punglong pumatay
Sa tatlo, walo, libong anakpawis
Hindi nila maitatanggi ang tilamsik ng dugo
Sa kanilang mga medalya't parangal

Sila'y mangingilabot
Sila'y manginginig
Sa talim ng karit na akala'y napupurol
Sa lakas ng maso na akala ay nadurog
Sa kasaysayang nagluwal sa mamamayan
Sa mamamayang nagluwal ng digmaan
Ngayon sa digmaang magluluwal
Ng bagong kasaysayanHuwebes, Marso 29, 2018

Biguin at Ibagsak ang Diktador at Tiranikong Rehimeng US-Duterte at Patuloy na Maglingkod sa Mamamayan

Mensahe ng Norben Gruta Command sa ika-49 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan


 Ang Norben Gruta Command (NGC), Bagong Hukbong Bayan sa kanlurang Camarines Sur, ay taas-kamaong nakikiisa sa pagdiriwang sa ika-49 na taong pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Binibigyan ng pulang saludo ang ating mga martir na pulang kumander at mandirigma ng BHB, na dahil sa kanilang pag-aalay ng sarili, ay nakamit natin ang mga makabuluhang tagumpay sa pagsusulong ng armadong pakikibaka para sa sambayanang Pilipino.

Ang binhi ng BHB sa kanlurang Camarines Sur ay naipunla noong 1976, mula sa pagsisikap para pambansang pagpapalawak ng rebolusyonaryong kilusan at ng armadong pakikibaka sa buong bansa. Nakapagpundar ito ng panimulang lakas mula sa pwersang nagmula sa mga setler na "kaingero" sa kagubatan ng unang Distrito ng Camarines na nangahas lumaban sa mga montero at konsensyunaryo sa mga lupaing publiko. Mula noon, ang NGC ay patuloy na tumalima sa absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Marxismo. Bilang pangunahing sandata ng PKP sa pagpapatupad ng rebolusyong agraryo, naisakatuparan ang pagpapalayas sa mga mangangamkam ng lupa sa mga lupang publiko at ngayon, ang mga ito ay malayang binubungkal ng mga magsasaka.Kasabay nito, sa patuloy ng paglakas ng BHB at paglakas ng rebolusyonaryong kilusan dahil sa suporta ng masang magsasaka sa kanayunan, marami sa mga panginoong maylupa sa unang distrito ng Camarines Sur ang napilitang i-abandona ang kanilang lupain. Bunga nito, nagkaroon ng lupa ang mga magsasakang dati ay wala o kulang ang lupang binubungkal. Naipatupad din ang pagbabago ng partihan at nanyutralisa ang mga ibang mga di-palabang panginoong maylupa.

Bukod sa pagpapatupad ng rebolusyong agraryo, nasawat din ang mga sindikatong kriminal, mula sa mga "dose pares" noong dekada 80 hanggang sa mga lokal na tiranong naghahasik ng takot sa mga mamamayan. Mula sa ilang yunit na sandahatang pamproganda ay nakapabuo ito ng mga platung gerilya, naitayo mga lokal na yunit gerilya na may malalim na balon mula sa mga lakas iskwad at platung yunit milisya sa baryo. Mayroong itong malawak at malalim na baseng masa mula sa naitayong mga ganap na samahan at mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika.

Nabigo ng BHB ang lahat ng kontra-insurhensyang Oplan ng lahat ng dumaang mga papet at pasistang rehimen mula sa Diktadurang US-Marcos hanggang sa Rehimeng US-Aquino. May sapat itong lakas para labanan ang tuta, pasista at tiranikong Rehimeng US-Duterte. Hindi nito papayagan na mabawi ang mga naipong tagumpay sa pamamagitan ng digmang bayan -- mga tagumpay sa rebolusyong agraryo, pagsusulong ng armadong pakikibaka at pagtatag ng baseng masa. Puspusan nitong lalabanan ang hibang at ubod-arogansyang deklarasyon ng rehimeng Duterte na dudurugin ang BHB bago matapos ang 2018.

Naipatupad ng NGC ang pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya at paglaban sa konserbatismong militar. Bukod sa mga naunang taktikal na opensiba sa mga nakaraang taon, kamakailan ay nakapaglunsad din ng mga anihilatibo at atritibong aksyon, tulad ng operasyong demolisyon sa pwersa ng PA sa Napolidan, Lupi noong Abril 2017, at ang 2 magkasunod na isnayp nitong Marso 2018, na nagresulta sa 1 patay at 2 sugatan sa hanay ng CAFGU. Matatandaan din na nitong nakaraang taon ay matagumpay na binigo ng NGC ang mga atake ng 9th IB at 92nd DRC nang bigwasan ang mga pwersa nito sa pamamagitan ng aktibong depensa noong Hulyo 2017 sa Ragay, Camarines Sur at noong Nobyembre 2017 sa Del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa kaswalti sa tropa ng AFP at CAFGU. Nitong Marso 25, 2018,nuling binigo ng NGC ang tangkang kubkob ng magkasanib ng pwersa ng 9th IB, 93rd DRC at 22nd CAA.

Nananawagan ang NGC sa mamamayan na patuloy na suportahan ang ating armadong pakikibaka, partikular ang pagsisikap ng ating mga pulang kumander at pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Napatunayan ng ating kasaysayan na tanging sa pagsusulong ng armadong pakikibaka mapapatupad ang tunay na reporma sa lupa at iba pang kapakipakinabang sa mamamayan at hindi tayo makakaasa sa pangako ng mga nag-aastang makamasa at sosyalista ngunit sagadsaring tagapalingkod ng mga naghaharing uri na umaasa sa pasista at mersenaryong reaksyunaryong AFP at tuta ng teroristang imperyalistang Estados Unidos. Maghanda tayo sa mahirap na pakikibaka't umambag sa pambansang pagsisikap para sa pagpapahina hanggang sa tuluyang pagpapabagsak sa kasalukuyang rehimen.

Mabuhay ang BHB sa ika-49 taong anibersaryo!
Patuloy na pag-alabin ang paglilingkod sa sambayanan!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

Biyernes, Marso 23, 2018

Pag-atake sa Task Force Gantad, lumilikha ng ligalig at pangamba sa mamamayan


Mariing kinokondena ng rebolusyonaryong kilusan at ng buong Tomas Pilapil Command (TPC) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang ginawang pag-atake sa Task Force Gantad, nitong Marso 21, 2018 bandang ika-11 ng gabi na nakahimpil sa Sityo Tigman , Bagacay, Tinambac Camarines Sur. Tatlo ang nasugatan sa naganap na pamamaril ito ay nakilala sa pangalang Elino Teope Jr, Edgardo San Andres at Nicolas San Agustin lahat taga Bagacay, Tinambac. Kapwa mga empleyado ng lokal na gubyerno ng Tinambac. 

Ang insidenteng ito ay lumilikha ng higit pang pangamba, takot at ligalig sa mamamayan dahil sa humahabang listahan ng mga karumal-dumal na pag-atake sa buong mamamayan. Matatandaan na hindi na mabilang ang mga kaso ng panghohold-up, hi-way robbery at pagpatay sa mga maliliit na negosyante at mamamayan na binibiktima ng mga pribadong grupo at sindikatong kriminal. 

Hinahamon ng TPC-BHB ang buong pwersa ng militar at kapulisan na seryosong imbestigahan, resolbahin at iharap sa batas ang mga tunay na salarin at may pananagutan sa mga insidenteng ito upang bigyang katarungan ang lahat ng mga biktima. Dahil kung hindi, lilikha lamang ito ng papalalim na pangamba, takot at ligalig sa mamamayan dahil walang paniningil at hustisyang nakukuha ang mamamayan.

Higit pa, nagbibigay kami ng babala na huwag itong gamitin ng buong militar at kapulisan na ibaling at ituro ang bintang sa Bagong Hukbong Bayan bilang nasa likod ng insidenteng ito. Ganundin, nananawagan kami sa mamamayan na maging mapagbantay upang hindi nila ito magamit sa paglikha ng klimang tila may “state of violence and lawlessness” sa ating probinsya.

Sa katotohanan, maaari nilang bigyang katwiran ang nililikhang klima na ito upang higit pang itulak ang papalawak at malalim na operasyong militar sa balangkas ng Proklamasyong 360 para ipatupad ang todo-gerang kampanya sa buong rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng rehimeng US-Duterte .


Baldomero Arcanghel
Tagapagsalita
Tomas Pilapil Command (NPA-Partido Area, Camarines Sur)

Pahayag ng Tomas Pilapil Command – New People’s Army Hinggil sa Pagpaslang kina Alfredo Merilos at Liz Ocampo

Mariing kinokondena ng Tomas Pilapil Command ang karumaldumal na pagpaslang kay Alfredo Merilos at Liz Ocampo na naganap noong nakaraang Marso 15, 2017 sa oras na mahigit 9 ng gabi sa Camella Heights Subdivision Naga City. Si Alfredo Merilos ay nasa lugar dahil nasa proseso nang pagpapagamot ng kanyang karamdaman. Isang patunay ito ng nagpapatuloy na desperasyon at kawalang pagkilala sa karapatang pantao ng pasistang rehimeng US-Duterte mula ng ideklara nito ang Proklamasyon 360 na tumatarget sa rebolusyonaryong mamamayan.

Ang pagbibigay ng katarungan sa buhay na inutang kay Alfredo at Liz at sa marami pang bayani ng rebolusyon ay ang ibayong pagpupunyagi sa armadong pakikibaka upang tiyakin na bantayan at itaguyod ang demokratikong karapatan at kagalingan ng mamamayan. Ito ay dahil walang maaasahang proseso ng hustisya ang sinumang mamamayan lalo pa at patuloy na pinapalawak at pinasasaklaw ng rehimeng ito ang pang-aapi at pandarahas sa mamamayan.

Marapat lamang na manawagan tayo sa sambayang Pilipino na higit tayong magpunyagi sa pagsusulong ng Demokratikong Rebolusyong Bayan sa pamamagitan ng pagtangan ng armas dahil sa ganitong paraan lamang natin matitiyak na nababantayan at naitataguyod ang ating mga demokratikong interes at karapatan.

Baldomero Arcanghel
Tagapagsalita
Tomas Pilapil Command (NPA -Partido Area, Camarines Sur)