-->

Biyernes, Hunyo 23, 2017

Matagumpay na Operasyong Demolisyon, Isinagawa ng NPA sa Lupi, Camarines Sur

Pahayag sa midya
Hunyo 23, 2017


Noong Hunyo 22, isang operasyong demolisyon ang isinagawa ng Norben Gruta Command (New People’s Army–West Camarines Sur) laban sa tropa ng 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) ng 9th Infantry Division. Bandang alas-onse ng gabi, pinasabugan ng command detonated explosive (CDX) ang dumadaang trak ng AFP sa Sitio Castilla, Barangay Napolidan, Lupi, Camarines Sur. Ang nasabing trak ay sinakyan ng 1 seksyon mula sa 92nd DRC at patungo sa Pag-oring, Libmanan, upang kumuha ng dagdag pang sundalong magre-reinforce sana sa mga sundalong napalaban sa taktikal na opensiba ng NPA sa Camarines Norte noong Hunyo 21.* Sa pagpasabog sa trak, napatay ang Cafgung si Hilario Caña, habang lima sa kasamahan nito ang sugatan.

    Ang opensibang ito ng NGC ay tugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas na paigtingin ang armadong pakikibaka, sa gitna ng tumitinding paglabag ng karapatang pantao sa ilalim ng todo-gera at Batas Militar ng rehimeng Duterte. Matatandaan na noong Marso 30, pinaulanan ng bala ng 9th ID ang mga sibilyan sa gawa-gawa nilang engkwentro sa Sityo Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur, kung saan isang sibilyan ang namatay, dalawa ang malubhang nasugatan at isa ang dinakip at inakusahang NPA.

    Sinundan pa ito ng mga serye ng kabiguan nang malagasan sila sa tangkang pagkubkob sa isang yunit ng NGC noong Abril 20 sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur, at nasundan pa ng muling pagkabigo sa mga taktikal na opensiba ng mga yunit ng NGC noong Abril 21 at 22 sa parehong barangay.

    Patunay ito na bagamat mas maliit ang pwersa at kagamitang militar ng NPA, hindi ito malulupig dahil sa mahusay nitong taktika, pagkabisa sa teritoryo at mainit na suporta ng masa, na kaakibat ng mahigpit na pagtalima nito sa rebolusyonaryong prinsipyo at praktika. Patunay ito na habang tumitindi ang pasismo ng AFP, wala nang ibang masasandigan ang masa kundi ang Pulang Hukbo nito. Patunay ito na ang NPA ay ang tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino.


Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur


*Basahin ang pahayag ng NPA Camarines Norte http://npacn.blogspot.com/2017/06/magkasunod-na-opensiba-ng-npa-paglaban.html

Huwebes, Mayo 4, 2017

Serye ng Kabiguan, Dinanas ng 92nd DRC

Natatalisod sa sarili nitong mga pagsisinungaling at pagmamayabang ang AFP at PNP matapos danasin ang serye ng kabiguan sa ilinunsad nitong operasyong militar laban sa Bagong Hukbong Byan (BHB) sa Brgy. Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur. Sa halip na iulat ang anim nilang nasawi at ilan pang nasugatan, ipinagmayabang nila sa midya na may 10 kasama ang nasugatan nang walang mailabas na patunay maliban sa gasgas nang linyang “may mga bakas ng dugo.”

Abril 20, 7:30 ng umaga, binigo ng mga pulang mandirigma ang nakaambang pagkubkob ng halos isang kumpanyang pormasyon ng 92nd Division Reconaissance Company ng 9th IDPA. Gabi pa lamang ng Abril 19, matapos matanggap ang maagap na ulat at masinop na pag-aralan ang mga datos ng pagpasok sa sonang gerilya ng mga elemento ng militar, agad na ihinanda ng kumand ng BHB ang mga delegado sa ilulunsad sanang pagsasanay militar. Bilang bahagi ng aktibong depensa, kagyat na isinaayos ang pakat ng tropa ng BHB sa mga susing tereyn malapit sa himpilan. Sa halip na nagugulantang na hukbo ang datnan ng mga militar, mga alertadong sinasanay na hukbo ang umasinta sa hanay ng mga pasista. Dalawang elemento ng militar ang naiulat na nasawi sa mahigit isang oras na palitan ng putok. Samantala, ligtas na nakamaniobra palabas sa ilinatag kordon ng kaaway ang laha t ng kasama sa lugar.

Matapos ang pangyayari, tatlong na beses nagpabalik-balik sa lugar ang mga pares ng helikopter mula sa 9th ID at Southern Luzon Command upang mahakot ang kanilang mga nasawi at nasugatan, magbaba ng dagdag na pwersa at maghulog ng mga polyetos para sa saywar. Kagyat na nagpatawag ng pag-iipon ng masa sa baryo sa lugar bilang bahagi ng kanilang operasyong saywar at tabingan ang detalye ng kanilang pagkabigo. Sa midya, tuloy-tuloy na binatikos ang AFP at PNP matapos mailantad na walang batayan ang datos na kanilang ilinalako.

Muling nalagasan ng apat at marami pa ang nasugatan sa gumagalugad na tropang militar nang matambangan ng BHB sa bulubunduking bahagi ng parehong baranggay sa dalawang magkahiwalay na pangyayari noong petsa 21 at 22 ng Abril. Samantalang isang kasama ang nadaplisan, 2 M16 at 1 AK47 ang nakuha ng mga militar habang papaatras ang mga pulang mandirigma matapos ang mga pananambang. Kagyat namang nalapatan ng paunang lunas ng mga medikal ng BHB at ligtas nang nagpapagaling ang kasamang nadaplisan.

Patunay ang mga pangyayaring ito sa di nagmamaliw na mainit at tapat na pagsuporta ng masang Bikolano sa kanilang tunay na hukbo, ang BHB. Hindi man natuloy ang pagsasanay militar, baun-baon ng mga kasama ang mayamang aral ng teorya at praktika ng digmang bayang sumasalig sa malawak na masa. Patunay lamang na ang tiwala ng mamamayan ay isang pwersang nakakapagpatibay sa hukbong bayan higit pa sa pinakamodernong bala’t baril.

Mamamayang api, sumapi sa BHB!
Ipagtanggol ang sambayanang Pilipino!

Michael Robredo, Spokesperson
NPA-West Camarines Sur (Norben Gruta Command)

Biyernes, Abril 21, 2017

TANGKANG PAGKUBKOB NG AFP SA CAMARINES SUR, BIGO

Pahayag sa midya
Abril 22, 2017

Bigo ang tangkang pagkubkob ng 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) sa isang yunit ng Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur, noong Abril 20 sa Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

Bandang alas syete ng umaga, Abril 20, sinalakay ng 92nd DRC ang pansamantalang baseng itinatayo ng yunit ng NGC habang naghahanda ito sa paglulunsad ng pagsasanay-militar. Dahil sa mahusay na pagdepensa, walang napatay o nasugatan sa hanay ng NPA. Sa kabilang
banda, tinatayang hindi bababa sa dalawa ang nasugatan sa hanay ng AFP. Ayon sa mga residente, dalawang beses na bumalik ang helikopter ng AFP sa lugar pagkatapos ng labanan.

Ayon sa mga kaibigan sa midya, may naunang ulat ang 9th ID, AFP na sampung elemento ng NPA ang nasugatan sa labanan; ito rin diumano ang unang ipinaabot sa Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. Subalit binawi din agad ito at naglabas ang 9th ID ng bagong opisyal na pahayag.

Ang pangyayaring ito ay malaking sampal sa 9th ID; sa kabila ng paglulunsad ng operasyon, sila pa ang nadehado. Nananawagan ang Norben Gruta Command na patuloy na maging mapagbantay ang mamamayan sa mga pakana ng 9th ID. Dahil sa huling kabiguang ito, maaaring ang mga residente naman ang muli nitong pagbalingan, katulad sa mga naunang pekeng engkwentro kung saan mga sibilyan ang biniktima nito. Nalantad na sa masa, at maging sa midya, ang kinagawian nang pagsisinungaling ng AFP. Patuloy na suriing mabuti ang ilalabas pa nitong mga pekeng balita at mga pekeng pahayag ng paghina ng pwersa ng NPA sa rehiyong Bikol.

Sa gitna ng ginaganap na usapang pangkapayapaan, patuloy ang mga mapanlinlang na pakana ng mga militarista sa hanay ng AFP na siraan o paliitin ang katayuan ng rebolusyonaryong kilusan sa negosasyon. Sa kabilang banda, buo ang suporta ng Bagong Hukbong Bayan sa usapang pangkapayapaan. Hinihimok ng Norben Gruta Command ang mamamayan na magkaisa sa pagsuporta dito habang patuloy na isinusulong ang digmang bayan upang makamit ang tunay na kapayapaang nakabatay sa kaunlaran at katarungan.

Michael Robredo

Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan – Kanlurang Camarines Sur

 http://npacamsur.blogspot.com/2017/04/tangkang-pagkubkob-ng-afp-sa-camarines_21.html
------------
Press statement
April 22, 2017

AFP’S STRIKE OPERATION, FOILED BY THE NPA
 
A unit of the the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur foiled a strike operation attempted by the 92nd Division Reconnaissance Company (DRC) last April 20 in Barangay Bagong Silang, Del Gallego, Camarines Sur.

At around 7:00 am, April 20, the 92nd DRC raided the temporary base being built by the NGC unit for its military training. Due to skillful defense, no NPA elements were wounded nor killed. On the other handed, no less than two were wounded on the the side of the AFP. According to the residents, an AFP helicopter went back to the site twice after the encounter.

According to friends from the media, an earlier report from the 9th ID, AFP stated that ten NPA elements were wounded during the said operation; this was allegedly the report first received by the Philippine National Police (PNP)-Del Gallego. However, it was immediately recalled and the 9th ID released a new official statement.

This is another huge blow for the 9th ID. Even though they initiated the operation, in the end, they were placed at a disadvantage. The Norben Gruta Command calls on the people to continue to be vigilant against the schemes of the 9th ID. It is likely that the residents will be the ones to bear the brunt of the 9th ID’s recent loss, as evidenced by the previous fake encounters where civilians were victimized. The masses, even the media, are now aware of the habitual
lies of the AFP. Continue the critical analysis of future fake news and fake statements from the AFP regarding the supposedly weakening of NPA forces in the Bicol region.

Amidst the ongoing peace talks, AFP militarists continue their devious schemes to besmirch or belittle the revolutionary movement’s standing in the negotiations. On the other hand, the New People’s Army extends its full support to the peace talks. The Norben Gruta Command encourages the people to unite in supporting the peace talks while advancing the people’s war to achieve genuine peace based on progress and justice.

Michael Robredo

Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur

Biyernes, Marso 31, 2017

MGA SIBILYAN, PINAULANAN NG BALA NG 9th ID SA PEKENG ENGKWENTRO SA SIPOCOT, CAMARINES SUR

Pahayag sa midya
Marso 31, 2017 

 MGA SIBILYAN, PINAULANAN NG BALA NG 9th ID SA PEKENG ENGKWENTRO SA SIPOCOT, CAMARINES SUR 

Kasinungalingan ang pahayag ni Captain Ronnie Madriñan, ang OIC ng Division of Public Affairs Office (DPAO) ng 9th ID, na nakapatay sila ng NPA sa limang-minutong putukan sa pagitan ng Army at ng NPA noong Marso 30 sa Sitio Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur. Walang yunit ng NPA ang nasa lugar na ito noong panahong iyon. Walang engkwentrong naganap. 

Noong Marso 30, bandang 3:00 ng hapon, pumunta ang mga elemento ng 9th ID, na nakasakay sa dalawang van, sa nasabing lugar dahil nakatunog diumano ang mga ito na may NPA dito. Subalit imbes na NPA ang mahanap at sugpuin, pinaulanan ng mga ito ng bala ang mga sibilyang naghihintay at nakatambay sa isang waiting shed sa nasabing lugar. Pinaslang ang sibilyang si Renel Mirabeles, habang ang dalawang binatilyong sina Joseph Sagario at Regie Loprandado naman ang malubhang sugatan. Dinakip naman at inakusahang NPA ang sibilyang si Erick Madrona.

Upang pagtakpan ang kanilang kabiguan, inanunsyo ng 9th ID na isang engkwentro ang naganap. Isa na naman ito sa mga serye ng kasinungalingang hinahabi ng AFP. Matatandaang noong Pebrero 7, ikinalat ng 9th ID ang pekeng balitang engkwentro sa pagitan ng NPA at 902nd Brigade sa Barangay Mambulo Nuevo, Libmanan. 

Mga pekeng ulat at pagtarget sa mga sibilyan – dati nang kalakaran ng AFP, na mas pinatindi ngayon sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Tila mga asong ulol, binubuntunan at sinisindak ng AFP ang mga sibilyan upang pagtakpan ang kabiguan at kainutilan nito sa pagsugpo sa NPA. Sa paghahangad na makabawi sa isinagawang opensiba ng Norben Gruta Command noong Marso 18, mga sibilyan na lamang ang binalingan ng 9th ID. Katulad ito sa nangyaring pagpatay ng AFP-PNP sa magsasakang si Sonny Talay noong 2015 sa Pag-oring Nuevo, Libmanan, pagkatapos na maambus ng NPA ang AFP-PNP. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng karampatang hustisya si Talay. 

Mariing ginigiit ng Norben Gruta Command na dapat managot ang 9th ID sa mga teroristang aksyon nito. Ang mga isinasagawang opensiba ng NGC ay bahagi ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima, subalit kailangan din ng sabayang aksyon mula sa mga mamamayan upang paakuin ang 9th ID sa mga kasalanan nito. Kung hindi, magpapatuloy at mamimihasa lamang ang berdugong 9th ID. 

Hustisya para sa mga biktima ng 9th ID! 

Michael Robredo 
Tagapagsalita
Norben Gruta Command
Bagong Hukbong Bayan-West Camarines Sur 
 ----------------------- 
Press release 
March 31, 2017 

CIVILIANS STRAFED BY BULLETS BY THE 9th ID IN FAKE ENCOUNTER IN SIPOCOT, CAMARINES SUR 

The statement of Captain Ronnie Madriñan, OIC of the Division of Public Affairs Office (DPAO) of the 9th ID, that they were able to kill a member of the NPA in a 5-minute gunfight on March 30 in Sitio Traktora, Bagong Silang, Sipocot, Camarines Sur, is a lie. There was no NPA unit in the area at that time. There was no encounter. 

Last March 30, at around 3:00 pm, elements from the 9th ID, aboard two vans, went to Sitio Traktora, allegedly to respond to a report of NPA presence. However, instead of encountering the NPA, they suddenly strafed civilians at the sitio’s waiting shed. Renel Mirabeles was killed, while Joseph Sagario and Regie Loprandado were severely injured. Then, they abducted another civilian, Erick Madrona, and accused him of being a member of the NPA. 

To cover up their failure, the 9th ID announced that an encounter took place, an addition to the series of lies fabricated by the AFP. Last February 7, the 9th ID also announced the fake news of an encounter between the NPA and the 902nd Brigade in Barangay Mambulo Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. 

Fake news and civilian targets – this has long been the modus of the AFP. This has intensified since the declaration of an all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime. Like rabid dogs, the AFP has turned to terrorizing civilians to mask their failure and inutility in defeating the NPA. In its desire to recoup its loss during the March 18 offensive of the Norben Gruta Command, the 9th ID has targeted civilians instead. This is akin to the 2015 killing of the farmer Sonny Talay in Pag-oring Nuevo, Libmanan, by the AFP-PNP after suffering losses from an NPA ambush. Up to now, Talay ‘s death has not been given justice. 

The Norben Gruta Command firmly asserts that the 9th ID be made accountable for its terrorist actions. The offensives of the NGC are part of administering justice for the victims; however, parallel action should be also undertaken by the people to make the 9th ID answer for its crimes. If not, these 9th ID butchers will become more brutal and relentless. 

Justice for the victims of the 9th ID! 

Michael Robredo 
Spokesperson 
Norben Gruta Command 
New People’s Army-West Camarines Sur

Miyerkules, Marso 29, 2017

PAGDISARMA SA PAMILYA GARDUCE, IPINATAW NG TOMAS PILAPIL COMMAND

Pahayag ng Tomas Pilapil Command
Bagong Hukbong Bayan - Partido Area, Camarines Sur
29 Marso 2017>


Matagumpay na isinagawa ng mga pulang mandirigma sa ilalim ng Tomas Pilapil Command ang pag-disarma sa pamilyang Garduce na naninirahan sa Bgy. Bucogan, Lagonoy, Camarines Sur nitong Marso 28, 2017, araw ng Martes, ika-5 ng umaga. Nasamsam sa isinagawang reyd ang isang M-16 riple at 18 magasin na nasa kanilang pag-iingat. 

Ang isinagawang pag-disarma sa pamilyang ito ay bilang bahagi ng paniningil at pagpataw ng hustisya sa mga kinasasangkutan nitong pang-aabuso at paglabag sa mamamayan partikular sa Bgy. Bucogan. Batay sa masusing pag-iimbestiga sa record ng pamilya Garduce, mababatid na mayroon itong 3 anak na kabilang sa Phil. Army at 1 na nasa Phil. Marine na siyang nag-iimbak ng mga matataas na kalibre ng armas at amunisyon sa kanilang bahay. Sa katunayan, ginagamit nila ang naturang armas na ito para takutin ang mismong opisyales ng barangay na minsan nilang sinugod bitbit ang mataas na kalibre ng M16 dahil naistorbo diumano sila sa paggamit nito ng wang-wang bilang bahagi ng pagpapalaganap ng impormasyon sa ipinapatupad na resolusyon hinggil sa pagpataw ng curfew sa mga menor de edad. 

Aktibo din ang nasabing pamilya sa lantarang pamimwersa upang makapag-rekluta ng mga asset ng military na ginagamit laban sa rebolusyonaryong kilusan at hukbong bayan. Dagdag pa, kinukumpirma din na imbwelto ang pamilyang ito sa mga iligal na tistisan at pamimili ng kahoy na dagdag na sumasalaula sa pagkasira ng kalikasan. 

Taliwas sa naging pahayag ni Capt. Ronnie Madrinian, Officer-In-Charge ng Division of Public Affairs Office (OIC-DPAO) ng 9th ID Phil. Army na dinukotsi Bb. Gladizelle Garduce matapos walang makuhang armas sa paghalughog at gamitin upang humingi ng kapalit na ransom ay isang malaking kasinungalingan. Kailanman ay walang rekord ang NPA na mahahalintulad sa mga bandidong gawi kung saan humihingi ng ransom money sa pamilya ng mga diumano’y dinudukot. Ang katotohanan ay isinama si Bb. Garduce sa layuning higit na pag-iimbestiga at pagpapalalim pa sa mga impormasyon na kinasasangkutan ng kanilang pamilya. Mataas ang naging paggalang at pagrespeto sa kanyang mga karapatan at tiniyak ang kanyang kaligtasan matapos ang isang proseso ng pag-imbestiga ay inihatid ito ng mga pulang mandirigma sa isa niyang kaibigan upang tiyak na makabalik at ligtas na makauwi sa kanyang pamilya. 

Ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay patuloy na magsasagawa ng mga pag-didisarma sa mga aktibong bahagi na lumalabag at tahasang nag-aabuso sa mamamayan, lumalabag sa mga patakarang ipinatutupad ng rebolusyonaryong kilusan at lantarang nagpapagamit sa reaksyunaryong sandatahang lakas laban sa armadong kilusan ng mamamayan. 

Baldomero Arcanghel
PIO
Tomas Pilapil Command

Linggo, Marso 26, 2017

Pagpupugay sa ika-32 na Anibersaryo ng KAGUMA, Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!

Pahayag sa Midya
26 Marso 2017

Sa ika-32 na Anibersaryo ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA), nakikiisa ang mga makabayang guro sa Kabikolan sa pagsusulong at pagpapaigting ng demokratikong rebolusyong bayan sa hanay ng lahat ng guro sa pampubliko at pribadong paaralan, maging ang mga kawani sa sektor ng edukasyon, laban sa imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo na siyang ugat ng suliranin ng lipunang Pilipino.

Simula nang itatag ang KAGUMA noong ika-28 ng Marso 1985 bilang bahagi ng rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), naipamalas ng mga makabayang guro ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa siyentipikong edukasyon at makabayang kultura.

Ngunit nagpapatuloy ang nakakadismayang kalagayan ng mga pampublikong guro sa kasalukuyang administrasyon.  Todo-atake ang gobyernong Duterte laban sa sambayanan, kasama na dito ang mga guro, sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas at programang anti-mamamayan at nagsisilbi sa pansariling interes ng mga kapitalista.  Ang estado ay nananatiling kinatawan ng reaksyunaryong gobyerno na todo-benta ng likas-yaman ng bansa sa mga inperyalistang bansang US at China.

Imbes na maglaan ng suporta sa mga lisensyadong guro sa bansa, naglaan ng mas malaking badyet sa AFP at PNP, tulad ng mataas na allowance sa mga kadete nito.  Isang malaking kasinungalingan ang sinasabing P27,0000 na sweldo ng isang entry-level na guro.  Malisyosong ginawa ito ni Sec. Diokno at pinagsama-sama ang sweldo, bonus at iba pang benepisyo para palitawing malaki ang natatanggap ng mga guro.

Halos sinasalo ng mga guro ang mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno dahil sa mga patong-patong na mga gawaing klerikal.  Hindi na nga makagulapay ang mga guro sa gawain sa pagtuturo at samu't saring papeles na kailangang tapusin, maraming gawain at mga rekisitos pa ang kailangan ng gobyerno.


Mahigpit na kinukondena ng KAGUMA ang programang dagdag-taong pasakit sa ahensya ng edukasyon.  Dagdag na pahirap , hindi lang sa mga magulang, kudi pati sa mga guro ang Kto12 na pilit na pinapatupad ng reaksyunaryong gobyerno bilang pagtalima sa neoliberal na patakaran ng imperyalistang US.  Mas lalo lang nito pahihirapan ang maraming Pilipinong nangingibang-bayan, at tanging mga dayuhan lang ang nakikinabang sa sipag at talino ng mga manggagawang Pilipino.

Kinokondena rin ng KAGUMA ang mga polisiya ng ilang administrador ng DepEd tungkol sa kalagayan ng mga guro.  Ang mga polisiyang ito ay arbitraryo lamang na pinapatupad.  Maraming pagkakataon na hindi nakokonsulta ang mga guro at nabubulaga na lamang ng mga memorandum at order na sila ang direktang apektado.

Hindi natatamasa ng mga guro sa pampublikong sistema ng edukasyon ang mga karapatan at pribilehiyo na matagal nang nakasaad sa Magna Carta for Public School Teachers.  Sadyang itinatago ito o kaya'y iniiwasang ipaliwanag ng mga burukrata at edukador-kapitalista.

Ang paglutas ng mga saligang problema ng lipunang Pilipino ay makakamit sa pamamagitan lamang ng matuwid na pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na sasagot sa daang taong pagkasadlak sa kahirapan ng mamamayang Pilipino, kabilang ang mga guro.

Ang KAGUMA ay nakikiisa rin sa ika-48 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan sa pagsusulong ng digmang bayan.

Feliza Sarmiento
KAGUMA-Bikol


Lunes, Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB NOONG MARSO 18Pahayag sa midya
Marso 20, 2017

UPDATE AT CORRECTION SA ULAT NG TAKTIKAL NA OPENSIBA LABAN SA 22nd IB  NOONG MARSO 18

Sa taktikal na opensibang isinagawa ng isang tim ng Norben Gruta Command (NGC) ng NPA West Camarines Sur noong Marso 18, 8:30 ng umaga sa Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur, isang (1) elemento ng 22nd IB, 9th ID  ang napaslang, si CAFGU-CAA  Norbert Sabariza.  Sugatan naman ang dalawa pang kasabay nitong CAFGU-CAA na sina Roland dela Torre at Jhenrick Neo. Tinambangan ng NGC ang tatlong elemento ng CAFGU na naka-motorsiklo, habang dumadaan ang mga ito sa highway

Ang opensibang ito ay aksyon laban sa panghihimasok ng Philippine Army sa mga sonang gerilya at sa patuloy na pamamasista nito sa pagpapatupad ng all-out-war sa ilalim ng huwad na Oplan Kapayapaan ng rehimeng Duterte. Sa pamamagitan ng Oplang ito, target ng mga teroristang aksyon ng 9th ID ang mga inosenteng sibilyan; noong nakaraang Marso 5, sinunog ng mga ito ang isang bahay sa kalapit na bayang Sipocot upang maghasik ng takot sa mga residente.  Bahagi ang CAFGU sa pagpapatupad ng mapagkunwaring Oplan na ito, sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga datos at pagkontrol sa mga residente.

Tinutugunan din ng opensibang ito ang  mga reklamo ng mga residente laban sa 22nd IB. Ayon sa mga residente at imbestigasyon ng NGC, sangkot ang mga CAFGU sa pagpapalaganap ng droga sa lugar, paglalason ng isda sa ilog, at pagnanakaw ng  livestock (kambing, baboy at manok) at pananim ng masa. Inireklamo rin ng mga residente ang pagtatayo ng detatsment nito sa Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur na malapit lang sa mga kabahayan at panghaharang ng mga lasing na CAFGU sa mga dumadaang sibilyan. Tinatakot at hinaharangan din ng mga ito ang mga residenteng nais dumalo sa rali para maghain ng mga lehitimong kahilingan.

Humingi naman ng paumanhin ang Norben Gruta Command sa mag-asawang sina Rey at Versabi Barrientos na taga-Barangay Casay. Habang isinasagawa ang operasyon laban sa mga sinabing elemento ng CAFGU, biglang nag-overtake sa sasakyan ng mga CAFGU ang mag-asawang Barrientos na nakasakay ng motorsiklo, dahilan ng pagka-daplis kay Rey sa binti at pagkaroon ng gasgas ni Versabi nang matumba ang motor. Binigyan na ng NGC ng karampatang tulong medikal at pinansyal ang dalawa.

Michael Robredo
Tagapagsalita
Norben Gruta Command

--------------------

Press Release
March 20, 2017


UPDATE AND CORRECTION ON THE TACTICAL OFFENSIVE REPORT AGAINST THE 22nd IB LAUNCHED BY THE NPA-WEST CAMARINES SUR ON MARCH 18

One (1) element of the 22nd IB, 9th ID was killed during the tactical offensive launched by a team of the Norben Gruta Command (NGC), NPA-West Camarines Sur on March 18, 8:30 am in Barangay Cawayan, Ragay, Camarines Sur. CAFGU-CAA Norbert Sabariza was killed, while his two companions, CAFGU-CAA Roland dela Torre and CAFGU-CAA Jhenrick Neo were wounded.  The said CAFGU elements were fired upon by the NGC team, as they were traversing the highway aboard a motorcycle.

This offensive serves as an action against the intrusion of the Philippine Army into guerilla zones and its continuing fascism in executing the all-out-war under the bogus Oplan Kapayapaan (Operation Peace) of the Duterte regime.  In this Oplan, civilians are an easy target of the terrorist actions of the 9th ID;  last March 5, they burned down a civilian’s house in Sipocot, a nearby town, to sow fear among the residents. The CAFGU (Civilian Armed Forces Geographical Unit) is part of this deceptive Oplan’s implementation, through information-gathering and control of the population.

This offensive is also an answer to the complaints of the residents against the 22nd IB. According to the residents and investigation of the Norben Gruta Command, the 22nd IB is involved in drug trafficking, using poison for fishing (hence, poisoning the river), and stealing livestock (goats, pigs and chickens) and crops from the residents. The residents also complained of the 22nd IB’s detachment being situated near their houses in Barangay Casay, Lupi, Camarines Sur and drunk CAFGU elements blocking residents who are passing by.  Residents joining rallies to air their grievances are also blocked and terrorized by the CAFGU.

            The Norben Gruta Command has apologized to Rey and Versabi Barrientos of Barangay Casay.  While the offensive was being carried out against the CAFGU elements, the husband and wife, aboard a motorcycle, suddenly overtook the vehicle of the CAFGU elements.  Rey was grazed by a bullet in the thigh while Versabi sustained scratches from the fall. The NGC has already provided medical and financial assistance to the two.

Michael Robredo
Spokesperson
Norben Gruta Command
New People’s Army – West Camarines Sur